MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (#3)
Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 12-2014
"Anh chị em chẳng những có một lịch sử vinh quang để tưởng nhớ và trình thuật, mà còn có một lịch sử cao cả vẫn còn cần được thành toàn! Hãy nhìn đến tương lai là hướng Thần Linh đang sai anh chị em đến để thực hiện những gì thậm  chí còn trọng đại hơn thế nữa"


ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp cho Năm Đời Dâng Hiến

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch

(kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

Nếu xem lại 2 phần đầu, xin bấm vào cái link này Đức Thánh Cha Phanxicô - Sứ Điệp cho Năm Đời Dâng Hiến


III- Các Chân Trời của Năm Đời Dâng Hiến


1. Trong bức thư này, tôi chẳng những muốn nói với những con người sống đời dâng hiến mà còn muốn nói với cả giáo dân nữa, thành phần chia sẻ với họ các lý tưởng như nhau, tinh thần và sứ vụ như nhau. Một số Hội Dòng có một truyền thống lâu đời về vấn đề này, trong khi những hội dòng khác thì mới có cảm nghiệm đây. Thật vậy, chung quanh mỗi một gia đình dòng tu, hết mọi Hội Đoàn Sống Đời Tông Đồ và hết mọi Tu Hội Đời (Secular Institute), đều có một gia đình bao rộng hơn, "một gia đình có tính chất đặc sủng", một gia đình bao gồm một số Tu Hội có cùng đặc sủng, nhất là thành phần tín hữu giáo dân cảm thấy được kêu gọi, chính là vì giáo dân, tham phần vào cùng một thực tại đặc sủng.


Tôi tha thiết xin anh chị em, với tư cách là giáo dân, hãy sống Năm Đời Dâng Hiến này như là một hồng ân có thể làm cho anh chị em nhận thức được tặng ân anh chị em đã lãnh nhận. Hãy mừng tặng ân này cùng với toàn thể "gia đình' của anh chị em, nhờ đó anh chị em có thể tăng trưởng và cùng nhau đáp ứng tác động của Thần linh trong xã hội ngày nay. Ở một số trường hợp, khi thành phần nam nữ sống đời dâng hiến thuộc các Hội Dòng khác nhau qui tụ lại, anh chị em hãy sắp xếp để đích thân hiện diện hầu thể hiện một tặng ân duy nhất của Thiên Chúa. Như thế anh chị em sẽ cảm nghiệm được về các gia đình đặc sủng khác và các nhóm giáo dân khác, nhờ đó có cơ hội để phong phú hóa nhau và nâng đỡ lẫn nhau. 


2. Năm Đời Dâng Hiến liên quan chẳng những đến thành phần dâng hiến mà còn đến toàn thể Giáo Hội nữa. Bởi thế, tôi xin toàn thể dân Kitô giáo hãy gia tăng việc nhận thức về tặng ân đang hiện diện nơi nhiều con người nam nữ sống đời dâng hiến của chúng ta, thành phần thừa tự của các vị đại thánh đã viết lên lịch sử Kitô giáo. Giáo Hội sẽ ra sao nếu không có Thánh Biển ĐứcThánh Basiliô, không có Thánh Âu Cơ Tinh Thánh Bênađô, không có Thánh Phanxicô Thánh Đaminh, Thánh I NhãThánh Thiên Sa Avila, Thánh Angelica MericiThánh Vinh Sơn Phaolô. Danh sách có thể còn dài cho tới Thánh Gioan BoscoChân Phước Têrêsa Calcutta. Như Chân Phước Phaolô VI đã nhận định: "Không có dấu hiệu cụ thể này sẽ có nguy cơ là đức ái vốn làm sinh động toàn thể Giáo Hội sẽ trở nên lạnh giá, cái mẫu thuẫn cứu độ của Phúc Âm sẽ thành ra cùn nhụt, và "muối" đức tin sẽ mất đi mùi vị trong một thế giới đang bị trần tục hóa" (Evangelica Testificatio, 3).


