MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: máu cực châu báu chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Saturday Night Prayer Program - January 21, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 1-2017

TOLL FREE Dial in number: (855)890-0715 / (571)-535-4360

1. Dial the local number based on your location

2. Enter your host's conference number, then #.

AUSTRALIA: 02 808 4028 then (855) 890-0715# or (571)-535-4360#

FRANCE: 01 82 88 57 11 then (855) 890-0715# or (571)-535-4360#

QUAN

CANADA: 647 694 4842 then (855) 890-0715# or (571)-535-4360#

NAME ABBREVIATION

MT-Mary Tuan

HH-Hoang Huong

NH-Ngoc Ha

DN-Dinh Nuong

SH-Son Ha

XN-Xuan Nguyen

​Start Sharply at 10:00PM

(HH) 10:00PM - Chúng con kính chào quý ông, quý bà, và quý anh chị em cộng đoàn dân Chúa trên đường dây cầu nguyện KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ. Trong giây phút này, xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta, lắng đọng tâm hồn, để sốt sắng hợp cùng Mẹ hiệp thông dâng lên THIÊN CHÚA, GIỜ GIẾTSÊMANI… Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

(SH) Bài hát:  ​ Chúa Thánh Linh

1- Thánh Linh hỡi! Xin Ngài đổ xuống gian trần,

Mưa hồng ân của Ngài là lẽ sống đời con.

Thánh Linh hỡi! Bao giờ Ngài đến với con?

Bao giờ Ngài sống trong con? Bao giờ lòng con rực cháy?

Lửa tình yêu của Ngài đốt cháy cõi lòng.

Bao hờn căm, bao người lạnh giá sầu đông!

Thánh Linh đến con được sưởi ấm trái tim,

Thay đổi cuộc sống đam mê, lửa tình Ngài tái sinh con.

ĐK: Xin cho con được yêu mến, mến yêu đến với muôn người.

Xin cho con được lãnh nhận lửa tình yêu Chúa đã tặng ban.

Con đi rao truyền Nước Chúa, Thánh Linh biến đổi lòng người.

Xin cho con được tha thứ, để tình Ngài sống mãi trong lòng con.


2- Thánh Linh đến bao người đổi mới cuộc đời.

Thánh Linh đã trao đổi lẽ sống đời con.

Thánh Linh đến xua đuổi tội lỗi chúng con,

Ban tràn đầy lửa Thánh Linh. Cho ngọn lửa con bừng cháy.

Thánh Linh muốn chữa lành bao vết thương lòng,

Đã nhiều năm hận thù chán ghét anh em.

Xin lửa yêu luyện dìm con trong Thánh ân

Khiêm nhường phục vụ tha nhân

Ngõ hầu Danh Chúa được hiển vinh. (ĐK)

 
3- Thánh Linh đến thống trị hoàn vũ reo mừng.

Thánh Linh đến dẫn đường con biết Giêsu.

Qua Thần Linh, bánh rượu trở nên Máu Thịt.

Nuôi hồn con sống an bình, chính Ngài là con Thiên Chúa.

Xin tạ ơn, ơn Ngài đã đến với đời

Ban tình yêu hơi thở sức sống vô biên,

Ban niềm vui ban rừng xanh hoa thắm tươi

Ban Thần Khí đến với con,

Ban lửa kính mến trong lòng con. (ĐK) 

(DN) “Lạy Cha Tạo Hoá Tình Thương: Nhân danh Chúa Giêsu Kito, Chúng con xin hợp dâng cùng với các Tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục, và tất cả những người công chính trên địa cầu hợp với các thánh lễ và những lời cầu nguyện đã và sẽ được dâng lên; cùng với tất cả những nước mắt,  niềm vui, hy sinh  và đau khổ của nhân loại chúng con , mọi người còn sống hay đã chết.  Chúng Con xin hiệp dâng tất cả cùng với trái tim sầu bi của Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá và dâng lên Thiên Chúa Cha toàn thể mọi loài thụ tạo; để cầu xin cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự Thánh Hóa các linh mục và tu sĩ, những ước muốn của hai Thánh Tâm Của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho tất cả những ý chỉ của chung con (kể ra..)

