MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả lm. nguyễn khắc hy
Luật độc thân dành cho linh mục trong giáo hội Công giáo vẫn được nhiều người quan tâm, và trong thời gian gần đây lại được một số cổ võ cho vấn đề để linh mục lập gia đình. Tháng 8 năm 2003, hơn 160 linh mục trong tổng giáo phận Milwaukee, Hoa Kỳ, ký đơn xin tổng giám mục Timothy Dolan cho họ được đem vấn đề Luật Độc Thân của linh mục ra bàn luận trong hội đồng linh mục, và họ yêu cầu luật này phải được coi là một Sự Lựa Chọn hơn là một Sự Bắt Buộc.
Chi tiết »

Nghĩa là, Giáo Hội mong muốn: “trong Thánh Lễ, các LM (chủ tế) dạy cho tín hữu biết dâng lên Chúa Cha lễ vật Chí Thánh…..dạy họ biết hết lòng thống hối… dạy họ tham dự những buổi cử hành Phụng Vụ Thánh, để trong các nghi lễ đó, họ biết cầu nguyện chân thành” (Presbyterorum Ordinis, 5).
Chi tiết »

Trở lại tiếng Việt Nam, chúng ta dùng danh từ “linh mục” để dịch từ “sacerdos” hay “presbyter” (mà tiếng Anh dịch ra là Priest và tiếng Pháp Prêtre) thì hoàn toàn không lột tả được những yêu cầu về ý nghiã thần học của nó. Vì từ “sacerdos” hay “presbyter” mang ý nghĩa Tư Tế, còn từ “linh mục” mang ý nghiã “coi sóc các linh hồn”. Từ “linh mục gắn liền với chức năng mục vụ (dịch sát nghiã theo danh từ “pastor” là người chăn chiên, là mục tử.)[5]
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Ta biết được cuộc đời thánh Phaolô qua sách Công Vụ Tông Đồ và những thư Ngài viết cho các tín hữu trong thời kì đầu tiên của giáo hội. Nhiều chi tiết trong đời sống của Phaolô (chẳng hạn quyền công dân Roma) được sách Công Vụ Tông Đồ kể lại, nhưng không thấy Phaolô nhắc đến trong những thư Ngài gởi cho các tín hữu, dù Ngài có nói đến công dân “nước trời’ trong thư gởi tín hữu Philiphê (Phil 3:20).
Chi tiết »

Câu trả lời một cách ngắn gọn là vì trong thư gởi tín hữu Galata, Phaolô đã tự nhận danh hiệu này cho mình: “Tôi đã được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người không được cắt bì, cũng như Phêrô được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã dùng ông Phêrô hoạt động tông đồ cho những người được cắt bì, cũng đã dùng tôi hoạt động cho dân ngoại” (Gal 2: 7-8).
Chi tiết »

Nhằm giúp giáo dân học hỏi thêm về thánh Phaolô trong năm Thánh Phaolô này, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gởi đến các cộng đoàn những bài viết của linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S. Những bài viết được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, theo từng bài để các cộng đoàn có thể đăng trong các tờ thông tin hằng tuần. Cộng đoàn được tự ý xử dụng miễn là ghi xuất xứ của người viết để ai có câu hỏi có thể liên lạc. Xin Cám ơn.
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

SỐNG NĂM THÁNH PHAOLÔ 2008 29/06 - 2009

Nhằm giúp giáo dân học hỏi thêm về thánh Phaolô trong năm Thánh Phaolô này, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gởi đến các cộng đoàn những bài viết của linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S. Những bài viết được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, theo từng bài để các cộng đoàn có thể đăng trong các tờ thông tin hằng tuần. Cộng đoàn được tự ý xử dụng miễn là ghi xuất xứ của người viết để ai có câu hỏi có thể liên lạc. Xin Cám ơn.

Chi tiết »

SỐNG NĂM THÁNH PHAOLÔ 2008 29/06 - 2009

Nhằm giúp giáo dân học hỏi thêm về thánh Phaolô trong năm Thánh Phaolô này, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gởi đến các cộng đoàn những bài viết của linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S. Những bài viết được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, theo từng bài để các cộng đoàn có thể đăng trong các tờ thông tin hằng tuần. Cộng đoàn được tự ý xử dụng miễn là ghi xuất xứ của người viết để ai có câu hỏi có thể liên lạc. Xin Cám ơn.

Chi tiết »

SỐNG NĂM THÁNH PHAOLÔ 2008 29/06 - 2009

Nhằm giúp giáo dân học hỏi thêm về thánh Phaolô trong năm Thánh Phaolô này, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gởi đến các cộng đoàn những bài viết của linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S. Những bài viết được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, theo từng bài để các cộng đoàn có thể đăng trong các tờ thông tin hằng tuần. Cộng đoàn được tự ý xử dụng miễn là ghi xuất xứ của người viết để ai có câu hỏi có thể liên lạc. Xin Cám ơn.

Chi tiết »

SỐNG NĂM THÁNH PHAOLÔ    2008 29/06 - 2009

Nhằm giúp giáo dân học hỏi thêm về thánh Phaolô trong năm Thánh Phaolô này, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ gởi đến các cộng đoàn những bài viết của linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, S.S. Những bài viết được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, theo từng bài để các cộng đoàn có thể đăng trong các tờ thông tin hằng tuần. Cộng đoàn được tự ý xử dụng miễn là ghi xuất xứ của người viết để ai có câu hỏi có thể liên lạc. Xin Cám ơn.

Chi tiết »

Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768