MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín radio-gcm
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chân thành cảm ơn GCM thật là niềm vui cho các nhà truyền giáo xa xôi
Chi tiết »

Chân thành cảm ơn GCM thật là niềm vui cho các nhà truyền giáo xa xôi
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Radio Giờ Của Mẹ ra đời là do hoa quả của Chúa Thánh Thần và cũng là hoa quả của Đức Mẹ Medjugorje. Sau khi được học hỏi hai khóa Baptized In The Holy Spirt và Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh vào năm 1997, vợ chồng tôi cảm thấy tâm hồn bừng cháy lửa yêu mến Chúa nên nẩy ra ý tưởng dịch hai tác phẩm:
Chi tiết »

Chi tiết »

Nhân Kỷ Niệm 100 Năm Mẹ Hiện Ra Tại Fatima, Radio Giờ Của Mẹ thực hiện máy Radio-GCM để dâng kính Đức Mẹ và làm quà biếu cho những người già nua, bệnh tật, kém máy mắn không có những phương tiện truyền thông để nghe Lời Chúa. Chúng tôi mong được sự tài trợ của quý vị qua việc mua Radio-GCM hoặc ủng hộ tài chánh để chúng ta cùng loan truyền Lời Chúa qua phương tiện truyền thông này. Xin Cám ơn. (Nhóm thực hiện Radio-GCM)
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768