(I) Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria

(MT/XN) Kinh Tin Kính…,

(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

1 Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…

Suy Niệm 5 Sự Vui

(XN/MT)1. Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho ở được khiêm nhường. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể

Ðoàn con hối hận

Vì muôn Tội Tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(NH/DN) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài

Ð: Xin bảo vệ chúng con

Sau mỗi Mầu Nhiệm hoặc ngắm, thi nên đọc Thánh Ca và Lời Khẩn cầu trước khi đọc những kinh như sau.

A. Kinh Lạy Cha
B. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
C. Đọc Kinh Sáng Danh
D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

 (HH) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lâp lại mục A- D => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm hoặc ngắm thứ 2, 3, 4 và 5

(MT/XN)2. Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lỏng yêu người. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể

Ðoàn con hối hận

Vì muôn Tội Tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(NH/DN) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con


X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài

Ð: Xin bảo vệ chúng con

(XN/MT) 3. Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn và lòng yêu mến người nghèo khó. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể

Ðoàn con hối hận

Vì muôn Tội Tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(NH/DN) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài

Ð: Xin bảo vệ chúng con

(XN/MT) 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin ơn khôn ngoan và trong sạch trong trái tim, linh hồn, tâm trí và thân xác. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể

Ðoàn con hối hận

Vì muôn Tội Tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(NH/DN) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài

Ð: Xin bảo vệ chúng con

(XN/MT) 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin Chúa hoán cải chúng ta cả tội nhân trên thế giới. Amen

(NH) Thánh Ca

Lạy đức Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể

Ðoàn con hối hận

Vì muôn Tội Tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(NH/DN) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: Với lưỡi gươm của Ngài

Ð: Xin bảo vệ chúng con

 (MT) Kinh lạy Nữ Vương….

Lạy Mẹ MARIA, Mẹ Nữ Vương dịu hiền thiết tha.

Chúng con kình mừng Mẹ, nguồn an ủi, yêu thương dạt dào.

Ở nơi đất khách này, đoàn con khóc lên kêu cầu với Mẹ.

Hỡi Mẹ dấu yêu nhìn xem, này đây con cháu Eva,

Sống hoang mang, âu lo, đớn đau nhiều.

Mẹ là trạng sư và là ánh sao dẫn đường.

Mắt Mẹ nhân từ, nguyện xin trông đến đoàn chúng con đây.

Ôi Mẹ thật nhân lành. Và Giêsu, Con lòng của Mẹ và là Chúa của chúng con.

Mẹ ơi, cho chúng con thấy Nhan Người lúc trên Thiên Đàng.

Ôi dịu dàng, ôi yêu thương, ôi nhân ái, Mẹ Nữ Trinh MARIA.

(XN/MT) Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời chuyển cầu vinh hiển của Đức Maria trọn đời Đồng Trinh, xin cho chúng con qua cơn khổ sầu và được vào niềm vui hạnh phúc Vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

X: Xin Chúa luôn trợ giúp chúng con.

Đ: Và cậy vì lòng thương xót Chúa, xin cho linh hồn các tín hữu được lên chốn nghỉ ngơi. Amen

Cầu nguyện theo y Đức Giáo Hoàng (MT/XN)

1 Kinh Lạy Cha…, 1 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…

(DN / NH backup) Bài hát: về Đức Mẹ

1. Xin tiến dâng lên Mẹ, thế gian còn chìm trong đêm tối. Con xin tiến dâng lên Mẹ tiếng ai buồn vọng nơi khóc than. Nhìn về quê hương ngóng trông. Mẹ là Sao Mai sáng trong, chiếu soi tâm hồn khát mong trở về.