Bởi vậy, tôi mời gọi hết mọi cộng đồng Kitô hữu hãy cảm nghiệm Năm này trước hết như là một thời điểm tạ ơn Chúa và tri ân nhớ đến tất cả mọi tặng ân chúng ta tiếp tục nhận lãnh nhờ sự thánh thiện của các vị nam nữ sáng lập, cũng như từ lòng trung thành với đặc sủng của các vị được chứng tỏ nơi rất nhiều con người nam nữ sống đời dâng hiến. Tôi xin tất cả anh chị em hãy gần gũi với những con người nam nữ này, để hoan hỉ với họ, để chia sẻ với những khó khăn của họ và để hỗ trợ họ, bao nhiêu có thể, nơi các thừa tác vụ cũng như các công việc của họ, vì cuối cùng những thừa tác vụ và công việc đó chẳng qua là của toàn thể Giáo Hội. Họ hãy biết rằng toàn thể dân Kitô giáo đều cảm mến và nồng nàn đối với họ. 


3- Trong bức thư này tôi không ngần ngại ngỏ lời cùng những anh chị em sống đời dâng hiến cũng như các phần tử thuộc các huynh đệ đoàn và các cộng đồng thuộc về những Giáo Hội theo truyền thống khác với truyền thống Công giáo. Đời sống đan tu thuộc về gia sản của một Giáo Hội bất phân chia, và vẫn còn rất sinh động ở cả các Giáo Hội Chính Thống lẫn Giáo Hội Công Giáo. Truyền thống đan tu, cùng các cảm nghiệm khác sau đó từ thời Giáo Hội bên Tây phương vẫn còn hiệp nhất, đã ảnh hưởng đến các khởi động như nhau ở các Cộng Đồng Giáo Hội theo truyền thống cải cách. Những khởi động ấy vẫn tiếp tục làm nẩy sinh những thể hiện hơn nữa t cộng đồng và việc phục vụ huynh đệ.


Thánh Bộ đặc trách các Hội Dòng Sống Đời Dâng Hiến và các Hội Đoàn Sống Đời Tông Đồ đã phác họa ra một số khởi động trong việc dễ dàng hóa các cuộc hội ngộ giữa những phần tử thuộc các thể hiện khác nhau của đời sống dâng hiến và huynh đệ nơi những Giáo Hội khác nhau. Tôi nhiệt liệt phấn khích các cuộc gặp gỡ ấy như là một cách thức giúp gia tăng việc hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng và hợp tác với nhau, nhờ đó việc đại kết này của đời sống dâng hiến có thể trở nên hữu ích cho cuộc hành trình lớn lao hơn hướng tới mối hiệp nhất của tất cả mọi Giáo Hội. 


4. Chúng ta không thể quên sót hiện tượng về đời sống đan tu cũng như về các thể hiện khác của tình huynh đệ tu trì đang hiện hiện hữu cả ở tất cả các tôn giáo lớn khác nữaĐã từng xẩy ra trường hợp đối thoại liên đan viện lâu đời bao gồm Giáo Hội Công Giáo và một số đại truyền thống tôn giáo. Tôi tin rằng Năm Đời Dâng Hiến này sẽ là một cơ hội nhìn lại sự tiến bộ đạt được, để làm cho những người sống đời dâng hiến nhận thức được cuộc đối thoại này, và cứu xét xem đâu là những bước xa hơn nữa cần phải thực hiện hướng về việc hiểu biết nhau hơn nữa và hợp tác hơn nữa ở nhiều lãnh vực chung phục vụ sự sống con người. 

Việc cùng nhau hành trình bao giờ cũng mang lại phong phú và có thể mở ra những con đường mới cho các mối liên hệ giữa các dân nước và các nền văn hóa là những gì ngày nay trở nên thật là khó khăn. 


