MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: cảm nghiệm mễ-du (more ...)
Xem 1 - 40 của 225
Số Tin
Trang của 6
Hôm nay, chúng ta thấy Đức Mẹ nói đến hai nhân vật: Thiên Chúa và Satan, hai nhân vật hoàn toàn nghịch nhau, hay chính xác hơn, một nhân vật là Thiên Chúa toàn năng và trọn tốt trọn lành, còn nhân vật kia, Satan, vốn là thọ tạo Người dựng nên, tốt đẹp huy hoàng, nhưng sau đó đã phản nghịch chống lại Người và trở thành kẻ thù của Người.
Chi tiết »

25-9-1989 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa về tất cả ơn lành các con đã nhận được trong cuộc đời các con, ngay cả những ân huệ nhỏ nhất. Mẹ tạ ơn Chúa cùng với các con và muốn tất cả các con cảm nghiệm được niềm vui của những ơn lành ấy. Mẹ mong muốn Thiên Chúa là tất cả cho từng người các con. Và rồi, các con bé nhỏ, các con có thể tiếp tục tăng tiến trên con đường thánh thiện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

Ngày 25-5-1989 : "Các con yêu dấu ! Bây giờ, Mẹ mời gọi các con hãy mở ngỏ tâm hồn cho Thiên Chúa. Các con hãy nhìn xem, thiên nhiên đang rộng mở chính mình cùng ban phát sự sống và hoa trái như thế nào. Cũng thế, Mẹ mời gọi các con hãy sống với Thiên Chúa và hoàn toàn suy phục Người.
Chi tiết »

Ngày 25-2-1989: "Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện với trái tim. Qua suốt mùa ân sủng này, Mẹ ước ao mỗi người các con được hiệp nhất với Chúa Giêsu, nhưng nếu không cầu nguyện liên lỉ, các con sẽ không cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự cao cả của ân sủng mà Thiên Chúa đang ban cho các con. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy luôn luôn lấp tràn đầy tâm hồn mình bằng những lời cầu nguyện, dù rất ngắn gọn. Mẹ ở với các con và không ngừng canh giữ từng trái tim đã tận hiến cho Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

25-12-1988 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con đến với sự bình an.
Chi tiết »

25-10-1988 : “Các con yêu dấu ! Lời mời gọi các con sống Sứ Điệp, mà Mẹ ban cho các con, là lời mời gọi hàng ngày, cách đặc biệt, các con bé nhỏ, vì Mẹ muốn đưa các con về gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì thế, các con bé nhỏ, hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy nguyện kinh Dâng Mình cho Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ, để từng người các con thuộc về Người. Và rồi Mẹ mời gọi các con dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Mẹ muốn các con dâng hiến bản thân, mà còn cả cha mẹ, gia đình, và mọi người trong giáo xứ, để tất cả thuộc về Thiên Chúa nhờ Trái Tim Mẹ. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu thấu Sứ Điệp trọng đại Mẹ vừa ban cho các con. Mẹ không muốn gì cho bản thân Mẹ, nhưng tất cả cho sự cứu rỗi linh hồn các con. Satan rất mạnh mẽ, vì thế, nhờ liên lỉ cầu nguyện, các con được xiết chặt với Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Chi tiết »

Đây là một bài phân tích bình luận của “Người Bạn Đức Mẹ Mễ Du,” một người được ơn đặc biệt của Đức Mẹ, không phải là các thị nhân. Ông đã theo Đức Mẹ Mễ Du 35 năm nay.
Chi tiết »

25-7-1988 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con phó giao hoàn toàn cho Thiên Chúa. Tất cả những gì các con làm và tất cả những gì các con sở hữu, hãy dâng cho Chúa, để Người có thể làm chủ cuộc sống các con, như một Hoàng Đế cai quản tất cả những gì các con có. Theo phương cách đó, nhờ Mẹ, Thiên Chúa có thể hướng dẫn các con tiến sâu vào cuộc sống thiêng liêng. Hỡi các con bé nhỏ, đừng sợ hãi, vì Mẹ ở với các con, ngay cả những lúc các con nghĩ rằng không có lối thoát và Satan đang kiểm soát tất cả.
Chi tiết »

Lời Đức Mẹ. 25-5-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con hoàn toàn suy phục Thiên Chúa.
Chi tiết »

25-3-1988 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con hãy hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Các con yêu dấu, các con không cảm nhận được tình Chúa yêu thương các con lớn lao dường nào bởi vì Người cho phép Mẹ ở với các con, để Mẹ có thể chỉ bảo và giúp các con tìm thấy con đường bình an....
Chi tiết »

25-1-1988 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn hối cải, đó là điều khó khăn cho những ai đã không chọn Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm nơi Người. Nhưng các con chỉ tìm kiếm Thiên Chúa khi bệnh hoạn, khó khăn, lúc gặp những vấn đề...
Chi tiết »