ĐK: Mẹ ơi! Con xin tiến dâng lên cả cuộc đời, con xin phó dâng thân phận làm người. Thăng trầm thay đổi, nhiều khi mây mù vây lối. Mẹ là trăng soi đêm tối. Ôi có Mẹ, ôi có Mẹ, đời con sướng vui ngập tràn.

2. Qua biết bao thăng trầm ước mong được về nơi Nhan Thánh. Con luôn vững tin nơi Mẹ, lắng nghe lời lời con nỉ non. Mẹ là ơn thiêng Chúa ban, lòng Mẹ bao la chứa chan, dẫn đưa còn vào nghỉ an đời đời.

3. Bao khổ đau trong đời, có tay Mẹ hằng luôn nâng đỡ. Cho con vững tâm an lặng nép bên Mẹ, tình Mẹ ấm êm. Đường đời bao nhiêu khó nguy, Mẹ dìu con luôn bước đi, khổ đau còn nào xá chi sợ gì.

KINH AN ỦI

Sự Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô

(ngày 23 tháng 6 năm 1997)

(DN/NH) (1) KINH NGUYỆN:

(DN) Lạy Cha Hằng Hữu, Khi Cha sắp ban cho thế gian Con Một yêu dấu Cha, là Ðức Giêsu Kitô, đến thế gian với mục đích là cứu chuộc chúng con và mang thiên đàng mới đến thế gian qua Máu

Châu Báu Cực Thánh, vì yêu thương Cha phán, “Ta sẽ sai ai đi để cứu chuộc dân Ta?”  Triều thần thiên quốc im lặng cho đến khi Con Chúa đáp lời “Này Con đây, xin Cha hãy sai Con đi.”

(NH) Lạy Chúa chúng con tôn vinh và sùng kính Ngài, Ôi Tình Chúa; chúng con ngợi khen và thờ lạy Danh Ngài, Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến. Xin hãy nhận lấy sự yên ủi của chúng con, Ôi Chúa Giêsu Kitô đang chịu khổ hình vì chúng con. Sự đền đáp mà Ngài nhận được nơi loài người cho sự độ lượng của Ngài là tội lỗi. Chúng phạm tội và nhạo báng Danh Thánh Ngài ngày đêm. Chúng chống đối Ngài và không tuân giữ giới răn Ngài.

Lạy Cha, qua tiếng hát của ca đoàn thiên đàng xin Ngài hãy nguôi ngoai. Ước gì tiếng hát của các Thiên thần Quản Trị của Cha an ủi Cha.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca(NH)

Ðoàn con đến ủi an Chúa Giêsu Kitô

Máu Châu Báu Ngài

Ðổ cho chúng con

Sẽ không bao giờ phí hoài uổng công

(NH/DN) (2) KINH NGUYỆN:

(NH) Lạy Cha Hằng Hữu, Cha đã chuẩn bị một Nhà Tạm Thánh, là Cung Lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, cho Con Một yêu dấu Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Phúc thay Cung Lòng nơi cưu mang Con Một Thiên Chúa.

Lạy Cha, Con Một Cha đã sinh ra nơi máng cỏ ở Bê-lem vì không tìm được phòng trọ cho Ngài và thân mẫu Ngài. Vì thế, thế giới sẽ tìm kiếm Nước Thiên Chúa thay vì của cải hư nát của thế gian.

Lạy Cha, điều này chứng tỏ dân riêng Ngài chưa sẵn sàng đón nhận vị Vua, Ðấng Cứu Chuộc và Tạo Hóa của họ. Không có phòng trọ cho vị Vua Thiên Ðàng và Thế Gian ngay trên chính lãnh thổ của Ngài.

