MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: máu cực châu báu chúa giêsu
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

 Xin cho con được yêu mến, mến yêu đến với muôn người.
Xin cho con được lãnh nhận lửa tình yêu Chúa đã tặng ban.
Con đi rao truyền Nước Chúa, Thánh Linh biến đổi lòng người.
Chi tiết »

Chi tiết »

“Bình an từ Thiên Đàng ở với tất cả các con luôn. Việc thờ phượng của các con làm cho Thiên Đàng vui lòng. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô Chịu khổ hình.
Chi tiết »

Các con hãy nói cho thế giới biết rằng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu sẽ cứu thoát những ai kêu cầu Ngài. Qua Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu thì nhiều linh hồn được cứu độ. Hãy vinh danh và thờ lạy Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ.

Chi tiết »

để cầu xin cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự Thánh Hóa các linh mục và tu sĩ, những ước muốn của hai Thánh Tâm Của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho tất cả những ý chỉ của chúng con (kể ra..)
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

(“Các con không cần phải sợ đoàn lũ đông đảo của kẻ thù. Các con chỉ cần dâng lên những Thương Tích, đau đớn và Máu từ Bàn Tay Trái của Ta để đánh bại chúng; các con sẽ thấy chúng tan biến đi như tro bụi… Ta bảo đảm với các con, nhiều vương quốc của ma quỷ sẽ tan biến trong nháy mắt.
Chi tiết »

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời chuyển cầu vinh hiển của Đức Maria trọn đời Đồng Trinh,
Chi tiết »

Trong mục Lời Kinh Nguyện và mục Thiên Chúa, Sùng kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu  
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768