Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33><a Href="http://kinhmungmaria.com/audio"> Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay [ <== Xin Ấn Vào Để Nghe] </a>Tue, 02 Jul 2024 20:16:13 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> 14 Đàng Thánh Giá ChúaWed, 17 Apr 2024 10:31:59 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Heigh=33> Kính Lễ Mẹ Truyền Tin Kính Lễ Mẹ Truyền Tin

]]>
Sun, 31 Mar 2024 20:49:55 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Heigh=33> Bài Giảng Lễ Mẹ Truyền Tin (25/3) Bài Giảng Lễ Mẹ Truyền Tin

Nguồn: www.KinhMungMaria.com ]]>
Sun, 31 Mar 2024 13:40:37 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Tôi Xin Vâng Như Lời Thiên Thần Truyền - Suy Niệm Lễ Truyền Tin 25-3 Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền - Suy niệm Lễ Truyền tin 25-3]]>Wed, 27 Mar 2024 09:09:05 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  Ave Maria "mẹ Là Nắng Ấm" Ave Maria "Mẹ Là Nắng Ấm"]]>Mon, 25 Mar 2024 20:24:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  Mừng Lễ Truyền Tin. Xin Chia Sẻ Slideshow Kinh Kính Mừng Mừng Lễ Truyền Tin. Xin chia sẻ slideshow Kinh Kính Mừng]]>Mon, 25 Mar 2024 20:18:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija 25/03/2023 [ Medugorje Message]Mon, 25 Mar 2024 12:19:59 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Bổ Nhiệm Giám Mục Chính Tòa Các Giáo Phận Hà Tĩnh Và Phát Diệm, Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ]]>Mon, 25 Mar 2024 11:27:50 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Mẹ Hiệp Công Với Chúa Mẹ Hiệp Công Với Chúa

]]>
Mon, 25 Mar 2024 07:57:07 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [ Audio] Lời Chúa & Suy Niệm Cn-5a-mc Trọn Tuần ( Lm Cao Siêu, Sj)Sun, 24 Mar 2024 10:52:34 GMTLễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ MariaSun, 24 Mar 2024 07:36:39 GMT[ Audio/youtube] Suy Niệm Lời Chúa Cn-5a- Mùa Chay(mc) Năm A ( Đc Khảm, Đtgm Kiệt...)Fri, 22 Mar 2024 11:04:23 GMTNgày 25-03: Bài Số 02 &#45;&#45;- Lễ Truyền TinThu, 21 Mar 2024 20:58:29 GMTNgày 25-03: Bài Số 01 &#45;&#45;> Lễ Truyền TinThu, 21 Mar 2024 20:56:18 GMT[ Youtube] Đặt Vòng Uống Thuốc Tránh Thai Có Được Rước Lễ Không? | Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy: Giải Đáp Thắc Mắc Và Nhiều Câu Hỏi Về Cuộc Sống Hôn Nhân &#45;&#45;Thu, 21 Mar 2024 10:38:03 GMTTheo Chân Mẹ Cất Tiếng Xin Vâng, Lm Antôn Nguyễn Văn ĐộLễ Truyền Tin là cơ hội để chúng ta nhìn vào Nagiaret hầu cảm nhận được sự hiện diện của một trinh nữ mà muôn đời khen là có phúc (x. Lc 1, 48). Thánh Augustinô viết : " Ngài đã chọn một người mẹ mà Ngài đã tạo dựng, Ngài đã tạo dựng người mẹ mà Ngài đã chọn "(x. Bài giảng 69, 3, 4).