(DN) Lạy Chúa, Ngài đã đến với dân riêng Ngài và họ đã không nhận ra Ngài như vị Vua của họ. Ngài đã đến nơi quê hương Ngài và họ đã không nhận biết Ngài. Khi họ nghe về Ngài thì họ lại tìm cách giết Ngài. Với ý định đó, họ đã giết chết vô số con trẻ. Tiếng khóc cay đắng và lời than van đã vang vọng trong xứ Ngài như lời chào đón vị Vua. Những phụ nữ đã từ chối được an ủi bởi vì con họ đã chết.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài mang lấy tất cả những sự việc này cho tình yêu Ngài dành cho dân ngài. Nhưng dân Ngài vẫn tiếp tục phạm tội và làm đủ điều gian ác chống lại Ngài và Chúa Cha trên trời. Ngài là một vị Vua, nhưng họ xem Ngài như kẻ thù của họ. Ngài là một vị Cứu tinh, nhưng Ngài lại là con mồi bị săn của dân riêng Ngài, dân mà Ngài muốn cứu. Với lòng thương xót và lòng từ bi Ngài dành cho dân Ngài, ai sẽ an ủi Ngài cho thật xứng đáng?

Xin Chúa hãy nhận lấy lời an ủi của chúng con. Xin hãy nguôi ngoai, Ôi Chúa Giêsu Kitô đáng yêu. Ước gì tiếng hát của Ca Ðoàn Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần trên trời ngợi khen và an ủi Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (HH)

Ngài ơi hãy đoái thương xin nguôi cơn giận

Ðoàn con hối hận

vì muôn tội tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(DN/NH) (3) KINH NGUYỆN:

(DN) Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Ngài đã đến trong thế gian để cứu chuộc dân Ngài khỏi tội lỗi. Ôi vị Chủ Chăn, Ðấng đã bị bạc đãi và khinh bỉ bởi đàn chiên của mình. Ngài đến để thấy dân Ngài làm ô uế Ðền Thờ của Cha Ngài. Cơn giận dữ của Ngài đã đuổi chúng ra khỏi Ðền Thánh. Và hôm nay, con người trở nên tục hóa hơn bao giờ hết vì việc họ thờ ơ sự hiện diện của Ngài nơi Nhà Tạm.

Chúng con xin yên ủi Ngài vì những tội lỗi loài người đã phạm đến Ngài nơi Nhà Tạm, cho sự nguội lạnh và thờ ơ mà họ tỏ ra trước sự hiện diện của Ngài, cho những ai rước Mình Thánh Chúa bất xứng, và cho mọi hành động thiếu tôn trọng mà con người xúc phạm đến Ngài. Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến, xin Ngài tha thứ và đừng chấp tội chúng con.

(NH) Mặc dù loài người cứ tiếp tục đóng đinh Ngài mãi, Lòng thương xót vĩ đại của Ngài gánh chịu hết mọi xúc phạm của thụ tạo yêu dấu của Ngài. Ôi Chúa Giêsu Kitô đầy lòng thương xót, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con, chúng con cầu nguyện, và xin Ngài thương xót cho dân Ngài. Ước gì tiếng hát của Sứ Thần Dũng Lực trên Thiên Ðàng an ủi Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (NH)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau

Ngài đã thống khổ

Ðể cứu chúng con

Xin cho Danh Ngài sáng ngời (ở) trần gian

(NH/DN) (4) KINH NGUYỆN:

(NH) Ôi Chúa Giêsu Mến yêu và đầy Lòng thương xót, Ngài đã đau đớn phiền muộn và sợ hãi trong Vườn Giêt-sê-ma-ni. Ngài đã phán, “Linh hồn Thầy buồn rầu đến chết đi được.”  Chúng con xin an ủi Thánh Tâm Ngài đang mang chịu nhiều đau đớn. Ngài đau đớn vì bị đánh đòn và đội mão gai để chúng con được giao hòa với Chúa. Mặc dầu vậy, nhiều linh hồn vô tội bị giết trong bào thai hằng ngày, và tiếng khóc của chúng làm thương tổn Thánh Tâm Chúa. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của loài người.

