Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<font Color="red"> [trực Tiếp Video/audio] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Tháng Này (ngày 2 Và 25 Mỗi Tháng) </font>Tue, 31 Dec 2019 20:39:01 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Audio: "hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam" Sách Do Hđgmvn Xuất Bản Năm 2018 (#1-#22) ]]>
Tue, 31 Dec 2019 11:53:51 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><font Color="red"> _điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Và Giáo Hội Việt Nam Tuần Này (#66, 23/3/2019) </font>Tue, 31 Dec 2019 11:05:18 GMTThư Viện Các Audio Và Youtube ]]>Mon, 30 Dec 2019 08:33:33 GMTĐức Cha Khảm - Các Bài Giảng Năm CSat, 30 Nov 2019 20:55:09 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>  Cách Tính 40 Ngày Mùa Chay - Vì Sao Lễ Tro Thường Hay Rơi Vào Dịp Tết Ta?Sat, 20 Apr 2019 21:02:45 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>  thứ Tư Lễ Tro: Lịch Sử Và Ý Nghĩa Thần Học Phụng VụSat, 20 Apr 2019 20:59:57 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Nếu Ngài Muốn (nhạc Mùa Chay) Nếu Ngài Muốn (nhạc Mùa Chay)]]>Sat, 20 Apr 2019 20:14:53 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/video"> <font Color=red> Video 14 Đàng Thánh Giá Chúa </font></a>Sat, 20 Apr 2019 12:57:14 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>  Hành Trình 40 Ngày Mùa ChaySat, 20 Apr 2019 10:42:02 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33><a Href="http://kinhmungmaria.com/video"> [audio/youtube] 15 Đàng Thánh Gia Chúa (lm Cao Siêu, Sj Biên Soạn) [Audio/Youtube] 15 Đàng Thánh Gia Chúa (Lm Cao Siêu, SJ Biên soạn)]]>Sat, 20 Apr 2019 10:17:26 GMTThương Cầu Nguyện Và Giúp Đỡ Để Giáo Họ Sớm Có Ngôi Thánh ĐườngMon, 15 Apr 2019 11:04:24 GMTLuật Ăn Chay Và Kiêng ThịtFri, 05 Apr 2019 21:29:38 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> các Phép Lạ Của Thánh Cả Giuse - 7 Phần Các Phép Lạ Của Thánh Cả Giuse - 7 Phần ]]>Sun, 31 Mar 2019 22:53:49 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Tháng Thánh Giuse - 10 Phần Tháng Thánh Giuse - 10 Phần ]]>Sun, 31 Mar 2019 21:06:32 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  Bài Giảng Về Gương Thánh Giuse, Do Lm. Paul Xuân Đường ...dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Bài giảng về Gương Thánh Giuse, do Lm. Paul Xuân Đường ...Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. ]]>Sun, 31 Mar 2019 20:54:20 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  Tạ Ơn Thánh Cả Giuse - Diệu Hiền Tạ Ơn Thánh Cả Giuse - Diệu Hiền]]>Sun, 31 Mar 2019 20:33:25 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Tại Sao Thánh Giuse Được Tôn Làm Bổn Mạng Hội Thánh Hoàn Cầu & Hội Thánh Việt Nam?Sun, 31 Mar 2019 20:12:12 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Heigh=33> Thánh Giuse Và Cây Cầu Thang Kỳ Diệu
Nguồn: www.KinhMungMaria.com ]]>
Sun, 31 Mar 2019 14:43:08 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Heigh=33> Thánh Giuse Dạy Sống Cảnh Nghịch Đời