5. Sau hết, tôi muốn đặc biệt ngỏ lời cùng các vị giám mục huynh đệ của tôi. Chớ gì Năm này là một cơ hội để chấp nhận các hội dòng sống đời dâng hiến, một cách sẵn sàng và hân hoan, như là một vốn liếng thiêng liêng góp phần vào thiện ích của toàn thân mình của Chúa Kitô (xem lumen Gentium, 43), chứ không phải chỉ là vốn liếng của các gia đình tu trì riêng tư. "Đời dâng hiến là một tặng ân cho Giáo Hội, nó được xuất phát từ Giáo Hội, nó phát triển trong Giáo Hội và hoàn toàn hướng về Giáo Hội" (BISHOP J.M. BERGOGLIO, Intervention at the Synod on the Consecrated Life and its Mission in the Church and in the World, XVI General Congregation, 13 October 1994). Vì lý do ấy, vì chính là một tặng ân cho Giáo Hội mà nó không phải là một thực tại cô lập hay bên lề, mà sâu xa thuộc về Giáo Hội. Nó ở trong lòng của Giáo Hội, một yếu tố quyết liệt cho sứ vụ của Giáo Hội, vì nó thê hiện bản chất sâu xa của ơn gọi Kitô giáo và niềm mong ước của Giáo Hội Hiền Thê được hiệp nhất với vị Phu Quân duy nhất của mình. Bởi thế mà "nó hoàn toàn thuộc về đời sống và sự thánh thiện" của Giáo Hội (cùng nguồn, 44).

Theo chiều hướng ấy, tôi xin chư huynh, các vị Mục Tử của các Giáo Hội riêng, hãy chứng tỏ mối quan tâm đặc biệt trong việc phát động trong cộng đồng của chư huynh những đặc sủng khác nhau, dù là lâu đời hay mới đây. Tôi xin chư huynh hãy làm điều này bằng việc hỗ trợ và phấn khích của chư huynh, bằng việc trợ giúp của chư huynh về nhận thức, cũng như bằng sự gần gũi dịu dàng và yêu thương được tỏ ra đối với những trường hợp khổ đau và yếu kém nơi một số con người nam nữ sống đời dâng hiến. Nhất là chư huynh hãy làm điều này bằng việc hướng dẫn Dân Chúa về giá trị đời dâng hiến, nhờ đó vẻ đẹp và sự thánh thiện của nó được tỏa chiếu trong Giáo Hội. 

Tôi xin ký thác Năm Đời Dâng Hiến này cho Mẹ Maria, Vị Trinh Nữ của lắng nghe và chiêm niệm, người môn đệ đầu tiên của Người Con yêu dấu của Mẹ. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, người nữ tử rất yêu dấu của Chúa Cha, được trang điểm bằng hết mọi quà tặng của ân sủng, như là một mô phạm khôn sánh cho tất cả những ai theo Chúa Kitô vì yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân của mình. 

Cuối cùng, tôi xin hợp với tất cả chư huynh để tri ân cảm tạ về các quà tặng của ân sủng và ánh sáng là những gì Chúa ưu ái muốn sử dụng để làm cho chúng ta trở nên phong phú, và tôi đồng hành với chư huynh với Phép Lành Tòa Thánh của tôi. 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Ngày Hòa Bình 1-1-2015 --- Phan#2 (12/16/2014)
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iii Mùa Vọng 14/12/2014 (12/15/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Ngày Hòa Bình 1-1-2015 (12/14/2014)
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Hai 8/12/2014 (12/9/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Ii Mùa Vọng 7/12/2014 (12/7/2014)
Tin/Bài khác
Năm Đời Sống Thánh Hiến 30/11/14 - 2/2/16 --- Thông Điệp Của Đức Giáo Hoàng & Ơn Đại Toàn Xá Cho Năm Đời Sống Thánh Hiến (12/3/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (phan#2) (12/3/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (phan #1) (12/1/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 33a Thường Niên - 16/11/2014 (11/17/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 9-11-2014 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano (11/10/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768