MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Năm Đời Sống Thánh Hiến 30/11/14 - 2/2/16 --- Thông Điệp Của Đức Giáo Hoàng & Ơn Đại Toàn Xá Cho Năm Đời Sống Thánh Hiến
Thứ Tư, Ngày 3 tháng 12-2014
Năm Đời Sống Thánh Hiến 30/11/14 - 2/2/16
Thông Điệp của Đức Giáo Hoàng & Ơn Đại Toàn Xá cho Năm Đời Sống Thánh Hiến

Quý Anh Chị Em Sống Đời Thánh Hiến Thân Mến,

Tôi xin viết thư này đến anh chị em với tư cách là người Kế Vị Thánh Phêrô, người mà Thiên Chúa đã ủy thác cho trách nhiệm củng cố anh chị em người trong đức tin (Luca 22:32).  Không những thế, tôi còn viết cho anh em với tư cách là một người huynh đệ, cũng đã được thánh hiến cho Chúa giống như chính mình anh em vậy.

Chúng ta hãy cùng nhau đội ơn Thiên Chúa Cha, Đấng đã kêu gọi chúng ta bước theo Chúa Giêsu để sống trọn cho Tin Mừng, và Phụng Sự Hội Thánh, và tuôn đổ Thánh Thần vào tâm hồn chúng ta, là nguồn mạch hoan lạc để chúng ta làm nhân chứng tình yêu và lòng khoan dung của Thiên Chúa trước mặt thế gian.

Thể theo lời yêu cầu của vô số anh chị em và từ nhiều Tu Hội Dòng Sống Đời Thánh Hiến (Congregation for Institutes of Consecrated Life) và các Tu Hội Đoàn Sống Đời Tông Đồ (Societies of Apostolic Life), tôi xin tuyên bố Năm
Đời Sống Thánh Hiến (Year of Consecrated Life) nhân dịp kỷ niệm lần thứ năm mươi Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium), được nhắc tới trong chương sáu sống đời tu trì [Văn Kiện Công Đồng Chung Vatican II], và theo Sắc Lệnh Kiện Toàn Đức Ái (Perfectae Caritatis) về đổi mới và canh tân đời tu. 

Năm
Đời Sống Thánh Hiến sẽ bắt đầu khai mạc vào ngày 30 Tháng Mười Một năm 2014, nhằm ngày Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng, và bế mạc vào ngày 2 Thánh Hai năm 2016, nhằm ngày Lễ Trọng Kính Chúa Giêsu Dâng Mình trong Đền Thờ.

Sau khi tham khảo ý kiến cùng với các Hội Dòng Sống Đời Thánh Hiến và Các Tu Hội Đoàn Sống Đời Tông Đồ, tôi đã có chủ ý chọn vào Năm nay theo cùng sáng kiến giống như Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulô II đã làm đối với Giáo Hội hoàn vũ vào đầu thiên niên kỷ thứ ba,
theo một ý nghĩa nào đó, tóm lại, những gì ngài viết trước kia trong Tông Huấn Hậu-Thượng Hội Đồng Giám Mục về Đời Sống Thánh Hiến (Post-Synodal Apostolic Exhortation Vita Consecrata): “Anh chị em không những chỉ có một bề dày lịch sử vẻ vang hiển hách để nhớ và để kể lại, nhưng anh chị em còn có một đại lịch sử vẫn phải cần được hoàn thành! Hãy nhìn về tương lai, để biết đâu là nơi Thần Khí Chúa đang sai anh chị em đi để cốt mà thực hiện những việc lớn lao hơn nữa” (số 110).

http://www.news.va/en/news/pope-issues-letter-for-year-of-consecrated-life


Ơn Đại Toàn Xá cho Năm Đời Sống Thánh Hiến 

Tin Vatican City, ngày 28/11/2014 (VIS) - Nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến, Đức Thánh Cha sẽ ban ơn Đại Toàn Xá, với các điều kiện thông thường (lãnh Bí Tích Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho hết thảy mọi phần tử thuộc các Tu Hội Dòng Sống Đời Thánh Hiến và cho hết thảy các giáo hữu thiện trí thực tâm ăn năn hối cải sống tinh thần bác ái, Năm Thánh Hiến bắt đầu khai mạc kể từ Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng năm nay 2014 cho tới ngày 2 tháng 2 năm 2016, là ngày bế mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến. Ơn Đại Toàn Xá cũng có thể chỉ cho các linh hồn luyện ngục.