Nguồn: www.KinhMungMaria.com ]]>
Sun, 31 Mar 2019 14:17:44 GMT
Xin Giúp Đỡ Quý Sơ Dòng Đaminh Thái BìnhSun, 31 Mar 2019 11:50:23 GMT<a Href="http://67.52.177.156/images/upload/denthanhgiusetaicanada.pdf"> Đền Thánh Giuse Tai Canada </a>Sun, 31 Mar 2019 11:10:18 GMTChọn Mặt Gửi VàngSun, 31 Mar 2019 09:43:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Các Bài Suy Niệm Của Cha Tràn Xuân Nhàn(31-40)Sun, 31 Mar 2019 09:31:56 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/bookicon.jpg" Width=30 Height=27> <font Color="magenta" > ___những Hạt Châu Ngọc (bài #1-182)</font> Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu: “Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và - toàn thể Israen - đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê” (1Samuen 4.19-20). Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các lời và sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên trỉ Do tư cách Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng như thế, nên lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi. ]]>Sun, 31 Mar 2019 09:01:58 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Vịnh Đáp Ca Cn-3c-mùa Chay Thánh Vịnh Đáp Ca CN-3C-Mùa Chay]]>Thu, 28 Mar 2019 20:33:11 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niệm Phúc Âm Cn-3c-mùa Chay  Suy Niệm Phúc Âm CN-3C-Mùa Chay]]>Thu, 28 Mar 2019 20:31:46 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Phụng Vụ Lời Chúa Cn-3c-mùa ChayThu, 28 Mar 2019 20:09:17 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Suy Niệm Lời Chúa Cn-3c-mùa ChayThu, 28 Mar 2019 20:07:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 906 Ngày 24/3/2019-Thu, 28 Mar 2019 20:06:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Các Bài Suy Niệm Của Cha Tràn Xuân Nhàn(1-10)Mon, 25 Mar 2019 20:54:58 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Các Bài Suy Niệm Của Cha Tràn Xuân Nhàn(21-30)Mon, 25 Mar 2019 08:14:03 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Các Bài Suy Niệm Của Cha Tràn Xuân Nhàn(11-20)Mon, 25 Mar 2019 08:11:51 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ]]>Mon, 25 Mar 2019 08:03:25 GMTHãy Sinh Hoa Kết Trái – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền. &#45;&#45;&#45;&#45;-Sun, 24 Mar 2019 20:14:00 GMTHại Đất (trích Trong ‘manna’)Sun, 24 Mar 2019 20:12:58 GMTĐừng Đoán Xét Người Khác, Hãy Tự Xét Chính MìnhSun, 24 Mar 2019 20:11:48 GMTĐổi Mới Cách Nhìn.Sun, 24 Mar 2019 20:10:53 GMTDấu Chỉ Thời Đại.Sun, 24 Mar 2019 20:09:45 GMTĐấng Từ Bi Và Hay Thương Xót Chậm Bất Bình Và Hết Sức Khoan Nhân &#45;&#45;suy Niệm Của Radio Veritas Asia (trích Trong ‘suy Niệm Lời Chúa’)Sun, 24 Mar 2019 20:08:44 GMTCn 4154: Ước Mơ Tuổi ThơSat, 23 Mar 2019 21:11:26 GMTCn 4153: Tưởng Nhớ Và Cầu Nguyện Cho Quê HươngSat, 23 Mar 2019 21:10:14 GMTCơ Hội Thứ Hai – Thiên Phúc (trích Trong ‘như Thầy Đã Yêu’) &#45;&#45;&#45;&#45;-Sat, 23 Mar 2019 20:15:18 GMTCơ Hội Ân Điển Cho Người Ta Ăn Năn (trích Trong ‘tin