MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 133: Bàn Tay Của Mẹ Hiền
Thứ Sáu, Ngày 12 tháng 9-2008

Bài 133: Bàn Tay Của Mẹ Hiền

§ Kim Hà

Hands_3676.jpg

“Chuỗi Mân Côi đã ở trong bàn tay của Đức Mẹ ở tại Lộ Đức và Fatima... Bây giờ Chuỗi Mân Côi ở trong bàn tay của Đức Mẹ Medjugorje... Hôm nay, Mẹ đặt Chuỗi Mân Côi trong tay bạn…Chuỗi Mân Côi-bàn tay của Mẹ bạn trong tay bạn.

The hand of the Mother: The Rosary was in the hands of Our Lady in Lourdes and in Fatima... It is in the hands of Our Lady in Medjugorje... Today she places it in your hand... The Rosary – the hand of your mother in your hand.

Linh mục Jozo Zovko, OFM
(Linh mục thị nhân tại Medjugorje)
Tháng 10, 2007

Lạy Mẹ yêu dấu!
Con yêu Mẹ vì Mẫu Tâm Mẹ thật vĩ đại,
Lòng Mẹ khoan dung và dịu hiền!
Xin Mẹ cứu chúng con trong giờ lâm tử.
Amen.

Kim Hà, 18/10/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 Bài 2 (2/9/2009)
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 (2/9/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 126: Tường Thuật Về Cuộc Hành Hương Kỳ Thứ 14 Của Nhóm Radio Giờ Của Mẹ (9/12/2008)
Bài Medu 127: Cảm Nghiệm Từ Chuyến Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14 (9/12/2008)
Bài Medu 128: Bài Giảng Của Cha Jozo Zovko, Linh Mục Thị Nhân Ở Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 129: Tâm Tình Về Nhóm Hành Hương Medjugorje Lần Thứ 14 (9/12/2008)
Bài Medu 130: Cảm Nghiệm Của Anh Mai Bá Long, Khách Hành Hương Từ Nước Đức Gia Nhập Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ (9/12/2008)
Tin/Bài khác
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768