Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hành Hương Đất Thánh 2009 - Kẻ Đi Tìm (31/5/2009-12/6/2009) Do Cha Nguyễn Tầm Thường Hướng Dẫn Và Linh Hướng
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 11-2023
===> Phần #1/8

===> Phần #2/8

===> Phần #3/8

===> Phần #4/8

===> Phần #5/8

===> Phần #6/8

===> Phần #7/8

===> Phần #8/8

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về