MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín radio-gcm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thư 14: Lịch Sử Ra Đời Của Radio Giờ Của Mẹ
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 12-2017

THƯ 14: Lch s ra đi ca Radio Gi Ca M

Radio Gi Ca M ra đi là do hoa qu ca Chúa Thánh Thn và cũng là hoa qu ca Đc M Medjugorje. Sau khi đưc hc hi hai khóa Baptized In The Holy Spirt và Canh Tân Đc Sng Thánh Linh vào năm 1997, v chng tôi cm thy tâm hn bng cháy la yêu mến Chúa nên ny ra ý tưng dch hai tác phm:
1. Canh Tân Trong
Ơn Chúa Thánh Linh.
2. Phép l
ca Đc M Medjugorje.
   Th
ế ri sau khi bàn bc vi vài ngưi bn là cô Nguyt Nga, chng ca Nga là anh Khang Bùi, và ch Thanh Khiết, vào mùa T Ơn năm 1998, chúng tôi mua gi phát thanh ca đài VOV (Voice of Vietnamese) California đ phát thanh. Ri đi sang nhiu đài trưc khi mua gi ca đài Little Sàigòn Radio AM1480.
   Đến nay đã gn 20 năm, dù khó khăn v tài chánh đ mua airtimes nhưng chúng tôi vn liên tc phát thanh cho đến ngày hôm nay. T
5 bui phát thanh hàng tun, xung còn 2 bui và nay ch còn mt bui phát thanh hàng tun vào lúc 5:30 gi Sáng Chúa Nht. Tuy nhiên, các chương trình này đu đưc phát thanh trên các trang nhà đin toán toàn cu.
   Tháng 4 năm 1999, anh Kevin Tr
n, webmaster đã giúp chúng tôi lp trang nhà: www.memaria.org đ truyn thanh và viết bài v v Chúa và Đc M Maria. T đó, có rt nhiu linh mc và giáo dân đóng góp bài v cho đến nay.
   Vì anh Kevin b
n rn nên sau đó, anh Hoàng Linh tiếp tay làm webmaster. Sau đó vào năm 2008, anh Vit Bi ni tiếp làm webmaster cho đến nay. Anh Vit Bùi cũng là owner và webmaster ca www.kinhmungmaria.com.
   Đến năm 2010, vì có nhiu tr ngi k thut t nhà sn xut và bo trì, li vì www.memaria.org b chính quyn chn bc tưng la nên anh Đông Nguyn tình nguyn làm thêm www.memaria.net đ ym tr k thut và giúp đem Li Chúa đến nhng nơì b bc tưng la chn li.
   Trong su
t gn 20 năm, nhóm thc hin và Ban Biên Tp đã tri qua rt nhiu khó khăn và thăng trm, nhiu đau bun cũng như nim vui, có mt mát nhân s như vic Cô Nguyt Nga đau m và qua đi vào năm 2012.
   Dù sao, chúng tôi cũng luôn t
ơn Chúa và Đc M Maria, chúng tôi hng ngày luôn cu nguyn cho nhng anh ch em cng tác thin nguyn, các cng s viên t khp nơi trên thế gii và gia đình ca tng ngưi mt đ mi ngưi luôn đưc Chúa bo v, ban bình an và chúc phúc.
   Chúng tôi rt vui mng là qua Radio Gi Ca M và các websites ca nhóm chúng tôi đã có biết bao nhiêu ngưi đưc ơn tr li, ơn cha lành, ơn phn hn, phn xác.
   Qua Radio Gi
Ca M và 3 websites, anh ch em chúng tôi đã cng hiến rt nhiu bô audio books đ quý v nghe min phí, có nhiu sách dch thut đ quý v đc.
   Đi
u quan trng là chúng tôi đã giúp đ đ xây dng giáo hi nơi quê nhà qua vic kêu gi các ân nhân tiếp tay. Vì thế có hàng ngàn giáo x, Dòng Tu có thêm phương tin tài chánh đ xây dng nhà Chúa và giúp đ nhng ngưi tàn tt, nghèo kh bên quê nhà.
   Gi đây, mt s anh ch em chúng tôi đã đến tui v hưu và mt s mang bnh tt. Chúng tôi bi
ết sp đến lúc phi chun b linh hn đ v vi Chúa nhưng hng băn khoăn phi cn làm mt điu gì bn lâu như gia nghip đ li cho đi trưc khi v vi Chúa.
   Vì th
ế anh Dr. Vit Bùi đã thu thp tài liu audio trong sut nhiu năm phát thanh, ri anh phi sp xếp theo tng mc khác nhau trưc khi nén audio theo dng MP3. Ròng rã trong nhiu năm trưng, anh Vit có ý đnh cho ra đi hàng lot CDs.
   Nhân d
p k nim 100 năm Đc M Maria hin ra ti Fatima, 2017 và đ mng 20 năm ngày Radio Gi Ca M góp mt trong gii truyn thông đi chúng(Mass Media), anh Vit và chúng tôi đã bàn lun và mun làm mt chiếc Radio Gi Ca M như Quà Biếu Đc M đ T Ơn M.
   Đúng lúc
y, có mt s thính gi gi li đ ngh chúng tôi hãy cho ra đi mt Radio Gi Ca M gm các chương trình phát thanh trong sut 20 năm qua.
   Đ
ến tháng 3 năm 2017, Sr. Marian Uyên Nguyn, Dòng MTG Phát Dim California liên lc và đ ngh chúng tôi cng tác vi Đc Ông Hoàng Minh Thng Roma đ phát hành mt Radio Li Chúa. Sr. cho nhiu li đ ngh rt tt và Sr. cu nguyn cho Radio sm đưc ra đi. Tuy nhiên, Đc Ông Thng vì còn có nhiu audio chưa làm xong nên ngài quyết đnh s phát hành Radio Li Chúa vào năm 2018.
   Vì mu
n phát hành gp trong năm Thánh k nim 100 Đc M Fatima nên chúng tôi quyết đnh liên lc vi mt s tu sĩ VN tiếp tay đ kp phát hành Radio Gi Ca M vào năm Thánh 2017.
   Chi
ếc radio GCM hoàn chnh đu tiên đưc phát hành đúng ngày 22/8/2017 va qua, va nhm đúng ngày L Đc M Là N Vương. Nhóm chúng tôi đã xin mt v linh mc B Trên Dòng Đng Công chúc phúc cho mc v tông đ này. Chiếc radio hoàn chnh đu tiên đưc biếu cha B Trên như hoa qu thiêng liêng đu mùa.
   Radio Gi Ca M gm 4200 audio, nghe đưc trong hơn 1400 tiếng đng h. S
dĩ Radio GCM đưc gi là Quà Biếu vì trưc hết đó là Quà Dâng Biếu Đc M, sau là biếu tng các linh mc và tu sĩ Nam N già hưu đã mt đi hy sinh cho giáo hi và cho phn ri các linh hn. Sau đó là Quà Biếu nhng ngưi già hưu, tàn tt, khiếm th và nhng ngưi nghèo vùng sâu và vùng xa. Khi quý v đóng góp tài chánh thì cũng là ng h hơn là mua bán bi vì nếu có chút li nhun thì cũng đưa tr v cho nhng ngưi kém may mn hơn chúng ta. Món quà này là do t lòng biết ơn chân thành ca Nhóm Thc Hin và Ban Biên Tp ca 3 websites chúng tôi.
   Quý v có th mua ng h và t tng cho các nơi mà quý v mun tng, nhưng chúng tôi cũng vn sn lòng nhn s ng h tài chánh ca quý v và giúp tng ngui nghèo dùm quý v. Cách tt nht đ tránh s nghi ng, ưu tư và bt vic, quý v có th đến nơi dưi đây đ mua ng h và cho nhng nơi mà quý v mun tng. Xin vui lòng liên l
c:

