Memariahttp://www.memaria.orgMemariaCopyright © 2011 <a href="?" class="Footer_Text_Link">www.memaria.org.</a> All Rights Reserved.<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> __các Bài Suy Niệm Lời Chúa Cn- A(trình Bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.j.): [mv1- Cn12a]Fri, 08 Dec 2017 21:53:18 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/mp3.png"> ____năm Phụng Vụ A-2017 &#45;&#45;- Các Bài Giảng Của Đc KhảmSat, 25 Nov 2017 21:58:39 GMT______học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Năm A (1c-mv - Cn12a-tn)Sat, 25 Nov 2017 21:25:43 GMTNăm Thánh Fatima Và Ơn Toàn XáSat, 18 Nov 2017 20:57:47 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Heigh=33> Thông Điệp Mẹ Ngày 2/6/2017 Qua Thị Nhân Mirjana Thông Điệp Mẹ ngày 2/5/2017 qua Thị Nhân Mirjana

Nguồn: www.KinhMungMaria.com ]]>
Sun, 02 Jul 2017 08:42:14 GMT
<marquee> Thông Điệp Medugorje Ngày 2/6/2017 Qua Thị Nhân Mirjana </marquee>  Như trong các nơi khác ở đó Mẹ tới với các con, cũng như nơi đây Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện. Các con hãy cầu nguyện cho những người không biết tới Thánh Tử Mẹ, cho những người chưa tới chỗ biết tới tình yêu Thiên Chúa, chưa biết chống lại tội lỗi, cho người được thánh hiến, cho những người Thánh Tử Mẹ kêu gọi có tình yêu và tinh thần mạnh mẽ cho các con và cho Giáo Hội. Hãy cầu nguyện với Thánh Tử Mẹ, và tình yêu mà các con trải nghiệm từ sự gần gũi của Ngài sẽ cho các con sức mạnh để làm các con sẵn sàng cho những việc làm yêu thương mà các con sẽ làm trong Danh Ngài. Các con ơi, hãy sẵn sàng. Thời gian này là một điểm ngoặc. Đó là lý do tại sao Mẹ kêu gọi các con một lần nữa tới đức tin và đức cậy. Mẹ đang chỉ cho các con cách thức qua nó các con cần phải đi, và đó là Lời Kinh Thánh. Các tông đồ của tình yêu Mẹ ơi,thế giới đang cần đôi tay của các con dâng cao về hướng Thiên Đàng, hướng tới Thánh Tử Mẹ, hướng tới Cha Trên Trời. Nhiều sự khiệm hạ và thanh sạch tâm hồn được cần tới. Hãy tín thác nơi Thánh Tử Mẹ và biết rằng các con luôn luôn có thể tốt lành hơn. Trái tim Mẫu Tử Mẹ mong muốn cho các con, các tông đồ tình yêu Mẹ, là những ánh sáng nhỏ của thế giới, để chiếu sáng mà nơi đó sự tối tăm muốn bắt đầu thống trị, để chỉ ra đường chân lý bằng sự cầu nguyện và yêu thương của các con, để cứu các linh hồn. Mẹ ở với các con. Cám ơn các con.

(Translated by www.KinhMungMaria.com / Chuyển ngữ do trang mạng www.KinhMungMaria.com) http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/images/mirjana.61105441_std.jpg]]>
Sun, 02 Jul 2017 08:39:00 GMT
__sách Cuộc Đời Thánh Giuse: 26-chương 23Fri, 30 Jun 2017 21:37:08 GMT__sách Cuộc Đời Thánh Giuse: 25-chương 22Fri, 30 Jun 2017 21:33:07 GMT__sách Cuộc Đời Thánh Giuse: 24-chương 21Fri, 30 Jun 2017 21:28:24 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #19 &#45;&#45;- Het&#45;&#45;-Fri, 30 Jun 2017 20:35:55 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #18Fri, 30 Jun 2017 20:34:24 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #17Fri, 30 Jun 2017 20:32:37 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #16Fri, 30 Jun 2017 20:30:57 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/bookicon.jpg" Width=30 Height=27> <font Color="magenta" > ___những Hạt Châu Ngọc (bài #1-162)</font> Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu: “Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và - toàn thể Israen - đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê” (1Samuen 4.19-20). Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các lời và sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên trỉ Do tư cách Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng như thế, nên lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi. ]]>Fri, 30 Jun 2017 09:01:58 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/bookicon.jpg" Width=30 Height=27 > <font Color=magenta> ___151 Bài Giáo Lý Kinh Thánh (bài#1 - Bài#132) </font>  151 Bài 151 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

]]>
