MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2005 (more ...)

Từ đó, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi xin Chúa ban cho tôi quyền năng và sức mạnh của Ngài để hạn chế và kiểm soát sự dâm ô của tôi. Và Chúa đã nhậm lời tôi. Ngài chữa lành cho tôi bịnh đam mê xác thịt và dâm dục. Ðức Mẹ đã dùng tình yêu Mẫu Tử để chữa lành một người con tội lỗi và hoang đàng của Mẹ. Giờ đây, tôi sẵn sàng làm chứng về các ơn lành của Chúa và của Ðức Mẹ ban cho tôi để kể lại cho những ai mà tôi sẽ gặp gỡ trên đường đời.

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Bài 49: Mẹ Nhậm Lời Kêu Cầu Để Người Nghiện Ma Tuý Đến Medjugorje
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Xin kính mời quý vị đọc về những cảm nghiệm thiêng liêng sống thực của các chứng nhân qua kinh nghiệm từ Medjugorje (Mễ Du).
Chi tiết »

Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768