(DN) Ước gì tiếng hát của Thiên thần Cherubim và Seraphim an ủi Ngài, và ước gì tiếng rao giảng Phúc Âm của thế gian làm Ngài nguôi ngoai.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (NH)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Ðoàn con hối hận

vì muôn tội tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(DN/NH) (5) KINH NGUYỆN:

(DN) Ôi Chúa Giêsu Kitô Nhân lành và đầy lòng thương xót, Ngài đã hiến thân mình làm con chiên hiến tế để cứu chuộc nhân loại, chúng con xin an ủi Ngài. Trong khiêm hạ Ngài đã bằng lòng cho quân lính Do thái lôi kéo Ngài nhẫn tâm như lôi kéo một tội nhân, Ôi lạy Chúa nhân lành, Ngài đã bị loài người xét xử.

(NH) Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con xin an ủi Ngài cho tất cả những nhục nhã Ngài đã chịu nơi tòa án thế gian. Chúng con xin an ủi Ngài cho tất cả sự hành hạ tàn bạo mà Ngài gánh chịu do dân Ngài gây nên. Ước gì Ngài được tôn sùng mãi mãi.  Amen.

X: Chúng con tôn sùng những Vết Thương nơi Thánh Thể Ngài.

Ð: Ôi Trái Tim Cực Thánh Chúa, Ðấng gánh chịu hết mọi đau khổ, xin hãy nhận sự an ủi chúng con.

X: Chúng con tôn sùng Ðầu Thánh Chúa nơi chịu mang Mão Gai nhục nhã.

Ð: Chúng con xin an ủi Ngài, Ôi Trái Tim Cực Thánh, Ðấng mang hết mọi đau khổ. 

X: Chúng con tôn sùng Hai Thánh Tâm của Tình yêu đã gặp nhau trên đường lên đồi Can-vê.

Ð: Ôi Trái Tim của Mẹ và Con Mẹ, xin nhận sự an ủi của chúng con.  Chúng con xin dâng lên Ngài sự an ủi cho tất cả những thống khổ và đau buồn Ngài đã chịu đựng trên đường lên đồi Can-vê.

X: Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài đổ ra trên đường phố Giêrusalem.

Ð: Lạy Chúa, xin nhận sự an ủi của chúng con, vì Máu Ngài đổ ra để đền tội chúng con. Trên đồi Can-vê, Ðấng tạo dựng trời đất đã đứng trần truồng trước mắt mọi người.

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con tôn sùng Ngài,  Ðấng đã mang lấy sự nhục nhã để tha thứ tội lỗi của thế giới.

Ð: Vinh quang, danh dự và suy tôn dành cho Ngài, Ðấng khiêm nhường chấp nhận Thánh Giá của sự cứu độ con. Khi nằm trên Thập Giá, bọn lính đã kéo thẳng Ngài ra và đóng đinh Tay Chân Ngài. Chúng con tôn vinh và sùng kính những Vết Thương Thánh và cùng với Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài. Chúng con cầu xin Ngài, được gánh hết mọi đau đớn và buồn khổ mà Ngài đã chịu đựng trên Thánh Giá.

X: Chúng con xin tôn sùng Cuộc Tử Nạn của Ngài, Con Chiên không tì uế của Chúa.

Ð: Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh và Nước từ Cạnh Sườn Ngài, hiển trị mãi mãi. Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin cho nước Ngài hiển trị. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (NH)

Lạy Ðức Giê-su Ki-tô trên thập hình

Từng giọt Máu Ngài

Con đã nâng niu (đếm)

chúng con muôn đời tôn sùng tri ân

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, Ngài là Con Một Thiên Chúa, Ðấng Cứu Thế và Tác tạo thế giới, xin tha thứ và thương xót toàn thế giới.

Ð: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con.  Amen. (3 lần)

(HH – NH Backup) Bài hát: Ca Vang ton sung

KINH TÔN SÙNG

Máu Châu Báu Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: Ở đây, Chuỗi Kinh Cầu Máu Châu Báu Chúa với những câu “Xin Máu Châu Báu …” thì nên đọc là “Xin Máu Châu Báu Cực Thánh…”  Ðây là cái mà thị nhân đã thấy và ghi nhận. Lúc đọc chuỗi kinh, chỉ cần cúi đầu là đủ, nhưng trong kinh Tôn Sùng, đầu cúi sâu hơn để trán chạm đất nếu người sùng kính có thể làm được.