Fri, 30 Jun 2017 09:01:58 GMT
Thông Báo Tuyển Sinh &#45;&#45;- Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam Tổ Chức Tuyển Sinh Với Những Thông TinFri, 30 Jun 2017 07:22:15 GMTKhóa Đào Tạo Mục Vụ Truyền Thông Giáo Hạt Lào CaiWed, 28 Jun 2017 11:57:34 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Height=33>  thánh Vịnh Đáp Ca Cn-12a Thánh Vịnh Đáp Ca CN-12A]]>Tue, 27 Jun 2017 18:27:44 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> bài Giảng Lễ Cn-12a Của Đức Ông Thắng Bài Giảng Lễ CN-12A của Đức Ông Thắng (40)]]>Tue, 27 Jun 2017 18:23:49 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Bài Giảng Lễ Cn12a Của Đc Khảm #1 Bài Giảng Lễ Cn12A Của Đc Khảm #1 ]]>Tue, 27 Jun 2017 18:20:27 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> Suy Niệm Lời Chúa Cn-12a-tn (trình Bày: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.j.)Tue, 27 Jun 2017 18:17:28 GMTHọc Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Thường Niên 12aTue, 27 Jun 2017 18:13:59 GMTphụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật -cn-12a-tnMon, 26 Jun 2017 21:16:10 GMTSuy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 12a-tnMon, 26 Jun 2017 21:14:22 GMTChương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu &#45;&#45;&#45;&#45;- Thứ Hai Tuần Này Gồm Có: Tin quan trọng tuần qua, Thời sự, Niềm Tin và Khoa học, Diễn đàn tự do, Tìm hiểu Thánh Kinh, Phút cầu nguyện ]]>Mon, 26 Jun 2017 20:13:52 GMTHãy Tin Vào Sự Quan Phòng Của Chúa Và Không Còn Sợ Hãi &#45;&#45;- Suy Niệm Của Lm. Ignatiô Trần Ngà &#45;&#45;&#45;&#45;-Sun, 25 Jun 2017 20:15:41 GMTHãy Sợ Tội – Lm. Nguyễn HùngSun, 25 Jun 2017 20:14:31 GMTĐừng Sợ Sống Tin Mừng (suy Niệm Của Lm. Bùi Quang Tuấn)Sun, 25 Jun 2017 20:13:26 GMTĐừng Sợ (9)Sun, 25 Jun 2017 20:12:11 GMTĐừng Sợ (8)Sun, 25 Jun 2017 20:11:06 GMTĐừng Sợ (7)– Lm. Pet. Bùi Trọng KhẩnSun, 25 Jun 2017 20:08:04 GMTĐừng Sợ (6) – FernandezSun, 25 Jun 2017 20:06:01 GMTChương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu &#45;&#45;&#45;&#45; Chúa Nhật Tuần Này Gồm Có: Lịch phụng vụ, Thánh lễ trực tiếp truyền thanh, Trưa Chúa Nhật với Ðức Thánh Cha ]]>Sun, 25 Jun 2017 19:14:05 GMT<marquee> Thông Điệp Ngày 25/5/2017 Từ Medjugorje Qua Thị Nhân Marija</marquee> Đấng Tối Cao đã cho phép Mẹ kêu gọi các con một lần nữa tới sự hoán cải. Các con nhỏ ơi, các con hãy mở lòng mình ra tới ân sủng mà tất cả các con được kêu gọi. Các con hãy là chứng nhân của bình an và yêu thương trong thế giới bất an này. Cuộc sống của các con nơi thế giới đây đang qua đi. Hãy cầu nguyện mà qua sự cầu nguyện các con mới có thể khao khát về Thiên Đàng và những sự trên Thiên Đàng và tấm lòng các con sẽ nhìn thấy mọi sự một cách khác biệt. Các con không lẻ loi một mình; Mẹ ở với các con và cầu bầu trước nhan Thánh Tử Giêsu Mẹ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
(Translated/Chuyển Ngữ: www.KinhMungMaria.com) ]]>
Sun, 25 Jun 2017 12:23:04 GMT
<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/gallery/videoicon.jpg" Width=33 Heigh=33> Thông Điệp Mẹ Ngày 25/5/2017 Qua Thị Nhân Marija Thông Điệp Mẹ ngày 25/5/2017 qua Thị Nhân Marija

