Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<a Href="https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading"> Bài Đọc Cho Thánh Lễ Mỗi Ngày</a> Bài Đọc Cho Thánh Lễ Mỗi Ngày]]>Sat, 31 Dec 2022 21:58:03 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><font Color="red"> _điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Và Giáo Hội Việt Nam Tuần Này (#155, 28/11/2020) </font>
]]>
Thu, 31 Dec 2020 23:05:18 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Khảo Luận Về Luyện Nguc (phiên Dịch: Sóng Biển)]]>Thu, 31 Dec 2020 22:31:15 GMT<font Color="red"> [audio/youtube] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Tháng Này (25/11)</font> "... Các con nhỏ ơi, hãy cầu nguyện cho Chúa Hài Nhi Giê-su được sinh ra trong tâm hồn các con. Các con hãy mở lòng mình tới Chúa Giê-su là Đấng trao ban chính mình cho mỗi người các con. ...... " ]]>Thu, 31 Dec 2020 20:39:01 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/suy-niem"> <b> (video/audio) Các Bài Suy Niệm Cn-2b-mv, Cn-1b-mv (6/12 - 12/12) (#113995)</b><a/>]]>Thu, 31 Dec 2020 20:25:26 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Tự Thú Của Thánh Augustino [#1-het]Thu, 31 Dec 2020 18:40:53 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Con Đường Nhỏ Của Tình Yêu (nguyên Tác Lm Lorenzo Sales) (chuyển Ngữ: Viện Phụ Stephano Trần Ngọc Hoàng]]>Thu, 31 Dec 2020 17:57:34 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Chinh Phục Trong Hy Sinh (biên Soạn: Lm. Nguyễn Tri Ân, O.p.)]]>Thu, 31 Dec 2020 16:21:06 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Không Ai Là Một Hòn Đảo  (nguyên Tác Thomas Merton)&#45;&#45;-het&#45;&#45;-Thu, 31 Dec 2020 16:11:59 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio] Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa (đtgm Ngô Quang Kiệt)Thu, 31 Dec 2020 14:47:31 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Tự Thuật Của Thánh Augustino, Bai#1-32-hetThu, 31 Dec 2020 13:20:33 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Các Bài Giáo Lý Và Thần Học Giáo Dân Về Luyện Ngục]]>Thu, 31 Dec 2020 13:19:24 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Thánh Biển Đức-sứ Giả Hòa Bình 1-het&#45;&#45;-Thu, 31 Dec 2020 12:40:36 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Audio 100 Tích Lạ Thánh Cả Giuse (tác Giả: Châu Thủy) &#45;&#45;het&#45;&#45;Thu, 31 Dec 2020 11:52:53 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Audio Suy Niệm Với Thánh Phaolô (soạn Thảo: Lm. Đỗ Đức Phổ) Bài #1- 60 (het)Thu, 31 Dec 2020 11:41:11 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Audio Thánh Giuse Trong Dân Chúa (tác Giả: Dục Đức Phạm Đình Khiêm) Bai #1-13Thu, 31 Dec 2020 08:25:51 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Thánh Giuse Trong Phúc Âm (tác Giả: Châu Thủy), Bai#1-67 &#45;&#45;&#45;&#45;het&#45;&#45;-]]>Thu, 31 Dec 2020 08:23:57 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Thông Điệp Tình Thương Của Mẹ Teresa Calcutta (tác Giả: Bùi Quang Tuấn) &#45;&#45; Het&#45;&#45;-Thu, 31 Dec 2020 07:50:07 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] " Đường Về Thượng Trí (lm. Nguyễn Tầm Thường, Sj)" Bai#1-het Trang mạng KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio "Đường Về Thượng Trí" của Linh Mục Nguyễn tầm Thường, Dòng Tên, được đánh giá là mang lại nhiều ích lợi thiêng liêng, cho những tâm hồn đang phải chiến đấu để bảo vệ lý tưởng, và giành lấy sự tự do đích thực cho cuộc đời.