]]>
Tue, 19 Mar 2024 11:27:08 GMT
[ Video] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Mirjana Ngày 18/3/2023Tue, 19 Mar 2024 10:30:44 GMT[ Audio/youtube] Suy Niệm Lời Chúa Cn-4a- Mùa Chay(mc) Năm A ( Đc Khảm, Đtgm Kiệt...)Sun, 17 Mar 2024 11:13:37 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [ Audio] Lời Chúa & Suy Niệm Cn-4a-mc Trọn Tuần ( Lm Cao Siêu, Sj)Fri, 15 Mar 2024 10:25:10 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [ Audio] Lời Chúa & Suy Niệm Cn-3a-mc Trọn Tuần ( Lm Cao Siêu, Sj)Sun, 10 Mar 2024 11:21:34 GMT[ Audio/youtube] Suy Niệm Lời Chúa Cn-3a- Mùa Chay(mc) Năm A ( Đc Khảm, Đtgm Kiệt...)Thu, 07 Mar 2024 09:32:08 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [ Audio] Lời Chúa & Suy Niệm Cn-2a-mc Trọn Tuần ( Lm Cao Siêu, Sj)Tue, 05 Mar 2024 10:07:48 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija 25/02/2023 [ Medugorje Message]Wed, 28 Feb 2024 12:20:35 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [ Audio] Lời Chúa & Suy Niệm Cn-1a-mc Trọn Tuần ( Lm Cao Siêu, Sj)Tue, 27 Feb 2024 07:34:47 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Bài Giảng “ý Nghĩa Của Việc Xức Tro” Của Đc KhảmSat, 17 Feb 2024 18:07:47 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [ Audio] Lời Chúa & Suy Niệm Cn-7a-tn Trọn Tuần ( Lm Cao Siêu, Sj)Sat, 17 Feb 2024 17:54:03 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Video "hành Hương Âu Châu (2007)" Với Lm. Trần Quốc Bảo, Dcct Video "Hành Hương Âu Châu (2007)" với Lm. Trần Quốc Bảo, DCCT: Fatima, Lộ Đức, Phép Lạ Thánh Thể Samtarem, Laciano, Cha Thánh Pio 5 Dấu, .... Roma.... ]]>Mon, 12 Feb 2024 06:07:54 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> [ Audio] Lời Chúa & Suy Niệm Cn-6a-tn Trọn Tuần ( Lm Cao Siêu, Sj)Mon, 12 Feb 2024 05:26:31 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> [câu Chuyện Cảm Động] Một Phụ Nữ (chị Kim Hà) Mang Thai Vượt Biên Bằng Đường Bộ Cùng Với Chồng Và Bốn Con Thơ [câu Chuyện Cảm Động] Một Phụ Nữ (chị Kim Hà) Mang Thai Vượt Biên Bằng Đường Bộ Cùng Với Chồng Và Bốn Con Thơ]]>Thu, 08 Feb 2024 21:18:03 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija 25/01/2023Wed, 31 Jan 2024 12:14:28 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/medugorje"> [audio/youtube] Thông Điệp Mẹ Mễ-du Qua Thị Nhân Marija Ngày 25/12/2022 </a>Sat, 25 Nov 2023 20:07:54 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/suy-niem"> [ Audio/video] Suy Niệm Tuần Trước Và Tuần Này </a>Wed, 22 Nov 2023 10:21:14 GMT<a Href="http://kinhmungmaria.com/audio-h%e1%bb%8dc_l%e1%bb%9di_ch%c3%baa/hoclamnguoivalamconchua"> Học Làm Người Và Làm Con Chúa (biên Soạn: Lm. Đan Vinh ) </a>Wed, 22 Nov 2023 09:37:43 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Hành Hương Đất Thánh 2009 - Kẻ Đi Tìm (31/5/2009-12/6/2009) Do Cha Nguyễn Tầm Thường Hướng Dẫn Và Linh Hướng Hành Hương Đất Thánh 2009 - (USA) Kẻ Đi Tìm (31/5/2009-12/6/2009)
Do cha Nguyễn tầm Thường Hướng Dẫn và Linh Hướng ]]>
Thu, 16 Nov 2023 10:28:19 GMT
Thông Báo Về Www.memaria.org Bị Trở NgạiMon, 16 Oct 2023 12:24:37 GMTThư Kêu Gọi Xây Dựng Nhà Giáo LýTue, 04 Jul 2023 19:27:20 GMTẢnh Tượng Thánh Giuse Cầm Cành Huệ TrắngFri, 31 Mar 2023 20:06:53 GMTHạt Châu Ngọc (229)Fri, 31 Mar 2023 10:48:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Gty 1115 Ngày 26/3/2023Fri, 31 Mar 2023 10:32:26 GMTChúa Kitô Sống Lại Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta &#45;&#45; Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm AWed, 29 Mar 2023 12:15:04 GMT[man-na] Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A Ga 11,1-44 &#45;&#45; Hãy Ra NgoàiWed, 29 Mar 2023 11:01:59 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A &#45;&#45;- Ga 11,1-45 ( Lm. Cao Sieu, Sj)Wed, 29 Mar 2023 10:59:03 GMTHiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay A Ed 37,12-14 ; Rm 8.8-11 ; Ga 11,3-45 &#45;&#45;-tin Vào Đức Giê-su Để Được Sống Lại Và Sống Đời ĐờiWed, 29 Mar 2023 10:57:54 GMTCn 6139: Cảm Nghiệm Khi Gần Chết (2)Mon, 27 Mar 2023 21:24:54 GMTCn 6138: Cảm Nghiệm Khi Gần Chết (1)Mon, 27 Mar 2023 17:23:02 GMTCn 6137: Bẻ Gẫy Lời Nguyền Rủa Thể Xác Và Linh HồnSun, 26 Mar 2023 14:13:45 GMTLễ Phục Sinh Năm Xưa ( Hồi Ký Người Việt Biên)Sun, 26 Mar 2023 07:59:00 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Mùa Chay Đến, Xin Mời Nghe Proshow " Mạng Nhện Cuộc Đời " Mùa chay đến, xin mời nghe proshow " Mạng Nhện Cuộc Đời ".
