MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: máu cực châu báu chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Friday Night Prayer - January 13, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu
Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 1-2017

FRIDAY NIGHT PRAYER - JANUARY 13, 2017 - TON SUNG KINH MAU CHAU BAU CHUA GIESU

​TOLL FREE Dial in number: (855)890-0715 / (571)-535-4360

1. Dial the local number based on your location

2. Enter your host's conference number, then #.
 
AUSTRALIA: 02 808 4028 then (855) 890-0715# or (571)-535-4360#
 
FRANCE: 01 82 88 57 11 then (855) 890-0715# or (571)-535-4360#
 
CANADA: 647 694 4842 then (855) 890-0715# or (571)-535-4360#
NAME ABBREVIATION

Start Sharply at 10:00PM

(MT) 10:00PM - Chúng con kính chào quý ông, quý bà, và quý anh chị em cộng đoàn dân Chúa trên đường dây cầu nguyện KÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ. Trong giây phút này, xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta, lắng đọng tâm hồn, để sốt sắng hợp cùng Mẹ hiệp thông dâng lên THIÊN CHÚA, GIỜ GIẾTSÊMANI… Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

(SH) Bài hát:  ​Holy Spirit Song

1- Thánh Linh hỡi! Xin Ngài đổ xuống gian trần,

Mưa hồng ân của Ngài là lẽ sống đời con.
Thánh Linh hỡi! Bao giờ Ngài đến với con?
Bao giờ Ngài sống trong con? Bao giờ lòng con rực cháy?
Lửa tình yêu của Ngài đốt cháy cõi lòng.

Bao hờn căm, bao người lạnh giá sầu đông!
Thánh Linh đến con được sưởi ấm trái tim,
Thay đổi cuộc sống đam mê, lửa tình Ngài tái sinh con.

ĐK: Xin cho con được yêu mến, mến yêu đến với muôn người.
Xin cho con được lãnh nhận lửa tình yêu Chúa đã tặng ban.
Con đi rao truyền Nước Chúa, Thánh Linh biến đổi lòng người.
Xin cho con được tha thứ, để tình Ngài sống mãi trong lòng con.
 
2- Thánh Linh đến bao người đổi mới cuộc đời.
Thánh Linh đã trao đổi lẽ sống đời con.
Thánh Linh đến xua đuổi tội lỗi chúng con,
Ban tràn đầy lửa Thánh Linh. Cho ngọn lửa con bừng cháy.

Thánh Linh muốn chữa lành bao vết thương lòng,
Đã nhiều năm hận thù chán ghét anh em.
Xin lửa yêu luyện dìm con trong Thánh ân
Khiêm nhường phục vụ tha nhân
Ngõ hầu Danh Chúa được hiển vinh. (ĐK)
 
3- Thánh Linh đến thống trị hoàn vũ reo mừng.
Thánh Linh đến dẫn đường con biết Giêsu.
Qua Thần Linh bánh rượu trở nên Máu Thịt.
Nuôi hồn con sống an bình, chính Ngài là con Thiên Chúa.

Xin tạ ơn, ơn Ngài đã đến với đời
Ban tình yêu hơi thở sức sống vô biên,
Ban niềm vui ban rừng xanh hoa thắm tươi
Ban Thần Khí đến với con,
Ban lửa kính mến trong lòng con. (ĐK) 
 
(XN) “Lạy Cha Tạo Hoá Tình Thương: Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúng con xin hợp dâng cùng với các Tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục, và tất cả những người công chính trên địa cầu hợp với các thánh lễ và những lời cầu nguyện đã và sẽ được dâng lên; cùng với tất cả những nước mắt,  niềm vui, hy sinh  và đau khổ của nhân loại chúng con , mọi người còn sống hay đã chết.  Chúng Con xin hiệp dâng tất cả cùng với trái tim sầu bi của Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá và dâng lên Thiên Chúa Cha toàn thể mọi loài thụ tạo; để cầu xin cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự Thánh Hóa các linh mục và tu sĩ, những ước muốn của hai Thánh Tâm Của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho tất cả những ý chỉ của chung con (kể ra..)

(Ib) Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria.