Qua 3 giọng đọc của Sóng Biển, Xuân Hương, và Hồng Việt. ]]>
Thu, 31 Dec 2020 06:22:47 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio] Tháng Thánh Tâm Chúa (bài 1- 4)-hetWed, 30 Dec 2020 09:57:04 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [youtube/audio] Tông Huấn "amazon Yêu Quý" Của Đtc Phanxico Ban Hành Ngày 12/2/2020 Tông Huấn "Amazon Yêu Quý" của ĐTC Phanxico Ban Hành ngày 12/2/2020 ]]>Mon, 28 Dec 2020 12:13:41 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Thánh Inhaxio Vị Thánh Của Ý Chí (bai#1-het)Mon, 28 Dec 2020 08:35:43 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Thông Báo Gp. Đà-lạt Về Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc.. Bất Tuân Quyền Bính Giáo QuyềnSat, 26 Dec 2020 10:46:08 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [youtube/audio] Tháng Đức Bà, Ngày 1-31 (het)Fri, 25 Dec 2020 12:03:40 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Cuộc Đời Thánh Giuse (lời Mở Đầu - Chương 1-het)]]>Sun, 13 Dec 2020 23:02:34 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 995 Ngày 6/12/2020Sat, 12 Dec 2020 20:35:34 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/bookicon.jpg" Width=30 Height=27> <font Color="magenta" > ___những Hạt Châu Ngọc (bài #1-200)</font> Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu: “Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và - toàn thể Israen - đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê” (1Samuen 4.19-20). Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các lời và sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên trỉ Do tư cách Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng như thế, nên lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi. ]]>Tue, 08 Dec 2020 09:01:58 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Tn B (bien Soan: Lm. Nguyen Cao Sieu, S.j)Mon, 07 Dec 2020 20:56:50 GMTHiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng BMon, 07 Dec 2020 20:44:04 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Xin Giới Thiệu "chương Trình Nguồn Sống" Hỏi Và Đáp Đạo Chúa Do Lm. Giuse Nguyễn Văn Thư, San Jose Phụ Trách Xin giới thiệu "Chương Trình Nguồn Sống" với Hỏi và Đáp Đạo Chúa do Lm. Giuse Nguyễn văn Thư, San Jose Phụ Trách.]]>Sun, 06 Dec 2020 12:04:35 GMTLời Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn Của Ban Biên Tập Www.memaria.org Và Radio Giờ Của MẹFri, 04 Dec 2020 18:45:16 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 994 Ngày 29/11/2020Thu, 03 Dec 2020 18:39:08 GMT<a Href="http://www.memaria.org/images/upload/pdf/2020 - Giờ Của Mẹ (hinh).pdf"> Thư Xin Giúp Đỡ Của Quý Sơ Dòng Đa-minh Bùi Chu</a>Thu, 03 Dec 2020 06:54:09 GMTCn 4460: Chúa Cứu Con Khỏi Tai NạnMon, 30 Nov 2020 18:35:19 GMTCn 4459: Tôn Trọng Thánh LễMon, 30 Nov 2020 18:33:15 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Mùa Niềm Vui Và Hy Vọng - Chúa Nhật I Mùa Vọng B Mùa niềm vui và hy vọng - Chúa nhật I Mùa Vọng B]]>Mon, 30 Nov 2020 18:32:56 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [audio/youtube] Lời Kính Chúc Lễ Tạ Ơn 2020Mon, 30 Nov 2020 14:53:37 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Thánh Ca Cầu Hồn: Xin Nhớ Đến Tôi - Xin Ngài Xót Thương Tôi. Thánh ca cầu hồn: Xin Nhớ Đến Tôi - Xin Ngài Xót Thương Tôi. ]]>Mon, 30 Nov 2020 14:21:52 GMTHiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B &#45;&#45;- Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B Is 6c 13,33-37 Canh Thức Cầu Nguyện Và Sẵn Sàng Đón Chúa ĐếnMon, 30 Nov 2020 12:22:31 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Tn B (bien Soan: Lm. Nguyen Cao Sieu, S.j)Mon, 30 Nov 2020 12:06:32 