MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Xem 1 - 12 của 316
Số Tin
Trang của 27
Chi tiết »

Đoạn Tin mừng sáng hôm nay cho chúng ta thấy các tông đồ đang ở vào một tình thế tuyệt vọng. Lời van xin của họ dường như bị sóng biển vùi lấp: - Lạy Thầy, xin cứu chúng con.
Chi tiết »

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Ngài, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với cô Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà."
Chi tiết »

0 Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem, hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô !
Chi tiết »

1Lần kia, Ngài cầu nguyện ở một nơi nọ; Ngài xong rồi, thì một môn đồ thưa Ngài: “Lạy Ngài, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đồ của ông". 2Ngài nói với họ: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
Chi tiết »

Chúa Giêsu dạy: Cầu nguyện, thì anh em chớ lải nhải như người ngoại ! Chúng tưởng hễ nói nhiều thì sẽ được nhậm. Chớ bắt chước chúng, vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em xin Người.
Chi tiết »

Khi ông Abraham đánh bại vua Cơ-đo, Lao-me và các vua liên mình mà trở về, thì... có Men-ki-sê-đê, Vua Salem và là tư tế của Thiên Chúa Tối cao, đã ra đón ông, chúc lành cho ông và đem cung cấp bánh rượu.
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Tế lễ của Chúa Giêsu trên trời được làm tái hiện trong Thánh Lễ bàn thờ dưới trần Xin anh chị em vui lòng nhắm mắt lại vài phút và hãy tưởng tượng: Ta đang đi vào nhà thờ của giáo xứ dự Thánh Lễ, nhưng hãy tưởng như được Chúa Giêsu ra đón, và mở cửa Thiên Đàng cho ta được vào theo Ngài, và Ngài dẫn chúng ta ra trước tôn Nhan Thiên Chúa Cha. Chính Thánh kinh đã loan báo cho ta điều ấy :
Chi tiết »

Xem 1 - 12 của 316
Số Tin
Trang của 27
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768