MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục ::
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ơn Đại Xá Trong Tuần Thánh
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 3-2016

ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH

Theo tông huấn Indulgentiarum Doctrina (Đức Phaolo VI ban hành ngày 1/1/1967) và cẩm nang Enchiridion Indulgentiarum (ấn bản thứ tư năm 1999), các tín hữu sẽ được hưởng ơn đại xá trong tuần thánh như sau:

1- Tối thứ Năm tuần thánh, sau thánh lễ Tiệc Ly, ai hát kinh Tantum Ergo (Đây Nhiêm Tích) hoặc chầu Thánh Thể đủ 30 phút thì được hưởng ơn đại xá.

2- Ngày thứ Sáu tuần thánh, ai tham dự nghi lễ thờ lạy và hôn kính Thánh giá thì được hưởng ơn đại xá.

3- Ngày thứ Bảy tuần thánh, trong đêm vọng Phục sinh, ai tuyên lại lời hứa khi rửa tội hoặc có thể thay bằng kinh Tin kính, thì được hưởng ơn đại xá.

4- Các ngày khác trong tuần thánh và các ngày khác quanh năm, ai viếng đủ 14 chặng đàng Thánh giá thì được hưởng ơn đại xá.

Các ơn đại xá ngày mỗi ngày được hưởng nhận 1 lần và có thể nhường cho các linh hồn.

Để lãnh nhận ơn đại xá cần giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc lòng chừa mọi tội (trọng và nhẹ) đã phạm, dứt lòng quyến luyến tội lỗi và theo các điều kiện hưởng ơn đại xá thông thường :

- Xưng tội

- Rước lễ trong chính ngày hưởng ơn đại xá

- Cầu theo ý đức giáo hoàng : có thể cầu theo ý chỉ hoặc đọc thay bằng 1 Kinh Lạy Cha để hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hội Thảo Về Các Sắc Lệnh Mới Của Tt Trump Ảnh Hưởng Đến Người Việt Sống Tại Mỹ (3/13/2017)
Xin Ơn Toàn Xá Hay Ơn Đại Xá (11/29/2016)
Ảnh Thánh Giá Của Thánh Biển Đức (5/30/2016)
Cách Rước Lễ (5/5/2016)
Coi Chừng Bị Lừa Trả Tiền Bằng Credit Card Với Iphone/ipad Scam. (3/25/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3340-2: Tất Cả Mọi Sự Kiện Đều Theo Thánh Ý Chúa (1/11/2016)
Chương Trình Giờ Cầu Nguyện: Lòng Thương Xót Chúa & Mẹ Medjugorje (8/26/2015)
Cn 2890: Cần Hành Động Gấp Giúp Các Kitô Hữu Bị Bách Hại Bởi Isis (5/22/2015)
Giúp Bệnh Nhân Lãnh Ơn Đại Xá Giờ Lâm Tử (5/1/2015)
Công Giáo (4/4/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768