MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: cảm nghiệm mễ-du (more ...)
Xem 1 - 40 của 243
Số Tin
Trang của 7
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

25-3-1991 : "Các con yêu dấu! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con sống Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trong cầu nguyện và trong sự hiệp nhất với Người. Hãy quyết định dâng nhiều thời giờ hơn nữa lên Thiên Chúa, Đấng đã ban cho các con những ngày ân sủng này. Vì thế, các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và đặc biệt hâm nóng lại tình yêu dành cho Chúa Giêsu trong tâm hồn các con. Mẹ ở với các con và đồng hành với các con bằng Phúc Lành cùng lời cầu nguyện của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

"Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ muốn mời gọi các con hãy nghiêm chỉnh thi hành các Sứ Điệp mà Mẹ ban cho các con. Các con bé nhỏ, các con biết là Mẹ ở với các con và Mẹ mong ước hướng dẫn các con đường lên Thiên Đàng, đó là nơi tốt đẹp cho những ai nhận ra được trong cầu nguyện.
Chi tiết »

25-7-1990 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con đến với hòa bình. Mẹ đến đây với tư cách là Nữ Vương Hòa Bình và ước ao ban cho các con dồi dào Bình An Từ Mẫu của Mẹ.
Chi tiết »

Hôm nay, chúng ta thấy Đức Mẹ nói đến hai nhân vật: Thiên Chúa và Satan, hai nhân vật hoàn toàn nghịch nhau, hay chính xác hơn, một nhân vật là Thiên Chúa toàn năng và trọn tốt trọn lành, còn nhân vật kia, Satan, vốn là thọ tạo Người dựng nên, tốt đẹp huy hoàng, nhưng sau đó đã phản nghịch chống lại Người và trở thành kẻ thù của Người.
Chi tiết »

25-9-1989 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa về tất cả ơn lành các con đã nhận được trong cuộc đời các con, ngay cả những ân huệ nhỏ nhất. Mẹ tạ ơn Chúa cùng với các con và muốn tất cả các con cảm nghiệm được niềm vui của những ơn lành ấy. Mẹ mong muốn Thiên Chúa là tất cả cho từng người các con. Và rồi, các con bé nhỏ, các con có thể tiếp tục tăng tiến trên con đường thánh thiện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

Ngày 25-5-1989 : "Các con yêu dấu ! Bây giờ, Mẹ mời gọi các con hãy mở ngỏ tâm hồn cho Thiên Chúa. Các con hãy nhìn xem, thiên nhiên đang rộng mở chính mình cùng ban phát sự sống và hoa trái như thế nào. Cũng thế, Mẹ mời gọi các con hãy sống với Thiên Chúa và hoàn toàn suy phục Người.
Chi tiết »

Ngày 25-2-1989: "Các con yêu dấu! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện với trái tim. Qua suốt mùa ân sủng này, Mẹ ước ao mỗi người các con được hiệp nhất với Chúa Giêsu, nhưng nếu không cầu nguyện liên lỉ, các con sẽ không cảm nghiệm được vẻ đẹp và sự cao cả của ân sủng mà Thiên Chúa đang ban cho các con. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy luôn luôn lấp tràn đầy tâm hồn mình bằng những lời cầu nguyện, dù rất ngắn gọn. Mẹ ở với các con và không ngừng canh giữ từng trái tim đã tận hiến cho Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

25-12-1988 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con đến với sự bình an.
Chi tiết »

25-10-1988 : “Các con yêu dấu ! Lời mời gọi các con sống Sứ Điệp, mà Mẹ ban cho các con, là lời mời gọi hàng ngày, cách đặc biệt, các con bé nhỏ, vì Mẹ muốn đưa các con về gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì thế, các con bé nhỏ, hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy nguyện kinh Dâng Mình cho Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ, để từng người các con thuộc về Người. Và rồi Mẹ mời gọi các con dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Mẹ muốn các con dâng hiến bản thân, mà còn cả cha mẹ, gia đình, và mọi người trong giáo xứ, để tất cả thuộc về Thiên Chúa nhờ Trái Tim Mẹ. Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu thấu Sứ Điệp trọng đại Mẹ vừa ban cho các con. Mẹ không muốn gì cho bản thân Mẹ, nhưng tất cả cho sự cứu rỗi linh hồn các con. Satan rất mạnh mẽ, vì thế, nhờ liên lỉ cầu nguyện, các con được xiết chặt với Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Chi tiết »

Đây là một bài phân tích bình luận của “Người Bạn Đức Mẹ Mễ Du,” một người được ơn đặc biệt của Đức Mẹ, không phải là các thị nhân. Ông đã theo Đức Mẹ Mễ Du 35 năm nay.
Chi tiết »

25-7-1988 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con phó giao hoàn toàn cho Thiên Chúa. Tất cả những gì các con làm và tất cả những gì các con sở hữu, hãy dâng cho Chúa, để Người có thể làm chủ cuộc sống các con, như một Hoàng Đế cai quản tất cả những gì các con có. Theo phương cách đó, nhờ Mẹ, Thiên Chúa có thể hướng dẫn các con tiến sâu vào cuộc sống thiêng liêng. Hỡi các con bé nhỏ, đừng sợ hãi, vì Mẹ ở với các con, ngay cả những lúc các con nghĩ rằng không có lối thoát và Satan đang kiểm soát tất cả.
Chi tiết »