Ơn Đại Toàn Xá có thể được lãnh nhận như sau:

1.     Tại Roma, nếu tham dự những ngày hội thảo quốc tế hay những ngày được cử hành theo lịch trình của Các Tu Hội Dòng Sống Đời Thánh Hiến và các Tu Hội Đoàn Sống Đời Tông Đồ, và lắng đọng một khoảng thời gian thích hợp, rồi kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính đã được phê chuẩn dưới bất cứ hình thức hợp pháp nào, và khẩn cầu cùng với Đức Trinh Nữ Maria.

2.     Ở tại hết thảy các Giáo Hội địa phương, trong những ngày Địa phận dành riêng cho đời sống thánh hiến, hay trong những ngày địa phận tổ chức cử hành cho Năm Thánh Hiến, bằng cách đi viếng thánh đường hay các nơi thánh thiêng khác đã được giáo quyền ấn định, hoặc nơi nhà thờ tu viện, hoặc nguyện đường nơi đan viện kín, và tham dự vào Các Giờ Kinh Thần Vụ và lắng đọng khoảng một thời gian thích hợp, rồi kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính đã được phê chuẩn dưới bất cứ hình thức hợp pháp nào, và khẩn cầu cùng với Đức Trinh Nữ Maria.   

3.    Các phần tử thuộc các tu hội dòng Sống Đời Thánh Hiến, vì đau ốm hay vì bất cứ lý do quan trọng nào khác bị mắc ngăn trở không thể đi thăm viếng những nơi thánh đã được ấn định này, vẫn có thể được hưởng ơn đại toàn xá nếu, từ bỏ bất cứ hình thức bám dính tội lỗi nào cùng ý thức thi hành đầy đủ 3 điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) càng sớm càng tốt, năng sốt sắng thực hiện sự thăm viếng thiêng liêng, và cậy vì Đức Maria phó dâng vào lòng thương xót Chúa những đau khổ và bất an của đời họ, rồi nguyện Kinh Lạy Cha, Kinh Tin kính đã được giáo quyền phê chuẩn dưới bất cứ hình thức hợp pháp nào, và khẩn cầu cùng với Đức Trinh Nữ Maria.

Để có cơ hội thuận tiện tiến tới với ơn sủng thiêng liêng thì đòi phải có mục vụ bác ái, Đức Hồng Y Tòa Xá Giải Tông Truyền Mauro Piacenza, là người đã ấn ký sắc lệnh ơn đại toàn xá, yêu cầu theo luật định, các phần tử của Giáo Hội, như các linh mục thuộc các Tu Hội Thánh Hiến hoặc các linh mục khác không thuộc Tu Hội Thánh Hiến nên luôn tự ý tỏ ra  sẵn sàng giải tội và quảng đại cử hành Bí Tích Hòa Giải và năng đi cho kẻ bệnh rước Mình Thánh Chúa.

http://visnews-en.blogspot.com/2014/11/indulgences-for-year-of-consecrated-life.html

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đtc Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iii Mùa Vọng 14/12/2014 (12/15/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Ngày Hòa Bình 1-1-2015 (12/14/2014)
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Hai 8/12/2014 (12/9/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Ii Mùa Vọng 7/12/2014 (12/7/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (#3) (12/5/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (phan#2) (12/3/2014)
Tin/Bài khác
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (phan #1) (12/1/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 33a Thường Niên - 16/11/2014 (11/17/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 9-11-2014 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano (11/10/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 30a Quanh Năm 26/10/2014 (10/27/2014)
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Thứ Bảy 18/10/2014 Bế Mạc Thđgmtg - 2014 (10/21/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768