Tim Kính Tho Hin
1396 Lê đ
c Th
Ph
ư
ng 13, Qun Gò Vp, TP HCM
Đt bàn: (028) 3996-0255
Đt Di đ
ng: 0168-376-0676,  0979-774-626

Email California: memaria2000@yahoo.com (hay) vietbui@yahoo.com

    Xin quý v vui lòng cu nguyn đ mc v truyn thông Radio Gi Ca M này đưc phát trin theo ý Chúa và đem li nhiu hoa qu thiêng liêng cho mi ngưi. Xin t ơn Chúa!

    Ly M Maria, chúng con xin cm t M và xin M chúc phúc vƠn Lành T Mu cho tt c chúng con. Amen. Ave Maria!

Kim Hà, ngày 8/9/2017 (Sinh Nht Đc M Maria)


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư 21: Thư Cám Ơn Của Linh Mục Antonio Nguyễn Văn Độ, Hà Nội (12/12/2017)
thư 7: Danh Sách Và Đối Tượng Xin Máy Radio, Mua Máy Và Tặng Máy Radio (14/8/2017) (12/6/2017)
Thư 6: Sau Đây Là Danh Sách Tài Trợ Máy Radio-gcm Mà Chúng Tôi Đã Nhận Được Để Chia Sẻ Với Quý Vị (cập Nhật 2/9/2017) (12/6/2017)
Thư 5: Thẻ Nhớ (micro-sd) Radio Giờ Của Mẹ(gcm) Để Nghe Lời Chúa Và Các Thông Điệp Của Đức Mẹ (12/5/2017)
Thư 2: Trang Mẹ Mong Được Sự Bảo Trợ Và Hỗ Trợ Để Làm Máy Radio Giờ Của Mẹ (cập Nhật Giá Mới) (12/4/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thư 16: Tâm Tình Truyền Giáo Bằng Cách Phổ Biến Radio Giờ Của Mẹ Bằng Mọi Cách (từ Ngày 9/9-14/9/2017) (12/7/2017)
Thư 13: Xin Vui Lòng Ủng Hộ Tiền Cước Phí Gửi Radio-gcm Bên Usa. (12/7/2017)
 radio Giờ Của Mẹ Thực Hiện Máy Radio-gcm Để Dâng Kính Đức Mẹ Và Làm Quà Biếu (12/7/2017)
Tin/Bài khác
Thư 29: Thư Của Sr. Stella Kim Lê, Dòng Mtg Los Angeles (12/20/2017)
Thu 27: Loi Cam On Nhan Them 60 Radio Gio Cua Me,lm Tran Xuan Nhan, Nghe An (12/20/2017)
Thu 24: Thu Cam On Cua Sr. Kim Le, Dong Mtg Los Angeles, Calif (12/16/2017)
Thu 23: Nghi Thức "sai Đi" Mang Lời Chúa Tới Muôn Người Với Radio-gcm (12/15/2017)
Thu 22: Thu Cam On Nhan Radio Gcm Cua Lm Tran Xuan Nhan, Gp Vinh (12/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768