Mừng Chúa Nhật’)Sat, 23 Mar 2019 20:13:50 GMTCái Nhìn Nội Tâm - Đtgm. Ngô Quang KiệtSat, 23 Mar 2019 20:13:03 GMTCơ Hội Cuối Cùng – Lm Phêrô Bùi Quang TuấnSat, 23 Mar 2019 20:12:00 GMTHạt Châu Ngọc (182)Sat, 23 Mar 2019 10:18:16 GMTSự Kiện Truyền TinSat, 23 Mar 2019 10:14:16 GMTAi Là Tốt, Ai Là Xấu? (suy Niệm Của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty) &#45;&#45;&#45;&#45;Fri, 22 Mar 2019 20:20:36 GMTĂn Năn Sám Hối (2)Fri, 22 Mar 2019 20:19:30 GMTĂn Năn Sám Hối – R. Veritas (trích Trong ‘mỗi Ngày Một Tin Vui’)Fri, 22 Mar 2019 20:18:34 GMTNgày 25-03: Bài Số 02 &#45;&#45;- Lễ Truyền TinThu, 21 Mar 2019 20:58:29 GMTNgày 25-03: Bài Số 01 &#45;&#45;> Lễ Truyền TinThu, 21 Mar 2019 20:56:18 GMTNữ Tỳ Vĩ ĐạiThu, 21 Mar 2019 20:54:27 GMTHiệp Sống Tin Mừng &#45;&#45;- Chúa Nhật 3 Mùa Chay CThu, 21 Mar 2019 20:51:34 GMTCùng Đức Mẹ Chịu Đau Khổ Trong Mùa ChayThu, 21 Mar 2019 20:49:30 GMTHãy Hoán Cải Vì Chúa Giầu Lòng Xót Thương &#45;&#45;- Suy Niệm Chúa Nhật Iii Mùa Chay - CThu, 21 Mar 2019 20:46:00 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Suy Niệm Lời Chúa Cn-2c-mùa ChayThu, 21 Mar 2019 20:22:27 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 905 Ngày 17/3/2019-Thu, 21 Mar 2019 19:14:54 GMTXin Cho Được Biến Đổi Nhờ Chúa Thánh Thần (suy Niệm Của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)Wed, 20 Mar 2019 21:42:46 GMTVượt Qua Những Thử Thách Khó Khăn. (trích Trong ‘suy Niệm Lời Chúa’ – Radio Veritas Asia)Wed, 20 Mar 2019 21:41:51 GMTVinh Quang Của Đức Giêsu. (trích Trong ‘manna’)Wed, 20 Mar 2019 21:40:50 GMTTừ Đức Kitô Đến Chúng Ta.Wed, 20 Mar 2019 21:39:51 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Vịnh Đáp Ca Cn-2c-mùa Chay Thánh Vịnh Đáp Ca CN-2C-Mùa Chay]]>Wed, 20 Mar 2019 18:53:33 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Suy Niệm Phúc Âm Cn-2c-mùa Chay  Suy Niệm Phúc Âm CN-2C-Mùa Chay]]>Wed, 20 Mar 2019 18:52:24 GMTBài 25: Định Nghĩa Tình YêuWed, 20 Mar 2019 12:10:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Chúa Biến Hình, Xin Cho Con Được Ơn Biến Đổi - Chúa Nhật Ii Mùa Chay C - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Chúa biến hình, xin cho con được ơn biến đổi - Chúa nhật II mùa Chay C - Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ]]>Wed, 20 Mar 2019 08:09:24 GMTThập Giá Vinh Quang – Lm Jos Tạ Duy Tuyền &#45;&#45;&#45;&#45;-Tue, 19 Mar 2019 19:39:01 GMTTabo Và CanvêTue, 19 Mar 2019 19:37:44 GMTSống Trong Niềm Tin – Lm. Giuse Phạm Thanh LiêmTue, 19 Mar 2019 19:36:44 GMTQua Thập Giá Đến Vinh Quang. (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’)Tue, 19 Mar 2019 19:33:41 GMTNhững Câu Chuyện Biến Hình (suy Niệm Của Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn)Tue, 19 Mar 2019 19:32:39 GMTIm Lặng – Đỉnh Cao Của Sự Thấu CảmTue, 19 Mar 2019 19:28:59 GMTNhìn Vào Mặt Tốt – Lm Ignatiô Trần Ngà &#45;&#45;&#45;&#45;-Mon, 18 Mar 2019 21:02:17 GMTNgười Vẫn Đồng Hành – Thiên Phúc (trích Trong ‘như Thầy Đã Yêu’)Mon, 18 Mar 2019 21:01:05 GMT