(MT) Lạy Cha Quyền Năng Hằng Hữu, mức độ của tình yêu Ngài cho chúng con phản ánh trọn vẹn trong món quà Con Một Yêu Dấu dành cho nhân loại. Chúa Con không phải chỉ bằng Chúa Cha nhưng là một với Ngài. Chúng con mang nợ Cha và món nợ đó đang ở ngay trước mắt chúng con. Chúng con thật không biết lấy gì đền đáp cho xứng. Chúng con nài xin ơn sủng Ngài trong khi chúng con bày tỏ ý nguyện yêu mến Ngài qua sự tôn sùng này. Chúng con biết ơn sự rộng lượng của Ngài và nài xin tình yêu nhân hậu của Ngài hãy tiếp tục giúp chúng con cố gắng làm thêm những nghĩa cử vừa ý hơn về sự yêu mến và lòng biết ơn qua việc hoán cải đời sống.

(HH) Nguyện xin Tổng lãnh Thiên thần Micae cùng với số đông các Thiên thần và các Thánh hiệp nhất với chúng con và dẫn đưa chúng con đến gần Ngài hơn qua kinh tôn sùng này. Chúng con nguyện xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu

Nào kính tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

 Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu

Nào kính tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

 Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu

Nào kính tôn Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

(HH/MT) (1) KINH NGUYỆN:

(HH)  Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Ngài là Chiên Thiên Chúa Chí Thánh, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Ngài đã chịu đau khổ đầy ảo não vì tình yêu của nhân loại. Ngài đã sợ hãi và buồn khổ đổ mồ hôi máu trong vườn Giêt-sê-ma-ni.

(MT) Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh và sự buồn phiền trong Trái Tim Thống Khổ của Ngài. Chúng con van xin Ngài cho Giáo Hội Ngài, Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Hồng Y, Giám Mục, Tu Sĩ, và giáo dân, những người đang nấp dưới bóng Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài, được che chở, bình an và yêu mến, để nhờ lời cầu bàu của Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae và toàn thể các Tổng Lãnh Thiên thần trên Thiên Ðàng, để chúng con có thể chiến thắng Con Rồng Ðỏ.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Giờ phút đến đây

Cầu cho chúng  con

Khiến con nên một với Ngài từ đây

(nếu được hãy chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời.  Amen

(HH/MT) (2) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa dịu dàng của con, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người, Chúa đã để cho Thánh Thể Chúa chịu trói và bị phạt đòn nơi cột đá để giãi thoát chúng con khỏi tội lỗi và mang ơn cứu độ cho nhân loại.

(MT) Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh từ vô số Vết Thương nơi Thánh Thể Chúa. Chúng con cầu cho sự hoán cải của các tội nhân không ăn năn trên toàn thế giới. Xin Chúa hãy nhỏ một giọt Máu của Chúa trong tim họ, để nhờ lời cầu bàu của Thiên thần Cherubim và Seraphim cùng tất cả các Thiên thần trên Thiên Ðàng, để tất cả loài người sẽ quay về với Chúa.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau

Ðoàn con kính thờ

cùng hát ca ngợi

Phúc Vinh muôn đời quy về-- Chúa

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời.  Amen.

(MT/HH) (3) KINH NGUYỆN:

(MT)  Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa rất hiền lành, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Ðầu Thánh Chúa bị đội vương miện với vòng đinh gai. Ðền thờ của sự Khôn ngoan Thiên Chúa đã bị đánh đập bằng những gậy sắt bởi những kẻ tội lỗi vô tình, để mang lại bình an cho thế giới và mở ra một Vườn Ðịa Ðàng mới.

