MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam :: giáo hội việt nam (more ...)
Xem 1 - 20 của 385
Số Tin
Trang của 20
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ĐÓN CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG Ngày 07.08.2023
Chi tiết »

Tiến Trình Phong Thánh Đức cha Pierre Lambert de La Motte
Chi tiết »

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang
Chi tiết »

Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
Chi tiết »

Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Xem 1 - 20 của 385
Số Tin
Trang của 20
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768