MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Một hôm sau lễ ra, con và Su sau gặp một thày chủng sinh người VN đang theo học bên Rôma dòng Phan Sinh, hình như thày đang học Triết thì phải. Đất lạ quê người mà gặp người đồng hương thì mừng lắm.
Chi tiết »

Bài Medu 126: Tường Thuật Về Cuộc Hành Hương Kỳ Thứ 14 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ
Chi tiết »

Bài Medu 128: Bài Giảng Của Cha Jozo Zovko, Linh Mục Thị Nhân Ở Medjugorje
Chi tiết »

Bài Medu 130: Cảm Nghiệm Của Anh Mai Bá Long, Khách Hành Hương Từ Nước Đức Gia Nhập Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ
Chi tiết »

Cảm Nghiệm Của Chị Xuân Nguyễn, Sacramento
Chi tiết »

Cầu Nguyện Là Điều Quan Trọng Nhất Mà Ta Có Thể Làm
Chi tiết »

Tâm Tình Về Medjugorje Của Anh Hứa Nguyễn, Từ Úc Châu
Chi tiết »

Hình bóng Đức Mẹ
Chi tiết »

Ơn Lành từ Medjugorje sau chuyến hành hương lần thứ 14
Chi tiết »

Các Cuộc Hiện Ra Trên Đồi Podbrdo, Medjugorje
Chi tiết »

Mùi hương hoa hồng tại Medjugorje
Chi tiết »

Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại
Chi tiết »

Lời Khuyên Dạy của Lm Jozo Zovko, OFM
Chi tiết »

Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje
Chi tiết »

Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử
Chi tiết »

Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân
Chi tiết »

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình
Chi tiết »

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (Phần 3)
Chi tiết »

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (Phần 6)
Chi tiết »

Ơn lành và tình yêu của Chúa gởi đến qua Mẹ
Chi tiết »

Ơn lành và tình yêu của Chúa gởi đến qua Mẹ (Phấn 3)
Chi tiết »

Nguồn Nước Thiêng Medjugorgje
Chi tiết »

Thiên Chúa Ở Với Chúng Ta, Mẹ Ngài Cũng Ở Với Ta
Chi tiết »

Gift of Faith from Lady of Medjugorje
Chi tiết »

“Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, con nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ xin dâng lên Chúa lời ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn Chúa đến muôn đời vì muôn hồng ân Chúa đổ xuống trên đời con.
Chi tiết »

Bài Medu 127: Cảm Nghiệm Từ Chuyến Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14
Chi tiết »

Bài 129: Tâm tình Về nhóm Hành Hương Medjugorje lần thứ 14
Chi tiết »

Tâm tình của các anh chị em trong Nhóm Hành Hương Medjugorje lần thứ 14
Chi tiết »

Bàn Tay Của Mẹ Hiền
Chi tiết »

Tâm Tình Về Cuộc Hành Hương Medjugorje lần thứ 14
Chi tiết »

Có Thông Điệp Khẩn Cấp Nào Không?
Chi tiết »

Đức Mẹ Medjugorgje Yểm Trợ Mục Vụ Chữa Lành
Chi tiết »

Dấu Lạ Điềm Thiêng Medjugorje
Chi tiết »

Cảm Nghiệm của Lm Nguyễn Hoài Thương, California
Chi tiết »

Mặt Trời Quay Ở Medjugorje, Tháng 5 Năm 2007
Chi tiết »

Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje
Chi tiết »

Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje
Chi tiết »

Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje
Chi tiết »

Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje
Chi tiết »

Nhớ Về Một Bóng Hình
Chi tiết »

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (Phần 2)
Chi tiết »

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (Phần 5)
Chi tiết »

Tâm Tình Gửi Mẹ Medjugorje
Chi tiết »

Ơn Lành Và Tình Yêu Của Chúa Gởi Đến Qua Mẹ (Phần 2)
Chi tiết »

Ơn lành và tình yêu của Chúa gởi đến qua Mẹ (Phấn 4)
Chi tiết »

Mẹ Medjugorje Tiếp Tục Kêu Gọi
Chi tiết »

Mauro Harsch sinh tại Lugano (Thuỵ sĩ) và hoàn thành chương trình âm nhạc tai học viện “Benedetto Marcello” bên Venice, Ý, anh đã tốt nghiệp tai đó năm 1987. Anh đã trình diễn tại Thuỵ sĩ cũng như ở ngoại quốc, sản xuất nhiều CD’s -bán bên Âu Châu, Úc châu và Hoa-kỳ- được nhiều sự đón nhận nồng nhiệt của các nhà bình phẩm và giới thưởng ngoạn.

Chi tiết »

Xin kính mời quý vị đọc về những cảm nghiệm thiêng liêng sống thực của các chứng nhân qua kinh nghiệm từ Medjugorje (Mễ Du).
Chi tiết »

Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768