(MT/DN) Kinh Tin Kính…
 
(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
1 Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…

Suy Niệm 5 Sự Thương

(DN/XN)1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên và tuyệt đối vâng theo ý Chúa. Amen

(MT) Thánh Ca

Vì Máu Châu Báu Chúa đổ cho nhân loại
Đoàn con hối hận
Vì muôn tội tình
Xúc phạm đến Ngài trên trần gian
 
(MT/NH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con
 
X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con
 
X:  Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

Sau mỗi Mầu Nhiệm hoặc ngắm, thi nên đọc Thánh Ca và Lời Khẩn cầu trước khi đọc những kinh như sau.

A. Kinh Lạy Cha
B. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
C. Đọc Kinh Sáng Danh
D. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(DN) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lâp lại mục A- D => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm hoặc ngắm thứ 2, 3, 4 và 5

(NH/MT) 2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Amen

(MT) Thánh Ca

Vì Máu Châu Báu Chúa đổ cho nhân loại
Đoàn con hối hận
Vì muôn tội tình
Xúc phạm đến Ngài trên trần gian
 
(MT/NH) Lời Khẩn cầu
X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con
 
X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con
 
X:  Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(DN/XN) 3. Thứ ba thì ngắm:  Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng. Amen

(MT) Thánh Ca

Vì Máu Châu Báu Chúa đổ cho nhân loại
Đoàn con hối hận
Vì muôn tội tình
Xúc phạm đến Ngài trên trần gian
 
(MT/NH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con
 
X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con
 
X:  Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(MT/HH) 4. Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được kiên nhẫn vác Thánh Giá hằng ngày theo chân Chúa. Amen

(MT) Thánh Ca

Vì Máu Châu Báu Chúa đổ cho nhân loại
Đoàn con hối hận
Vì muôn tội tình
Xúc phạm đến Ngài trên trần gian
 
(MT/NH) Lời Khẩn cầu

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con
 
X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con
 
X:  Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con

(XN/MT) 5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu đóng đinh và chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin lòng chê ghét tội lỗi, yêu mến Thánh Giá, và ước ao được chết lành. Xin Chúa thương xót người hấp hối. Amen

(MT) Thánh Ca

Vì Máu Châu Báu Chúa đổ cho nhân loại
Đoàn con hối hận
Vì muôn tội tình
Xúc phạm đến Ngài trên trần gian
 
(MT/NH) Lời Khẩn cầu
X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài
Ð: Xin soi sáng chúng con
 
X:  Với đôi cánh Ngài
Ð: Xin che chở chúng con
 
X:  Với lưỡi gươm của Ngài
Ð: Xin bảo vệ chúng con
 (
​MT) Kinh lạy Nữ Vương….

Lạy Mẹ MARIA, Mẹ Nữ Vương dịu hiền thiết tha.
Chúng con kình mừng Mẹ, nguồn an ủi, yêu thương dạt dào.
Ở nơi đất khách này, đoàn con khóc lên kêu cầu với Mẹ.

Hỡi Mẹ dấu yêu nhìn xem, này đây con cháu Eva,
Sống hoang mang, âu lo, đớn đau nhiều.
Mẹ là trạng sư và là ánh sao dẫn đường.
Mắt Mẹ nhân từ, nguyện xin trông đến đoàn chúng con đây.
 
Ôi Mẹ thật nhân lành. Và Giêsu, Con lòng của Mẹ và là Chúa của chúng con.
Mẹ ơi, cho chúng con thấy Nhan Người lúc trên Thiên Đàng.
Ôi dịu dàng, ôi yêu thương, ôi nhân ái, Mẹ Nữ Trinh MARIA.

(MT/DN) KINH CẦU ĐỨC BÀ

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
 
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy).

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
 
Rất Thánh Đức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy).

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ Giáo Hội.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ cực thanh cực tinh.
Đức Mẹ cực trinh cực sạch.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
 
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ. (NH/DN)
Thưa: Cầu cho chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
 
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

Đức Nữ có tài có phép.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
Đức Nữ trung tín thật thà.
Đức Bà là gương nhân đức.
Đức Bà là Toà Đấng khôn ngoan.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
 
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy. (DN/HH)

Thưa: Cầu cho chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
 
Đức Bà như lầu đài Đa-vít vậy.
Đức Ba như tháp ngà báu vậy.
Đức Bà như Đền vàng vậy.
Đức Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Đức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
Nữ Vương các Thánh Tiên tri.
Nữ Vương các Thánh Tông đồ.
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
Nữ Vương các Thánh Hiển tu.
Nữ Vương các Thánh Đồng trinh.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi.
Nữ Vương Gia Đình
Nữ Vương ban sự bằng yên.
 
