MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về chúa
Xem 1 - 12 của 15772
Số Tin
Trang của 1315
(Video/Audio) Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 24C Thường Niên 2019 (#113995)
Chi tiết »

BAO DUNG NHÂN HẬU NHƯ CHA TRÊN TRỜI
Chi tiết »

Nói về Chúa-Giêsu-chịu-đóng-đinh, Thánh Phaolô đã xác định: “Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” (Dt 12:2) Chúa Giêsu cũng nói thẳng, không úp mở, rằng “phải vác thập giá” nếu muốn đi theo Ngài. (Mt 10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23)
Chi tiết »

Hằng năm, ngày 5 tháng 9 là lễ Thánh Teresa Calcutta (1910-1997), và cũng là lễ Thánh Lawrence Giustiniani (1381-1456).
Chi tiết »

Kinh Thánh cho biết: “Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý, tự tay lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.” (Tv 10:14)
Chi tiết »

Kinh Thánh nhiều lần xác định: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Chi tiết »

Có lẽ chữ T đặc biệt nhất trong các mẫu tự – đối với các ngôn ngữ dùng mẫu tự Latin. Chữ T là chữ Thập – Thập Giá, Thập Tự, Thập Hình, Thánh Giá. Chữ T cũng là chữ Tình – tình yêu, tình thương, tình mến. Khi chúng ta đứng dang ngang hai tay cũng có hình chữ T. Thật kỳ diệu!
Chi tiết »

Qua dòng thời gian, Thiên Chúa đã cho thấy Ngài toàn năng và làm những điều lạ lùng để đáp lại lời cầu xin của con cái Ngài.
Chi tiết »

Trong "Kinh Nghĩa Đức Tin" giáo dân hay nguyện vào mỗi Thánh Lễ tiếng Việt ngày Chúa Nhật có câu: "... Chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh (1), và làm những việc lành phúc đức …, thì mới được rỗi linh hồn."
Chi tiết »

Chúng ta biết gì về các thiên thần? Kinh Thánh cho biết: “Người [Thiên Chúa] truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” (Tv 91:11-12) Các thiên thần cao cấp hơn con người, là các sứ giả của Thiên Chúa và bảo vệ con người.
Chi tiết »

Đây là 25 bí quyết chiến đấu thiêng liêng – cách chống lại cơn cám dỗ của ma quỷ, mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho Thánh nữ Faustina Maria Kowalska (1905-1938).
Chi tiết »

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐI THEO LÀM MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊ-SU
Chi tiết »

Xem 1 - 12 của 15772
Số Tin
Trang của 1315
Giờ Bình An

Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Phụ Lục 1-2
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 28
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 27
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 26
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 25
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 24
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 23
Hãy Cứu Các Linh Hồn Khỏi Luyện Ngục - Chương 22
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768