Thơ: Lm Nguyện Tầm Thường,
Proshow: Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
Chúc quí cha và quí vị lãnh nhận nhiều hồng ân trong mùa chay thánh.
Kính
Phạm Trung
]]>
Fri, 24 Mar 2023 11:19:53 GMT
Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Chay A 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 &#45;&#45; Xin Mở Mắt Đức Tin Để Vững Bước Đi Theo Chúa I. Học Lời ChúaThu, 23 Mar 2023 06:54:20 GMTCn 6136: Thánh Giuse Hiện Ra Với Nữ Tu Người Mỹ (2)Wed, 22 Mar 2023 12:41:11 GMT[man-na] Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A Ga 9,1-41 &#45;&#45;- Thầy Là Ánh Sáng Trần GianWed, 22 Mar 2023 10:19:01 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A &#45;&#45;- Ga 9,1-41 ( Lm. Cao Sieu, Sj)Wed, 22 Mar 2023 10:14:40 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Gty 1114 Ngày 19/3/2023Wed, 22 Mar 2023 10:12:00 GMTTừ Nước Đến Ánh Sáng Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Iv Mùa Chay – Năm AWed, 22 Mar 2023 10:10:32 GMTCn 6135: Thánh Giuse Hiện Ra Với Một Nữ Tu Người Mỹ #1Tue, 21 Mar 2023 13:21:54 GMTCn 6134: Những Cảm Nghiệm Đẹp ĐẽTue, 21 Mar 2023 13:20:20 GMTCn 6133: Các Ơn Lạ Của Bà Edvige Carboni (1880-1952) #11 (hết)Mon, 20 Mar 2023 15:22:12 GMTCn 6132: Các Ơn Lạ Của Bà Edvige Carboni (1880-1952) #10Mon, 20 Mar 2023 15:16:40 GMTCn 6131: Các Ơn Lạ Của Bà Edvige Carboni (1880-1952) #9Mon, 20 Mar 2023 10:51:21 GMTCn 6130: Các Ơn Lạ Của Bà Edvige Carboni (1880-1952) #8Sun, 19 Mar 2023 21:24:32 GMTCn 6129: Các Ơn Lạ Của Bà Edvige Carboni (1880-1952) #7Sun, 19 Mar 2023 21:22:33 GMTCn 6128: Các Thị Kiến Của Bà Edvige Carboni (1880-1952) #6Sun, 19 Mar 2023 19:43:07 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33> Giếng Jacób Bây Giờ Ở Đâu? Giếng Jacób Bây Giờ ở Đâu?]]>Sun, 19 Mar 2023 19:17:49 GMTCn 6127: Ơn Thiêng Liêng Cao Cả Của Bà Edvige Carboni (1880-1952) #5Sat, 18 Mar 2023 20:39:25 GMTCn 6126: Bậc Tôi Tớ Chúa, Edvige Carboni (1880-1952) #4Sat, 18 Mar 2023 19:31:43 GMTCn 6125: Bậc Tôi Tớ Chúa, Edvige Carboni (1880-1952) #3Sat, 18 Mar 2023 18:49:59 GMTCn 6124: Bậc Tôi Tớ Chúa, Edvige Carboni (1880-1952) #2Sat, 18 Mar 2023 17:47:50 GMTCn 6123: Bậc Tôi Tớ Chúa, Edvige Carboni (1880-1952) #1Sat, 18 Mar 2023 16:49:25 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Gty 1113 Ngày 12/3/2023Fri, 17 Mar 2023 11:20:00 GMTCn 6122: Liên Hệ Thiêng Liêng Giữa Mẹ Và ConThu, 16 Mar 2023 18:20:17 GMTCn 6121: Đức Mẹ Ban Cho Tôi Một Dấu HiệuThu, 16 Mar 2023 17:37:54 GMTCn 6120: Vị Linh Mục Giúp Tôi Tại MedjugorjeThu, 16 Mar 2023 16:41:42 GMTCn 6119: Tôi Đi Tìm Đức Mẹ Tại MedjugorjeThu, 16 Mar 2023 10:15:41 GMTCn 6118: Một Linh Mục Được Chữa Lành Tại Lộ ĐứcWed, 15 Mar 2023 21:20:51 GMT