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa nhận lời chúng con.
 
Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời- xin cầu cho chúng con.

Thưa: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

(XN/DN) Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời chuyển cầu vinh hiển của Đức Maria trọn đời Đồng Trinh, xin cho chúng con qua cơn khổ sầu và được vào niềm vui hạnh phúc Vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

X: Xin Chúa luôn trợ giúp chúng con.
Đ: Và cậy vì lòng thương xót Chúa, xin cho linh hồn các tín hữu được len chốn nghỉ ngơi. Amen

Cầu nguyện theo y Đức Giáo Hoàng (MT/NH)

1 Kinh Lạy Cha…, 1 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…
 
KINH CẦU CHO ƠN CỨU RỖI VÀ ĐỔI MỚI
(DN) Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và Chuộc Tội chúng con, xin ở với chúng con và cứu chúng con khỏi mọi tấn công của ma quỷ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần, và các Thánh, xin bảo vệ chúng con và bao phủ chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa. Nguyện xin vinh quang Ngài hiển trị trên toàn thế giới đến muôn đời. Amen

Bài hát: về Đức Mẹ (HH – NH Backup)

ĐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.
 
1. Hỡi ai qua đường ngừng bước đây mà chiêm ngắm: Chúa chí tôn cam chịu muôn nỗi khổ đau. Vì thương toàn nhân loại muôn chốn muôn đời. Ngày đêm khóc than mong chờ vinh phúc quê trời.
 
2. Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn. Giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an, để con hằng trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.
 
(II) Chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu và Kinh Cầu Máu Châu Báu.
 
Chuỗi Máu Thánh Chúa
 
(XN) Kinh Cầu Chúa Thánh Thần
 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu Chúa và đốt lửa yêu mến của Ngài trong lòng chúng con. Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con được ơn tái tạo. Và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất.
 
Chúng ta hãy cầu nguyện.
 
Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa Chúa Thánh Thần, xin ban chúng con cùng một Thần Khí để chúng con thực sự khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự ủi an của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
(MT/XN) Kinh Tin Kính...
 
(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
 
(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, Kinh Sáng Danh…
 
(cúi đầu)
Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
(NH/DN) Mầu Nhiệm thứ nhất
 
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY HỮU CHÚA GIÊSU 
 
(suy gẫm)
Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các tội nhân trên toàn thế giới và hoán cải nhiều linh hồn. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
(XN/DN) Mầu Nhiệm thứ hai
 
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY TẢ CHÚA GIÊSU
 
(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi sự tấn công của ma quỷ. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
(MT/NH) Mầu Nhiệm thứ ba
 
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN HỮU CHÚA GIÊSU
 
(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ nền tảng Giáo Hội khỏi những âm mưu của bọn thù nghịch và kẻ dữ. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
(DN/NH) Mầu Nhiệm thứ bốn
 
SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN TẢ CHÚA GIÊSU
 
(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ chúng con trên mọi nẻo đường khỏi những âm mưu và tấn công của ma quỷ và bè lũ của chúng. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

Kinh Sáng Danh…
(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan. Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.
 
(MT/XN) Mầu Nhiệm thứ năm
 
SỰ ÐÂM THÂU VÀO CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊSU 
 
(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Cạnh Sườn Chúa và sự đau đớn do cây lao đâm thâu Cạnh Sườn Ngài, xin cho Máu Châu báu và Nước tuôn ra từ nơi đó chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xóa đi những khó khăn hiện tại của chúng con và hướng dẫn chúng con đường về với Chúa để được vinh quang muôn đời. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
 
Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)
 
Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Đầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Đền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (3 lần)

Thánh ca (HH)

Máu Chúa Giêsu
Máu Chúa Giêsu
Máu Chúa Giêsu, Bao phủ con (3 lần)
 
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
 
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
 
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Nào sùng kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô
 
 
(DN) Kinh Lạy Nữ Vương...

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giếu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời Đồng Trinh. Amen

Bài hát:  Về Lòng Chúa Thương Xót hoặc sám hối (HH / NH Back-up)
 
ÐK: Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi .
 
1. Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều, Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu, hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều, gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.
 
2. Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô bờ, giúp con xưng chừa tội lỗi chung, để con từ nay trung thành đến cùng, trên đường đi lên hưởng mặt Chúa.
 