Nguồn: www.KinhMungMaria.com ]]>
Sun, 25 Jun 2017 12:21:51 GMT
Ngày 25.6.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch145bSun, 25 Jun 2017 09:07:00 GMTNgày 25.6.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch145aSun, 25 Jun 2017 09:06:18 GMTNgày 25.6.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch143-144Sun, 25 Jun 2017 09:05:33 GMTNgày 25.6.2017 Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi - Quyển 4 - Ch141-142Sun, 25 Jun 2017 09:04:33 GMTGty 815 Ngày 25/6/2017Sun, 25 Jun 2017 08:58:07 GMTĐừng Sợ! (5) – Lm. Nguyễn Khoa ToànSat, 24 Jun 2017 21:11:09 GMTĐừng Sợ (4)Sat, 24 Jun 2017 21:10:06 GMT&#39;&#39;đừng Sợ&#39;&#39; – Lm. Giuse Nguyễn Hữu AnSat, 24 Jun 2017 21:08:50 GMTĐừng Sợ (2)Sat, 24 Jun 2017 21:07:43 GMTĐừng Sợ (1)Sat, 24 Jun 2017 21:06:34 GMTDũng Cảm Tuyên XưngSat, 24 Jun 2017 21:05:34 GMTĐể Giúp Nhau Đừng Sợ (suy Niệm Của Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa)Sat, 24 Jun 2017 21:04:33 GMTChứng Nhân Tin MừngSat, 24 Jun 2017 21:03:20 GMTChờ Đợi Gì Nơi Cuộc Sống?Sat, 24 Jun 2017 21:02:11 GMTChương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu &#45;&#45;&#45;&#45;- Thứ Bảy Tuần Này Gồm Có: Tin tức thời sự, Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh Mẫu học, Phút cầu nguyện ]]>Sat, 24 Jun 2017 20:10:13 GMT__sách Cuộc Đời Thánh Giuse: 23-chương 20Sat, 24 Jun 2017 19:00:03 GMT__sách Cuộc Đời Thánh Giuse: 22-chương 19Sat, 24 Jun 2017 18:55:58 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #15Sat, 24 Jun 2017 18:53:57 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #14Sat, 24 Jun 2017 18:52:37 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #13Sat, 24 Jun 2017 18:51:14 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #12Sat, 24 Jun 2017 18:50:10 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #11Sat, 24 Jun 2017 18:48:45 GMTHiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 12 Thường Niên A: Can Đảm Làm Chứng Cho ChúaSat, 24 Jun 2017 12:43:44 GMTĐừng SợSat, 24 Jun 2017 12:38:37 GMTThánh Antôn Và Phép Lạ Thánh ThểFri, 23 Jun 2017 21:51:50 GMTHiệp Sống Tin Mừng Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả=== Chu Tòan Sứ Vụ Tiền Hô Của Chúa Noi Gương Gio-an Tẩy Giả:Fri, 23 Jun 2017 21:48:50 GMTGiáo Chủ GiêsuFri, 23 Jun 2017 21:43:56 GMTChương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu &#45;&#45;&#45;&#45;- Thứ Sáu Tuần Này Gồm Có: Tin tức thời sự, Ðạo lý thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước Kitô, Phút cầu nguyện ]]>Fri, 23 Jun 2017 19:25:28 GMTCan Đảm, Trung Thành – Jos. Vinc. Ngọc Biển &#45;&#45;&#45;&#45;-Fri, 23 Jun 2017 18:33:36 GMTCác Con Đừng SợFri, 23 Jun 2017 18:32:25 GMTBiết Sợ – Đtgm. Giuse Ngô Quang KiệtFri, 23 Jun 2017 18:31:24 GMTAnh Em Đừng Sợ (2)Fri, 23 Jun 2017 18:30:22 GMTAnh Em Đừng Sợ (1)Fri, 23 Jun 2017 18:29:08 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #3Fri, 23 Jun 2017 17:45:07 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #2Fri, 23 Jun 2017 17:44:16 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #1Fri, 23 Jun 2017 17:42:13 GMTChứng Từ Của Một Tân Tòng Về Quyền Năng Của Chúa Thánh ThầnFri, 23 Jun 2017 11:43:46 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #10Fri, 23 Jun 2017 11:22:49 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #9Fri, 23 Jun 2017 11:21:52 GMT<img Src="http://www.memaria.org/images/upload/media/mp3.png" Width=33 Heigh=33> 19 phép Lạ Thánh Thể, Audio #8Fri, 23 Jun 2017 11:20:59 GMT