Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cầu Cho Việt Nam
Thứ Bảy, Ngày 29 tháng 4-2017
CẦU CHO VIỆT NAM


Xin thương dân Việt chúng con

Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương

Việt Nam lắm nỗi thê lương

Vì nghèo nên khổ trăm đường, Chúa ơi!

Bữa này ăn, chạy bữa mai

Quá nghèo nên khó nhớ Ngài thường xuyên

Giằng co hai khoảng nhớ – quên

Muốn yêu Chúa vẫn lo toan bộn bề

Tháng ngày se sắt, tái tê

Trăm đau ngàn khổ, sớm khuya nhọc nhằn

Xin Ngài thương xót Việt Nam

Ban cho đủ sống, an tâm thờ Ngài

Đã nghèo lại lắm đọa đày

Sáng lo, tối sợ, đêm ngày chẳng yên

Quê hương con lắm ưu phiền

Tả dòm, hữu ngó, hầm hầm lăm le

Nhỏ nhoi chữ S thôi mà

Thế nhưng kẻ xấu gầm gừ xâm lăng

Việt Nam một dải quê hương

Cúi xin Thiên Chúa xót thương đồng bào


TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về