MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín radio-gcm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thư 3: Xin Danh Sách Những Giáo Xứ Và Dòng Tu Cần Máy Radio Giờ Của Mẹ
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 12-2017
XIN DANH SÁCH NHNG GIÁO X VÀ DÒNG TU CN MÁY RADIO GI CA M


Kính g
i Quý Ân Nhân, Quý Linh Mc, N Tu, Đc Gi và Thính Gi,

K
t ngày thành lp Radio Gi Ca M năm 1998 và wwww.memaria.org năm 1999, nhóm thc hin và Ban Biên Tp chúng tôi đã tìm mi cách đ giúp đ tài chánh cho nhng ngưi nghèo kh, tàn tt, già nua qua s tiếp tay ca các Giáo X và các Dòng Tu. T đó tr đi, quý ân nhân đã tin tưng và cht chiu tin bc đ thc thi đc bác ái và gi v giúp nhng ngưi kém may mn nơi quê nhà yêu du.

Chúng tôi r
t cm đng và luôn tri ân lòng ho tâm ca quý v. Xin đưc k nhng câu chuyn tht cho quý v:

1. Cách đây khá lâu, có m
t v ân nhân Canada, sau khi đc nhng tin tc v các Hi Dòng Công Giáo thì ch đã có nhã ý chuyn 100 ngàn M Kim đ nh Ban Biên Tp chúng tôi gi v cho các nơi mà ch mun quan tâm giúp đ. Nh đó nhng ngưi nghèo và tàn tt đưc trc tiếp giúp đ.

Lúc
y, chúng tôi đã phi nh Hi Bo Tr N Tu (HBTNT) đng ra nhn ngân phiếu, cp giy chng nhn và gi tin v nhng nhà Dòng và Giáo X mà v ân nhân đã ch đnh. Mi s din ra rt tt đp vì ch là ngưi trc tiếp liên lc và theo dõi mi s vic. Cho đến nay, các Giáo X và Hi Dòng đưc giúp đ và ngay c chúng tôi dù ch là ngưi trung gian thin chí, nhưng vn luôn cm đng, tri ân và cu nguyn cho gia đình v ân nhân có tm lòng cao c như m hin.

2.  M
t đi gia đình ân nhân khác sau khi nghe đài Radio Gi Ca M ri v tn VN, tìm đến gp v n tu ph trách và tng 80 lưng vàng đ Sr. mua đt làm nhà nuôi tr m côi. V sau chính Sr. là ngưi k li cho chúng tôi nghe.

3. Có v
ân nhân Châu Âu đã gi nhiu ln, mi ln 2, 3 ngàn M Kim đ mua quà Giáng Sinh cho tr thơ nghèo kh quê nhà. Chúng tôi cũng li nh Hi BTNT phân phát đ cho mi s trong sáng và minh bch. Đến nay, chúng tôi vn tng cho ông bit danh là Ông Già Noel tt bng.

4. Sau khi nghe s chia s ca mt v linh mc trên đài Gi Ca M, môt thiếu n California đã biếu 10 ngàn M Kim cho v linh mc đ xây nhà th cho mt Giáo X mi vùng An Lc xưa. Nay nhà th va đưc khai trương ngày 22/7/2017 va qua. V linh mc không nói, ân nhân không k nhưng Chúa đã t cho chúng tôi biết đưc lòng tt ca mt ngưi tr.

 

5. Mt ngưi cha đã dt hai con trai nh đến gp và trao cho chúng tôi hai hp tin bc 1 xu, 5 xu, 10 xu... mà các cháu dành dm trong nhiu năm đ chúng tôi gi v cho nhng ngưi nghèo kh nơi quê nhà. Tht là cm đng trưc s dy d ca bc cha m và lòng tt ca hai tr thơ!


Và còn r
t nhiu ân nhân vì tin tưng s chân tht và lương thin ca nhóm chúng tôi nên đã giúp đ rt nhiu cho nhng nơi mà chúng tôi gii thiu trên Radio GCM hay trên các mng lưi đin toán Internet ca chúng tôi.

Xin Chúa là Cha H
ng Hu, xin M Fatima là M nhân loi chúc phúc cho tm lòng ho tâm ca quý v!