GMTSuy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B: Tỉnh Thức Và Canh ThứcMon, 30 Nov 2020 12:04:04 GMTHạt Châu Ngọc (200) 25-5-1992 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện để nhờ cầu nguyện, các con đến gần Thiên Chúa hơn. Mẹ ở với các con và mong ước hướng dẫn các con trên đường cứu độ mà Chúa Giêsu ban cho các con. Ngày qua ngày, Mẹ càng gần các con hơn mặc dù các con không ý thức điều đó và không chịu nhận rằng các con chỉ nối kết với Mẹ chút đỉnh trong sự cầu nguyện ít ỏi của các con. Khi những thử thách và khó khăn tới thì các con nói : “Ôi ! Chúa ơi ! Mẹ ơi ! Chúa với Mẹ ở đâu ?”]]>Mon, 30 Nov 2020 10:42:08 GMTToàn Văn Sắc Lệnh Của Tòa Ân Giải Tối Cao Về Ơn Toàn Xá Trong Tháng Các Linh Hồn 2020Mon, 30 Nov 2020 10:26:06 GMTCn 4458: Bị Kết Án Ở Luyện Ngục Vì Phạt Các Linh Mục Cách Khắt KheMon, 30 Nov 2020 06:45:51 GMTCn 4457: Mẹ Kibeho Dạy Bài Hát Cho Các Thị NhânSat, 28 Nov 2020 21:17:00 GMTCn 4456: Mẹ Kibeho Nói Về Chuỗi Mân Côi 7 Sự Thương Khó Mẹ #2Sat, 28 Nov 2020 21:13:39 GMTCn 4455: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Rwanda, Phi Châu #1Sat, 28 Nov 2020 21:12:29 GMTCn 4454: Lời Cầu Nguyện Rất Đẹp Của Vị Linh MụcSat, 28 Nov 2020 16:59:22 GMTCn 4453: Nguyện Đường Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm, ParisSat, 28 Nov 2020 14:40:48 GMTCn 4452: Xin Chúa Thương Xót Người Cô ĐơnSat, 28 Nov 2020 14:40:06 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 993 Ngày 22/11/2020Wed, 25 Nov 2020 20:49:33 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm A. Lễ Chúa Kitô Vua Mt 25,31-46Wed, 25 Nov 2020 12:35:04 GMTCn 4451: Sài Gòn Bất Ổn Năm 1968Wed, 25 Nov 2020 07:55:13 GMTCn 4450: Các Linh Hồn Người Thân Cầu BầuWed, 25 Nov 2020 06:47:38 GMTHiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 34 Thường Niên A Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ TrụMon, 23 Nov 2020 20:47:54 GMTCn 4449: Sợi Dây Cứu ĐộSun, 22 Nov 2020 14:58:40 GMTCn 4448: Cảm Tạ Chúa Ban Ơn!Sun, 22 Nov 2020 14:58:03 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33>gty 992 Ngày 15/11/2020Sun, 22 Nov 2020 11:04:11 GMTCn 4447: Đền Thánh Micae Ở Florida Có Ơn Chữa Lành (2)Sat, 21 Nov 2020 07:56:31 GMTCn 4446: Đền Thánh Linh Thiêng Thánh Micae Ở Florida (1)Sat, 21 Nov 2020 07:53:15 GMTKh 4445: Xin Cho Con Đi Bình AnSat, 21 Nov 2020 07:49:57 GMTCn 4444: Để Nhớ Một Thời Ta Đã SốngSat, 21 Nov 2020 07:46:04 GMT<p>thư Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền TrungThu, 19 Nov 2020 13:15:48 GMTCon Xin Ngỏ Lời Kêu Gọi Cùng Tất Cả Quý Cha, Quý Vị Ân Nhân, Các Tổ Chức Xã Hội, Các Nhóm Thiện Nguyện Cùng Mở Lòng Giúp Đỡ Người Dân Chúng Con Trong Cơn Bĩ Bách NàyThu, 19 Nov 2020 11:47:55 GMTCn 4443: Nhớ Về Thầy Cô Giáo Và BạnThu, 19 Nov 2020 07:12:56 GMTCn 4442: Quảng Đại Tặng 14 Triệu Cho Bạn HiềnThu, 19 Nov 2020 06:04:06 GMTCn 4441: Cà PhêWed, 18 Nov 2020 21:40:02 GMTCn 4440: Làm Gì Để Chuẩn Bị Cho Bí Mật MedjugorjeWed, 18 Nov 2020 12:33:54 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Làm Gì Với Nén Bạc Chúa Trao ? - Chúa Nhật Xxxiii Thường Niên A Làm gì với nén bạc Chúa trao ? - Chúa nhật XXXIII Thường niên A ]]>Wed, 18 Nov 2020 08:03:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Vạn Tuế Các Thánh Tử Đạo Việt Nam! Vạn tuế các Thánh Tử Đạo Việt Nam! ]]>Wed, 18 Nov 2020 08:01:56 GMTCn 4439: Hãy Cứu Giúp Các Linh HồnTue, 17 Nov 2020 05:39:40 GMTCn 4438: Chúa Có Chương Trình Gì Cho Ta?Tue, 17 Nov 2020 05:38:07 GMTCn 4437: Mẹ Maria, Nguồn Cậy TrôngMon, 16 Nov 2020 12:56:30 GMTCn 4436: Bí Mật Của Việc Xin 30 Thánh Lễ GregorianSun, 15 Nov 2020 20:20:22 GMTCn 4435: Mang Thai Giùm Con GáiSun, 15 Nov 2020 12:48:22 GMT