(HH)  Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh rỉ ra từ Ðầu Thánh Chúa. Chúng con nài xin Chúa giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những linh hồn đang hấp hối.  Xin Chúa hãy tuôn đổ Máu Châu Báu Chúa để tất cả ma quỷ bị phân tán nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Thượng Tòa và Sứ Thần Ðức Năng trên Thiên Ðàng cùng tất cả triều thần thiên quốc.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Khi con kính thờ

và chúc Danh Chúa

Vững tin trông cậy (nơi sự) An bình Chúa ban

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời.  Amen.

(HH/MT) (4) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa không tì uế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Trong khiêm hạ, Chúa đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc và bước lên đường đến đồi Can-vê. Nơi đó, Chúa đã tưới rải Máu Châu Báu Chúa trên đường phố Giêrusalem. Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh đã tuôn rơi của Chúa.

(MT) Chúng con nài xin sự giãi thoát cho những ai bị giam cầm và cho những người không công giáo trở về hiệp nhất trong cùng một giáo hội Duy Nhất, Thánh thiện, Công Giáo và Tông Truyền mà chính Chúa đã đặt nền móng. Xin tưới rảy Máu Châu Báu Cực Thánh của Chúa mà nhờ sự cầu bàu của Sứ Thần Quản Trị trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, để những người bị giam cầm được giãi thoát và các chiên lạc trở về trong cùng đàn chiên duy nhất.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau

Ngợi khen vinh dự

đều quy về Chúa

Xin cho muôn lòng hướng về-- Chúa

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

(HH/MT) (5) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa đầy lòng thương xót, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Trong khiêm hạ Chúa đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc thế giới.  Chúa đã hạ mình nằm thẳng Thân Chúa trên Thánh Giá, trong khi dân riêng Chúa giữ chặt và đóng đinh Chúa vào đó. Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh đã tuôn ra từ Tay và Chân bị đâm thâu của Chúa. 

(MT) Chúng con nài xin Chúa bảo vệ các thánh sống ở trên khắp thế giới thoát khỏi những hành động của những kẻ chống đối Chúa Kitô. Xin Chúa tuôn đổ Máu Châu Báu Cực Thánh của Chúa trên họ, nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Dũng Lực và tất cả các Thiên thần, để họ chấm dứt những đấu tranh của họ nơi Thiên Ðàng.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Nào ta hãy cất tiếng hát ca với Mẹ

Và yêu với Mẹ

Người Con Chúa Trời

Chúa Kitô đã hiến mình vì yêu

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

(MT/HH) (6) KINH NGUYỆN:

(MT) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Chúa đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa bị hiến tế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Quân dữ trên thế gian đã đâm vào Cạnh Sườn Chúa. Máu và Nước đã hòa lẫn và chảy ra để rữa sạch và cứu thế giới khỏi tội lỗi.

(HH) Chúng con tôn sùng Chúa, Ôi Máu và Nước Châu Báu Cực Thánh; chúng con nài xin Chúa cứu lấy mạng sống của những bào thai vô tội và rữa tội cho những em bị phá thai bằng Nước từ Cạnh Sườn Chúa, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Tổng Quyền trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, xin cho chúng đến được nơi vĩnh cửu.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau

Ðoàn con kính thờ

Và Cảm tạ Chúa

Chúc khen Danh Chúa muôn đời thiên thu

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

(HH/MT) (7) KINH NGUYỆN:

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn kiệt. Làm sao chúng con bày tỏ tình yêu mến Chúa của chúng con? Chúa đã biến Máu Châu Báu Cựu Thánh của Chúa thành của uống cho các Thiên thần trên Thiên Ðàng.

(MT) Chúng con ca tụng Chúa, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Chúng con thờ lạy Chúa, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Chúng con sùng kính Chúa, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Muôn tạo vật cùng tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh. Amen.