Trong sut gn 20 năm hot đng truyn thông, t thin và xã hi, chúng tôi đã cm nhn đưc tm lòng nhân hu, tt lành và t tế ca quý v. Chúng tôi đã ghi chép và lp mt danh sách nhng Giáo X và Dòng Tu cn s giúp đ. Sau đó, cũng có nhng Dòng tu và Giáo X yêu cu đưc rút tên ra khi danh sách. Cho đến nay, danh sách không đưc điu chnh vì chúng tôi không h nhn đưc nhng thư báo tin là thay đi s đin thoi hay email.Xin đc mc Bác Ái/Xin Giúp Đ Vit Nam

 

Mc Bác Ái / Xin Giúp Đ Vn :: Memaria


Xin đ
a ch và email ca nhng nơi nào cn máy radio Gi Ca M

Bây gi
, vì mun gi biếu Radio Gi Ca M cho nhng ngưi nghèo, chúng tôi xin quý v linh mc và n tu gi email cho chúng tôi biết là mi nơi cn bao nhiêu radio. Chúng tôi không dám ha là s tng đ cho mi nơi vì chưa có ân nhân giúp đ.  Ch đích chính vn là ưu tiên dành cho nhng ngưi tàn tt, khiếm th, nghèo kh vùng sâu vùng xa và không có phương tin nghe Li Chúa. Sau đó chúng tôi s đưa danh sách lên trang mng đ tùy quý đc gi và thính gi mun tài tr cho ai, nhóm nào, và cho bao nhiêu máy.

Chúng tôi nghĩ chuyn này hoàn toàn không mang tính cách chính tr, có tính cách riêng tư và không liên quan ti tin bc mà thun tuý ch là t thin nên chc nhà nưc cũng không làm khó d. Hơn na, ch vi s máy nh cho mi nơi chc là không đến ni gì.

Chúng tôi rt cn làm danh sách nhưng nơi, nhng ngưi, nhóm, hi đoàn ưc ao đưc chiếc máy Radio Gi Ca M này đ nghe Li Chúa. Tiêu chun ưu tiên vn là nhng ngưi tàn tt, khiếm th, nghèo khó, già nua, nhng ngưi không có và không biết dùng phương tiên mng lưi nhưng mong đưc nghe Li Chúa.

Trong Thánh Kinh Tân
Ưc, Marco 16:15-18, trưc khi v Tri, Chúa Giêsu đã nói:

15 Ng
ưi nói vi các ông: "Anh em hãy đi khp t phương thiên h, loan báo Tin Mng cho mi loài th to. 16Ai tin và chu phép ra, s đưc cu đ; còn ai không tin, thì s b kết án. 17Đây là nhng du l s đi theo nhng ai có lòng tin: nhân danh Thy, h s tr đưc qu, s nói đưc nhng tiếng mi l. 18H s cm đưc rn, và dù có ung nhm thuc đc, thì cũng chng sao. Và nếu h đt tay trên nhng ngưi bnh, thì nhng ngưi này s đưc mnh kho ."

Trong tâm tình c
m t và tri ân, chúng tôi cu xin Chúa và Đc M Maria chúc phúc lành bình an, yêu thương, mnh khe và nim vui cho tt c quý ân nhân, qúy linh mc, quý n tu và tt c quý v!.

Xin vui lòng liên l
c email: Memaria2000@yahoo.com. Xin đa t!

Kim Hà,
www.memaria.org và www.memaria.net

 

 

Mc Bác Ái / Xin Giúp Đ Vn :: Memaria

VNVN System Inc.

Memaria

 

 

 

Hình Logo cho hộp máy "Radio Giờ Của Mẹ"

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
 radio Giờ Của Mẹ Thực Hiện Máy Radio-gcm Để Dâng Kính Đức Mẹ Và Làm Quà Biếu (12/7/2017)
thư 7: Danh Sách Và Đối Tượng Xin Máy Radio, Mua Máy Và Tặng Máy Radio (14/8/2017) (12/6/2017)
Thư 6: Sau Đây Là Danh Sách Tài Trợ Máy Radio-gcm Mà Chúng Tôi Đã Nhận Được Để Chia Sẻ Với Quý Vị (cập Nhật 2/9/2017) (12/6/2017)
Thư 5: Thẻ Nhớ (micro-sd) Radio Giờ Của Mẹ(gcm) Để Nghe Lời Chúa Và Các Thông Điệp Của Đức Mẹ (12/5/2017)
Thư 2: Trang Mẹ Mong Được Sự Bảo Trợ Và Hỗ Trợ Để Làm Máy Radio Giờ Của Mẹ (cập Nhật Giá Mới) (12/4/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Thư 4: Tâm Tình Đọc Giả Về Việc Xin Giúp Đỡ Làm Máy "radio Giờ Của Mẹ" Để Truyền Bá "lời Chúa" (12/5/2017)
Tin/Bài khác
Thư 29: Thư Của Sr. Stella Kim Lê, Dòng Mtg Los Angeles (12/20/2017)
Thu 27: Loi Cam On Nhan Them 60 Radio Gio Cua Me,lm Tran Xuan Nhan, Nghe An (12/20/2017)
Thu 24: Thu Cam On Cua Sr. Kim Le, Dong Mtg Los Angeles, Calif (12/16/2017)
Thu 23: Nghi Thức "sai Đi" Mang Lời Chúa Tới Muôn Người Với Radio-gcm (12/15/2017)
Thu 22: Thu Cam On Nhan Radio Gcm Cua Lm Tran Xuan Nhan, Gp Vinh (12/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768