(MT) Chúng ta hãy cầu nguyện
 
Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh, thờ lạy và sùng kính Ngài vì giao ước vĩnh cửu Ngài đã lập ra để mang bình an cho nhân loại. Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Xin an ủi Chúa Cha Quyền Năng trên Ngai Tòa và tẩy sạch tội lỗi của toàn thế giới. Ôi Máu Châu Báu Chúa, xin cho mọi người sùng kính Ngài. Xin thương xót chúng con. Amen.
 
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu (NH/MT)
- Xin thương xót chúng con

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria
- Cầu cho chúng con

Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
- Cầu cho chúng con

Thánh Phêrô và Phaolô
- Cầu cho chúng con

Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá
- Cầu cho chúng con

Thánh Maria Ma-đa-lê-na
- Cầu cho chúng con

Tất cả chiến sĩ cầu nguyện và các Ðấng chuyển cầu trên trời
- Cầu cho chúng con

Tất cả các Thánh trên trời
- Cầu cho chúng con

Tất cả Triều Thần Thiên Quốc
- Cầu cho chúng con

Ðạo Binh Ðức Mẹ
- Cầu cho chúng con
 
(XN/MT) KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ
 
Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con
- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con
- Xin Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con
- Chúa Kitô nhậm lời chúng con

Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật
- Thương xót chúng con

(3 câu sau cũng thưa như vậy)

Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật
Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Máu Cứu Chuộc chúng con
Ð: Xin che chở chúng con và toàn thế giới.

Ðại Dương Máu Thánh Chúa Kitô
- Xin giãi thoát chúng con
(Các câu sau cũng thưa như vậy)
 
Máu Chúa Kitô, đầy thánh thiện và lòng thương xót
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh và quyền năng của chúng con
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Giao Ước vĩnh cữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng Ðức Tin người tín hữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là binh giáp của Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là lòng nhân đức Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là vũ khí diệt trừ ma quỷ
Máu Châu Báu Chúa Kitô, cứu chữa kẻ nô lệ tù tội
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Rượu Thánh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh của người tín hữu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, bảo vệ tường thành Hội Thánh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ðức tin thật của người tín hữu
 
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu chữa lành (NH/DN)
- Xin cứu chúng con

(Các câu sau cũng thưa như vậy)
 
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu để Xức Dầu
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Dũng cảm của con cái Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là của Tướng lãnh chiến sĩ Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu Phục Sinh
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Của uống các Thiên thần trên trời
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Yên ủi Ðức Chúa Cha
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Quyền năng Chúa Thánh Thần
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lễ thanh tẩy của dân ngoại
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hòa Bình của thế giới
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Cầu vồng trên thiên đàng
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hy vọng của trẻ em vô tội
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lời Chúa trong tim chúng con
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Vũ khí Thiên đàng
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Khôn ngoan Thiên Chúa
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng của thế giới
Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lòng Thương Xót của Chúa Cha
 
X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Xin tẩy sạch tội lỗi thế gian

X:  Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô,
Ð: Xin đổi mới thế giới

X:  Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô,
Ð: Xin dạy chúng con biết yên ủi Chúa Giêsu
 
(DN/HH) Chúng ta hãy cầu nguyện
 
Lạy Máu Châu Báu Cứu độ chúng con, chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác vào Ngài. Chúng con nài xin Ngài giãi thoát tất cả những ai đang trong tay ma quỷ. Xin bảo vệ những người hấp hối khỏi thần dữ và đón họ vào trong vinh quang vĩnh cửu của Ngài. Xin thương xót toàn thế giới và tăng sức mạnh chúng con để chúng con thờ phượng và yên ủi Thánh Tâm Chúa. Chúng con tôn sùng ngài, lạy Máu Châu Báu của lòng thương xót. Amen.
 
X:  Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô
Ð: Xin chữa lành những vết thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. (3 lần)
 
(III) KINH TẬN HIẾN CHO MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU KITÔ
 
(MT) Lạy Ðấng Cứu Ðộ thấu suốt và đầy thương xót, trước sự cao cả của Ngài và sự hèn mọn của chúng con, chúng con xin phủ phục dưới chân Chúa và tạ ơn Ngài vì muôn ơn lành Ngài đã tỏ ra cho chúng con, là kẻ vô ơn của Chúa. Chúng con xin đặc biệt tạ ơn Chúa đã giãi thoát con khỏi quyền lực quấy phá của Satan bằng Máu Châu Báu Ngài. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, với sự hiện diện của Mẹ Maria yêu dấu của chúng con, Thiên thần hộ mệnh, thánh bổn mạng của chúng con, và toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con xin tự tận hiến bản thân, với lòng thành, cho Máu Châu Báu mà Ngài đã dùng để cứu chuộc thế giới khỏi tội lỗi, sự chết và hỏa ngục.
 