Thánh ca (MT)

Nào ta hãy ca khen cảm tạ Ngôi Cha

Vinh Danh Chúc Tụng

Thiên Chúa, Ngôi Con

với Ngôi Ba Thánh-- Thần hiển vinh

X: Chúng con tôn kính Chúa, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là Máu Cứu Chuộc

X: Chúng con tôn kính Chúa, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là sự Giao Ước Vĩnh Cửu

X: Chúng con tôn kính Chúa, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là Vũ khí Thiên Ðàng

X: Chúng con tôn kính Chúa, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là Hy vọng của trẻ em vô tội

X: Chúng con tôn kính Chúa, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là Sự an ủi của Thiên Chúa Cha.  Amen.

Thánh ca

(MT) Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Chúa luôn nhẫn nại

(Ðoàn) con cảm tạ Chúa

khấn xin ơn sủng hoán cải đoàn con

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Con không lỗi phạm

Xin Chúa hãy vui

Khấn xin an bình ở cùng đoàn con

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Lạy Danh Thánh Chúa

Danh Thánh Chân Thật

Xin cho nhân loại luôn thuộc về Chúa

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Xin Chúa thứ tha

Ðoàn con tội tình

Hãy thứ tha cho con nguyện-cầu cùng Chúa

(HH) Lạy Ðức Chúa khi Chúa treo trên thập tự

Rồng đỏ vênh vang

và nói với Chúa

hắn sẽ thống trị thế trần từ đây

Nào hắn có biết chi Vương quốc của Chúa

Là luôn vĩnh hằng

và không giới hạn

hắn đã phải than khóc triền-miên

Nguyện xin Nước Chúa luôn thống trị trên trần

Như trên Thiên Ðàng

Cho kẻ chính trung

Hay kẻ bất trung chẳng-biết Chúa là chi

Nào ta hãy ủi an Chúa Giê-su

Rằng ta sẽ là

niềm vui của Chúa

chính tay Chúa đã sáng tạo (ở) trần gian. Amen

Cầu cho những Người ân Nhân của việc sùng Kính này

(MT/HH) Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

(SH) Bài hát: Bài hát: Tỉnh Thức Nguyện Cầu (NH)

Chúng ta hãy cầu nguyện. (HH)

Lạy Thiên Chúa, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Chúa.  Như những người van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Chúa rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn.  Amen.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

(MT) Đường dây Tôn Sùng và Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu có giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Đức Mẹ Maria lúc 7:00AM sáng giờ miền đông bắc Hoa Kỳ mỗi ngày. Vì thời gian cấp bách đòi hỏi chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, khẩn cầu với Đức Mẹ Maria và các Thánh Thiên Thần luôn che chở, gìn giữ, soi sáng và ban cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta những ơn cần thiết để giúp cho mỗi người chúng ta có thể đối mặt với mọi nghịch cảnh đang diễn ra mỗi ngày, nhất là ơn bền đỗ, ơn khiêm nhường và ơn sức mạnh thiêng liêng trong tâm linh.

Nếu quí vị muốn tham gia dâng lời ca tiếng hát để Tôn Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu hoặc có thắc mắc về Máu Châu Báu Chúa Giêsu, xin liên lạc với Chị Xuân số phone (916) 743-2581.

Nguyện Xin Máu Châu Báu Chúa Giêsu bao phu mỗi người chúng ta.  Và xin chúc bình an cùng tình yêu của Thiên Chúa, Mẹ Maria đến mọi người. Xin hẹn trở lại vào tối mai cùng giờ 7:00PM giờ miền tây California tức 10:00PM giờ miền đông bắc Hoa Kỳ. Xin qúy vị thông báo cho thân nhân và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn.

 

 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thursday Night Program Prayer - Janaury 26, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu Kito (1/26/2017)
Tin/Bài khác
Thursday Night Prayer - January 19, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/19/2017)
Wednesday Night - January 18, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/18/2017)
Saturday Night Prayer - January 14, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/15/2017)
Friday Night Prayer - January 13, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/13/2017)
Thursday Night Prayer - January 12, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/12/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768