MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2002 (more ...)
“Bà đã được Chúa kéo dài đời sống bà, và đó là một sứ mệnh cho bà!”
Chi tiết »

“Con ơi, bây giờ thì ba biết tại sao Chúa lại cất đi đứa con trai đầu lòng của ba, đó là vì Chúa muốn ban con cho ba. Con đã đem lại đức tin cho ba, sau 40 năm xa lạc Chúa. Suốt 40 năm dài, ba đã oán hận và không chịu tha thứ cho Chúa vì Ngài đã cướp đi đứa con trai đầu lòng của ba, tức là anh của con. Sau cái chết của anh con, ba nhất định giận Chúa mà không chịu làm hòa với Ngài.”

Chi tiết »

Khi hôn Đức Mẹ xong thì con bị té ngửa trên bục gỗ. Ðầu cổ con bắt đầu lắc mạnh và lắc không ngừng nghỉ. Nếu không có ơn lành của Mẹ thì chắc là các xương đầu và xương cổ đã gẫy vụn ra rồi vì cổ con lắc lia lịa. Con mừng rỡ vô cùng vì sau đó, con hết đau.

Chi tiết »

Tôi nhớ vào khoảng tháng 10, năm 1998, khi chị bạn của tôi là chị Loan đi hành hương tại vùng linh địa Ðức Mẹ Medjugorje, Nam Tư về thì chị tặng cho tôi một chuỗi tràng hạt bằng gỗ,
Chi tiết »

Trong đó, có ghi lại một câu chuyện một linh mục Mỹ đã được Ðức Giám Mục giao cho sứ vụ cầu nguyện cho các ơn gọi trong lúc ngài được phép nghỉ 3 tháng Sabát sống tại Mễ Du. Khi trở về Mỹ, Ðức Giám Mục nói với cha rằng:

“Chắc cha phải gởi con trở qua bên đó quá! Trong lúc con vắng mặt, chúng ta có 10 ơn gọi muốn làm linh mục!”

Chi tiết »

Trong thời gian hành hương Ðức Mẹ Medjugorje, bà  được Chúa Thánh Thần soi sáng để được nhìn thấy tất cả mọi tội lỗi của chính bà từ thuở mới sinh cho đến nay. Bà đã khóc lóc, thống hối và làm việc đền tội của mình.
Chi tiết »

Khi chú ấy vào nhà thương để chụp hình lần chót trước khi đi mổ thì bướu ung thư đã biến mất. Tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria đã chữa lành cho em chồng con!
Chi tiết »

Chi tiết »

Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768