MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2006 (more ...)

“Nếu gia đình nào có người con tàn tật hay người con đi tu làm linh mục thì đó là một gia đình có phước.”

Chi tiết »

“ Ðúng, đó là sự thật. Mỗi ngày Mẹ ở dưới chân cây thánh giá. Con của Mẹ vác thánh giá. Ngài chịu đau đớn trên thánh giá, và bằng thánh giá, Ngài cứu thế giới. Mỗi ngày Mẹ cầu nguyện với Con của Mẹ để xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của thế giới.”

Chi tiết »

Chi tiết »

Bài 11: Người Trẻ Cảm Nhận Tình Yêu Chúa Giêsu
Chi tiết »

Bài 13: Chúa Thánh Thần Ban Ơn Thị Kiến Cho Người Trẻ (Phần 2)
Chi tiết »

Bài 16: Cuộc Hành Hương Medugorje Lần Thứ 12
Chi tiết »

Bài 19: Tận Hưởng Sự Bình An Ở Medjugorje
Chi tiết »

Bài 21: Cảm Tạ Mẹ Đã Thương Đến Con
Chi tiết »

Bài 23: Linh Mục Thomas Đỗ Thanh Hà và Medjugorje
Chi tiết »

Bài 25: Ơn Lạ Của Các Khách Hành Hương
Chi tiết »

BÀI 30: Đức Mẹ Tiếp Tục Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ
Chi tiết »

Bài 38: Các Cảm Nghiệm Của Khách Hành Hương Medjugorje
Chi tiết »

Bài 40: Hoa Quả Của Medjugorje: Ơn Thị Kiến Về Lời Chúa
Chi tiết »

Bài 45: Hoa Qủa Của Medjugorje: Phỏng Vấn Người Trẻ Tại Cenacolo
Chi tiết »

Bài 63: Chúa Sử Dụng Tôi Để An Ủi Nguời Khác
Chi tiết »

Chi tiết »

Chỉ có những bậc cha mẹ tốt lành mới có thể dâng hiến đời mình, chịu đau khổ để đền tội thay cho con cháu. Nhờ sự đau khổ, bịnh hoạn của người cha mẹ, khi họ hiệp thông vớùi cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, mà con cái họ được ơn hoán cải và chữa lành. Ðó là điều mà tất cả các bậc cha mẹ nên làm để cứu con cái hư hỏng.

Chi tiết »

Bài 41: Thăm Mẹ Medjurgorje: Mẹ Maria Thương Con Lắm!
Chi tiết »

Bài 12: Một Người Trẻ Được Ơn Thị Kiến Tại Medu
Chi tiết »

Bài 14: Không Tin Mà Được Thấy Dấu Lạ Ở Medjugorje
Chi tiết »

Bài 17: Nỗi Đau Khổ Được Mẹ Đền Bù
Chi tiết »

Bài 20: Lời Chia Sẻ Của Cô Ana Sego, Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Medjugorje
Chi tiết »

Bài 22: Ơn Thị Kiến Chúa Ban Cho Cô Trâm Cao
Chi tiết »

Bài 24: Câu Chuyện Về Thánh Cả Giuse Tại Medjugorje
Chi tiết »

Bài 29: Được Nghe Đức Mẹ Nói Và Được Thấy Mẹ Ở Medjugorje
Chi tiết »

Bài 37: Sự Gặp Gỡ Hàng Ngày Giữa Đức Mẹ và Mirjana Dragicevic
Chi tiết »

Bài 39: Mẹ Maria Lại Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ Nhân Ngày Lễ Vô Nhiễm
Chi tiết »

Bài 44: Hoa Quả Của Medjugorje: Nhà Bài Trừ Ma Tuý
Chi tiết »

Bài 62: Mẹ Medjugorje Chữa Lành Cho Mẹ Con Chúng Tôi
Chi tiết »

Bài 66: Cảm Tạ Mẹ Medjugorje Ban Ơn Chữa Lành Cho Gia Đình Con
Chi tiết »

Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768