MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2003 (more ...)

Ðây là thời giờ để Kẻ Thù chúng ta phải tháo lui. Bước theo hướng đi của Ðức Thánh Cha, chúng ta tin rằng đây là thời giờ phải đi thẳng vào trại của Kẻ Thù – nơi mà nó cảm thấy an toàn nhất, thắng trận nhất – và lấy lại sự chiến thắng cho Mẹ chúng ta!

Chi tiết »

Đây là câu chuyện chữa lành thật sự xẩy ra tại Medjugorje, Nam Tư, do ông Wayne Weible, một ký giả gốc Tin Lành kể lại. Trước đây, chúng tôi đã đăng phép lạ chữa lành này trên website: www.memaria.org, và đã đọc bài dịch thuật trên Radio Giờ Của Mẹ vào tháng 9 năm 2003.

Chi tiết »

Video Đức Mẹ La Vang Hiện Ra với nhóm hành Hương Việt Nam tại chặng đàng thánh giá thứ 9 nơi Núi Thánh Giá Trắng tại Mễ-Du (Medugorje) tháng 9/2003
Chi tiết »

Bài 58: Những Dấu Lạ Mà Tôi Được Chứng Kiến Tại Medjugorje, Nam Tư
Chi tiết »

Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768