Lời Đức Mẹ. 25-5-1988 : “Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con hoàn toàn suy phục Thiên Chúa.
Chi tiết »

25-3-1988 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con hãy hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Các con yêu dấu, các con không cảm nhận được tình Chúa yêu thương các con lớn lao dường nào bởi vì Người cho phép Mẹ ở với các con, để Mẹ có thể chỉ bảo và giúp các con tìm thấy con đường bình an....
Chi tiết »

25-1-1988 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn hối cải, đó là điều khó khăn cho những ai đã không chọn Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể cho các con tất cả những gì các con tìm kiếm nơi Người. Nhưng các con chỉ tìm kiếm Thiên Chúa khi bệnh hoạn, khó khăn, lúc gặp những vấn đề...
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

25-6-1991 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay là ngày trọng đại các con đã dành cho Mẹ. Mẹ muốn ban Phúc Lành cho tất cả các con và nói: những ngày Mẹ ở với các con là những ngày hồng ân. Mẹ mong muốn dạy dỗ các con và giúp các con bước đi trên con đường thánh thiện. Có nhiều người không muốn hiểu những Sứ Điệp của Mẹ và không muốn chấp nhận cách nghiêm túc những gì Mẹ nói. Còn các con, Mẹ kêu gọi và yêu cầu các con, bằng cuộc đời và bằng sinh hoạt hàng ngày của mình, hãy làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ. Nếu các con cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ giúp các con khám phá ra lý do thật về việc Mẹ tới đây. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và đọc Thánh Kinh ngõ hầu nhờ việc Mẹ tới đây, các con khám phá được Sứ Điệp trong Thánh Kinh cho mình. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

Chi tiết »

25-1-1991 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, như chưa từng bao giờ trước đây, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các con phải là lời cầu nguyện cho hòa bình. Satan rất mạnh mẽ, nó mong muốn tàn phá không những cuộc sống nhân loại, mà còn muốn tàn phá cả thiên nhiên và hành tinh các con đang sống.
Chi tiết »

25-3-1990 : “Các con yêu dấu ! Mẹ ở với các con ngay cả khi các con không ý thức về điều đó. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi mọi thứ mà Satan hiến cho các con và qua đó, Nó muốn tiêu diệt các con. Như Mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng Mẹ, các con yêu dấu, Mẹ cũng muốn cưu mang các con trong thánh thiện. Thiên Chúa muốn cứu các con và gởi các Sứ Điệp cho các con qua con người, qua thiên nhiên, và qua biết bao nhiêu điều chỉ để giúp các con hiểu được rằng các con phải thay đổi chiều hướng cuộc sống mình. Vì thế, các con bé nhỏ, cũng hãy hiểu hồng ân cao quí Thiên Chúa ban cho các con qua Mẹ, để với áo choàng của Mẹ, Mẹ có thể che chở các con và hướng dẫn các con đến niềm vui của cuộc sống. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”
Chi tiết »

Chi tiết »

Sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du Ngày 25-8-1989 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện.
Chi tiết »

25-4-1989 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Hãy đặt tất cả những gì các con có trong tay Chúa. Chỉ như thế, các con mới có niềm vui trong tâm hồn. Các con bé nhỏ, hãy vui lòng với tất cả những gì các con có. Hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì mọi sự là quà tặng Thiên Chúa ban cho các con. Như vậy, trong cuộc sống, các con mới có thể dâng lời cảm tạ về tất cả mọi sự và nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự, ngay cả nơi một bông hoa bé nhỏ nhất. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."
Chi tiết »

Chi tiết »

Ngày 25-11-1988 : Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để trong cầu nguyện, các con được gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa hiến tặng chính bản thân Người cho các con, nhưng Người đòi các con đáp lại lời mời gọi của Người bằng sự tự do của các con.
Chi tiết »

LỜI ĐỨC MẸ 25-9-1988 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi tất cả các con, không phân biệt ai, bước đi trên con đường thánh thiện trong cuộc đời mình.
Chi tiết »

Ngày 25-8-1988 : “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi tất cả các con hãy vui mừng trong cuộc sống Thiên Chúa ban cho các con.
Chi tiết »

LỜI ĐỨC MẸ. “Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con đến với tình yêu trung thành và đẹp lòng Chúa.
Chi tiết »

25-4-1988 : "Các con yêu dấu ! Thiên Chúa muốn các con nên thánh thiện. Vì thế, qua Mẹ, Thiên Chúa mời gọi các con hoàn toàn suy phục Người
Chi tiết »

25-2-1988 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện và hoàn toàn suy phục Thiên Chúa. Các con biết rằng Mẹ yêu thương các con, Mẹ tới đây cũng chỉ vì yêu thương, để Mẹ chỉ cho các con đường dẫn đến hòa bình và sự cứu rỗi cho linh hồn các con
Chi tiết »

25-8-1992 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ muốn bảo các con là Mẹ yêu các con. Mẹ yêu thương các con bằng tình yêu của người mẹ và mời gọi các con hãy hoàn toàn mở trái tim ra cho Mẹ để qua từng người các con, Mẹ có thể hoán cải và cứu thế giới này, thế giới tràn đầy tội lỗi và những điều xấu xa….”
Chi tiết »

Xem 1 - 40 của 243
Số Tin
Trang của 7
Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768