(NH) Chúng con xin hứa, dưới sự trợ lực của ơn sủng Ngài và với hết sức lực của chúng con, chúng con sẽ dấy lên và khuyến khích lòng sùng kính Máu Châu Báu Ngài, Giá chuộc tội chúng con, để Máu kính yêu của Ngài được mọi người kính trọng và ca ngợi. Bằng cách này, chúng con mong rằng sẽ đền bù cho sự bất trung của chúng con đối với Máu Châu Báu của tình thương, và đền thay cho sự xúc phạm của loài người đến Giá cứu độ đáng quý đó.
 
(XN) Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh, ước gì những tội của riêng chúng con, sự nguội lạnh, và tất cả những hành động thiếu tôn trọng mà chúng con đã phạm đến Ngài đã không từng xãy ra. Này đây hỡi Chúa Giêsu yêu dấu, chúng con xin dâng lên Ngài tình yêu, vinh dự và lòng sùng kính, mà Mẹ Chí Thánh, các môn đệ trung thành của Ngài và toàn thể các Thánh đã dâng lên cho Máu Châu Báu Chúa. Chúng con xin Ngài hãy bỏ qua sự thất tín và sự nguội lạnh của chúng con trước đây, và xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến Ngài. Lạy Ðấng Cứu Ðộ Chí Thánh, xin rảy lên chúng con và mọi người Máu Châu Báu của Ngài, để từ nay, ôi Ðấng bị đóng đinh yêu dấu, chúng con hết lòng yêu mến Ngài, và tôn vinh Giá cứu chuộc chúng con cho xứng đáng. Amen.
 
(DN) Chúng con lạy ơn Rất Thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn Rất Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. 
 
Cầu cho những Người ân Nhân của việc sùng Kính này
 
(MT/XN) Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…
 
Bài hát: Tỉnh Thức Và Nguyện Cầu (NH/HH)

Chúng ta hãy cầu nguyện. (MT)

Lạy Thiên Chúa, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài.  Như những người van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Ngài rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn.  Amen.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

(MT) Đường dây Tôn Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu có giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Đức Mẹ Maria lúc 7:00AM sáng giờ miền đông bắc Hoa Kỳ mỗi ngày. Vì thời gian cấp bách đòi hỏi chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, khẩn cầu với Đức Mẹ Maria và các Thánh Thiên Thần luôn che chở, gìn giữ, soi sáng và ban cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta những ơn cần thiết để giúp cho mỗi người có thể đối mặt với mọi nghịch cảnh đang diễn ra mỗi ngày, nhất là ơn bền đỗ, ơn khiêm nhường và ơn sức mạnh thiêng liêng trong tâm linh.

Nếu quí vị muốn tham gia dâng lời ca tiếng hát để trên Đường dây Tôn Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu hoặc có thắc mắc về Máu Châu Báu Chúa Giêsu, xin liên lạc với Chị Xuân số phone (916) 743-2581.

Nguyện Xin Máu Châu Báu Chúa Giêsu bao phu mỗi người chúng ta.  Và xin chúc bình an cùng tình yêu của Thiên Chúa, Mẹ Maria đến mọi người. Xin hẹn trở lại vào tối mai cùng giờ 7:00PM giờ miền tây California tức 10:00PM giờ miền đông bắc Hoa Kỳ. Xin qúy vị thông báo cho thân nhân và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn.

(Chấm Dứt)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thursday Night Program Prayer - Janaury 26, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu Kito (1/26/2017)
Saturday Night Prayer Program - January 21, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/21/2017)
Thursday Night Prayer - January 19, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/19/2017)
Wednesday Night - January 18, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/18/2017)
Saturday Night Prayer - January 14, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/15/2017)
Tin/Bài khác
Thursday Night Prayer - January 12, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/12/2017)
Wednesday Night-january 4, 2017-ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/4/2017)
Tuesday Night - January 3, 2017 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (1/3/2017)
New Year Eve Prayer - December 31, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua (12/31/2016)
Thursday Night - December 29, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (2) (12/31/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768