25-12-1987 : Các con yêu dấu ! Hãy vui mừng với Mẹ ! Trái Tim Mẹ rất hân hoan vì Chúa Giêsu, và hôm nay, Mẹ muốn trao Người cho các con. Hỡi các con yêu dấu, Mẹ muốn mỗi người các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa Giêsu, để Mẹ trao Người cho các con với tình yêu.
Chi tiết »

25-11-1987 : Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi mỗi người các con một lần nữa hãy quyết định phó thác mọi sự hoàn toàn cho Mẹ.
Chi tiết »

25-10-1987 : “Các con yêu dấu của Mẹ ! Hôm nay, Mẹ muốn kêu gọi tất cả các con quyết tâm chọn Thiên Đàng ! Đường đi thật khó khăn cho những ai chưa quyết định theo Chúa.
Chi tiết »

Trong bài trước chúng ta đã trình bày về lai lịch, mưu đồ và hoạt động của Satan cùng bè lũ của nó, trong bài này chúng ta sẽ xem những phương thế nào cần sử dụng để chống lại và chiến thắng. Đã hẳn là Kitô hữu, chúng ta vẫn hằng nghe Giáo Hội dạy cho biết những phương thế phải sử dụng, nhưng lần này, thì xin mời anh chị em nghe chính Đức Mẹ Mễ Du dạy.
Chi tiết »

25-7-1987 : Các con yêu dấu ! Mẹ van nài các con hãy chọn lấy con đường thánh thiện và bắt đầu ngay từ hôm nay. Mẹ yêu thương các con, và vì thế, Mẹ muốn các con nên thánh. Mẹ không muốn Satan chận đứng các con trên con đường đó.
Chi tiết »

25-5-1987 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi tất cả các con bắt đầu sống trong Tình Yêu của Chúa. Các con yêu dấu, các con sẵn sàng phạm tội và tự đặt mình trong tay của Satan mà không nghĩ ngợi gì. Mẹ kêu gọi mỗi người các con với ý thức hãy quyết định theo Chúa và chống lại Satan. Mẹ là Mẹ các con, và vì thế, Mẹ muốn hướng dẫn tất cả các con tiến tới bậc thánh thiện hoàn hảo. Mẹ muốn mỗi người các con được hạnh phúc ở đây, trên trần gian, và sau này được ở với Mẹ trên Thiên Đàng. Các con yêu dấu ! Đó chính là mục đích của việc Mẹ đến đây và là niềm ao ước của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Chi tiết »

Tiếp các sứ điệp hàng tháng, nay là tháng thứ 2 và 3: 25-2-1987 : Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ muốn bao bọc tất cả các con bằng áo choàng của Mẹ, và dẫn dắt tất cả các con trên con đường hối cải. Mẹ năn nỉ các con hãy dâng cho Chúa toàn bộ quá khứ và tất cả những cái xấu xa chất chứa trong trái tim các con. Mẹ muốn từng người các con đều được hạnh phúc; nhưng còn ở trong tội, không ai có thể hạnh phúc được. Vì thế, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện, và trong cầu nguyện, các con sẽ nhận thức được con đường niềm vui mới. Niềm vui sẽ tỏ rõ ở trong trái tim các con, và như thế, các con sẽ là những chứng nhân hân hoan về những điều mà Mẹ và Con của Mẹ muốn từ mỗi người các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Chi tiết »

Đây là bài cuối cùng về sứ điệp Đức Mẹ ban cho Jelena và nhóm cầu nguyện.:
Chi tiết »

30-1-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ mời gọi tất cả các con cầu nguyện, để kế hoạch của Thiên Chúa dự định cho chúng ta được thực hiện và tất cả những gì Người muốn (hành động) qua các con cũng được như vậy. Hãy giúp kẻ khác hoán cải đời sống, nhất là những kẻ tới Mễ Du.
Chi tiết »

Chi tiết »

Sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du Ngày 25-8-1989 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện.
Chi tiết »

25-4-1989 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Hãy đặt tất cả những gì các con có trong tay Chúa. Chỉ như thế, các con mới có niềm vui trong tâm hồn. Các con bé nhỏ, hãy vui lòng với tất cả những gì các con có. Hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi sự là quà tặng Thiên Chúa ban cho các con. Như vậy, trong cuộc sống, các con mới có thể dâng lời cảm tạ về tất cả mọi sự và nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự, ngay cả nơi một bông hoa bé nhỏ nhất. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

Chi tiết »

Ngày 25-11-1988 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để trong cầu nguyện, các con được gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa hiến tặng chính bản thân Người cho các con, nhưng Người đòi các con đáp lại lời mời gọi của Người bằng sự tự do của các con.
Chi tiết »

LỜI ĐỨC MẸ 25-9-1988 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi tất cả các con, không phân biệt ai, bước đi trên con đường thánh thiện trong cuộc đời mình.
Chi tiết »

Ngày 25-8-1988 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy vui mừng trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho các con.
Chi tiết »

LỜI ĐỨC MẸ. “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đến với tình yêu trung thành và đẹp lòng Chúa.
Chi tiết »

25-4-1988 : "Các con yêu dấu ! Thiên Chúa muốn các con nên thánh thiện. Vì thế, qua Mẹ, Thiên Chúa mời gọi các con hoàn toàn suy phục Người
Chi tiết »

25-2-1988 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Các con biết rằng Mẹ yêu thương các con, Mẹ tới đây cũng chỉ vì yêu thương, để Mẹ chỉ cho các con đường dẫn đến hòa bình và sự cứu rỗi cho linh hồn các con
Chi tiết »

25-8-1992 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn bảo các con là Mẹ yêu các con. Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu của người mẹ và mời gọi các con hãy hoàn toàn mở trái tim ra cho Mẹ để qua từng người các con, Mẹ có thể hoán cải và cứu thế giới này, thế giới tràn đầy tội lỗi và những điều xấu xa….”
Chi tiết »

21-8-1986 : "Các con yêu dấu! Mẹ rất biết ơn trước tình yêu thương các con bày tỏ cho Mẹ. Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con vô bờ bến và Mẹ hàng ngày cầu Chúa giúp các con thấu hiểu được tình yêu Mẹ dành cho các con. Vì thế, hỡi các con yêu dấu ! Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

Khi lần hạt, chúng ta đọc : “5 Sự Thương, thứ nhất thì ngắm: Đ.C.Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu…” Tôi xin hỏi anh chị em (ace), ĐCG. lo buồn chuyện gì mà đến nỗi mạch máu vỡ ra, làm máu chảy ra như vậy ? Xin để một phút cho ace suy nghĩ và thử trả lời cách âm thầm trong lòng, không cần nói ra, rồi tôi nêu ra vài ý kiến xem có đúng với của ace không ?
Chi tiết »

25-8-1987 : Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy quyết định sống Sứ Điệp của Mẹ.
Chi tiết »

Trong bài trước chúng ta đã được chứng từ của Kinh Thánh cho biết là Satan có thật, đang khi ngày nay người ta không muốn nói về nó, có khi còn chối nó không hiện hữu…
Chi tiết »

25-6-1987 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ cám ơn các con và muốn mời gọi tất cả các con đón nhận bình an của Thiên Chúa. Mẹ muốn mỗi người các con cảm nghiệm trong trái tim mình bình an Thiên Chúa ban.
Chi tiết »

(Tiếp tục suy niệm các sứ điệp hàng tháng) Ngày 25-4-1987 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con yêu dấu, các con biết rằng Thiên Chúa ban ơn đặc biệt trong cầu nguyện. Vì thế, hãy tìm và hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu được tất cả những gì Mẹ ban cho các con ở nơi đây, Mẹ kêu gọi các con, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện với trái tim. Các con biết rằng không cầu nguyện, các con không thể hiểu được tất cả những gì Thiên Chúa đang hoạch định qua mỗi người các con. Vì thế, hãy cầu nguyện ! Mẹ muốn rằng qua mỗi người các con, kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện và tất cả những gì Thiên Chúa gieo vào trái tim các con có thể tăng triển thêm. Hãy cầu nguyện để Phúc Lành của Thiên Chúa có thể bảo vệ mỗi người các con khỏi tất cả những xấu xa đang đe dọa các con. Mẹ ban Phúc Lành cho các con, hỡi các con thân yêu! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Chi tiết »

Từ HCNgọc 155, chúng ta trở lại suy niệm các sứ điệp “HÀNG THÁNG” đã bị gián đoạn ở HCNgọc 77. Đức Mẹ Mễ Du khai mở giai đoạn ba của chương trình sư phạm giáo hóa của Mẹ, bằng các sứ điệp hàng tháng, ban vào ngày 25, qua thị nhân Marija.
Chi tiết »

(Tiếp Lời Đức Mẹ nói với Jelena và nhóm Cầu nguyện): 30-7-1987 : “Các con yêu quý ! Hôm nay, Mẹ mời các con cầu nguyện cách đặc biệt, để kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành : trước hết nơi các con, sau đó nơi giáo xứ này – nơi mà chính Thiên Chúa đã tuyển chọn. Các con yêu quý ! Được Thiên Chúa tuyển chọn là một điều thật tuyệt diệu, nhưng cũng là một trách nhiệm khiến các con cầu nguyện nhiều hơn, để các con, những kẻ đã được chọn, khuyến khích những người khác ; như thế các con có thể trở nên ánh sáng cho những người còn ở trong bóng tối.
Chi tiết »

16-6-1987 : “Các con yêu quý ! Trái Tim Mẹ đầy ơn phúc và tình yêu. Trái Tim Mẹ là món quà Mẹ tặng các con. Hãy hiệp nhất ! Hãy cầu nguyện với nhau ! Hãy yêu thương nhau !
Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 225
Số Tin
Trang của 6
Giờ Bình An

Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Phụ Lục 1-2
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 28
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 27
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 26
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 25
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 24
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 23
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 22
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768