MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: bài giảng và huấn từ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (phan #1)
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 12-2014
Happy The Year of Consecrated Life
Từ 30/11/2014, Chúa Nhật I Mùa Vọng đến Lễ Mẹ Dâng Con 2/2/2016
Chúng ta hãy bắt đầu bằng chính Sứ Điệp của ĐTC Phanxicô dưới đây nhé!"Anh chị em chẳng những có một lịch sử vinh quang để tưởng nhớ và trình thuật, mà còn có một lịch sử cao cả vẫn còn cần được thành toàn! Hãy nhìn đến tương lai là hướng Thần Linh đang sai anh chị em đến để thực hiện những gì thậm chí còn trọng đại hơn thế nữa"

ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp cho Năm Đời Dâng Hiến

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch

(kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

Anh Chị Em Sống Đời Dâng Hiến thân mến,

Tôi viết cho anh chị em với tư cách là Vị Thừa Kế Thánh Phêrô, vị được Chúa ký thác công việc củng cố anh chị em mình trong đức tin (xem Luca 22:32). Thế nhưng, tôi cũng viết cho anh chị em như là một người anh em, một người như chính bản thân của anh chị em, đã dâng hiến cho Thiên Chúa.

Để đáp lại những lời yêu cầu của nhiều người trong anh chị em cũng như của Thánh Bộ về Các Hội Dòng Sống Đời Dâng Hiến và Các Hội Đoàn Sống Đời Tông Đồ, tôi đã quyết định tuyên bố mở Năm Đời Tận Hiến nhân dịp kỷ niệm 50 năm Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium - Ánh Sáng Muôn Dân, một văn kiện nói về đời sống tu sĩ ở chương thứ 6, và Sắc Lệnh Perfectae Caritatis - Đức Ái Trọn Hảo về việc canh tân đổi mới đời sống tu trì. Năm này sẽ bắt đầu vào ngày 30/11/2014, Chúa Nhật I Mùa Vọng, và kết thúc vào Lễ Hiến Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh ngày 2/2/2016.

Sau khi tham vấn với Thánh Bộ về Các Hội Dòng Sống Đời Dâng Hiến và các Hội Đoàn Sống Đời Tông Đồ, tôi đã chọn các đích nhắm cho Năm này như Thánh Gioan Phaolô II đã đề ra cho toàn thể Giáo Hội vào đầu đệ tam thiên niên kỷ, bằng cách lập lại, ở một nghĩa nào đó, những gì ngài đã viết trước đây trong Tông Huấn Vita Consecrata - Đời Tận Hiến Hậu Thượng Nghị Giám Mục: "Anh chị em chẳng những có một lịch sử vinh quang để tưởng nhớ và trình thuật, mà còn có một lịch sử cao cả vẫn còn cần được thành toàn! Hãy nhìn đến tương lai là hướng Thần Linh đang sai anh chị em đến để thực hiện những gì thậm chí còn trọng đại hơn thế nữa" (khoản 10).

I - Các Đích Nhắm của Năm Đời Dâng Hiến

1. Đích nhắm đầu tiên trong các đích nhắm đó là hãy nhìn về quá khứ bằng tấm lòng tri ân cảm tạ. Tất cả mọi Hội Dòng Sống Đời Dâng Hiến đều thừa hưởng một lịch sử phong phú về các đặc sủng. Từ nguyên thủy của chúng, chúng ta đã thấy được bàn tay của Thiên Chúa, Đấng, nơi Thần Linh của Ngài, đã kêu gọi một số cá nhân nào đó để theo Chúa Kitô một cách thân cận hơn, để chuyển dịch Phúc Âm sang một lối sống đặc biệt, để thấy được các dấu chỉ thời đại bằng con mắt đức tin, cũng như để đáp ứng một cách sáng tạo cho các nhu cầu của Giáo Hội. Sau đó cảm nghiệm ban đầu ấy đã được chín mùi và phát triển, bao gồm những phần tử mới ở các môi trường địa dư và văn hóa mới, làm phát sinh những đường lối mới trong việc thi hành đặc sủng, những khởi động và thể hiện mới về đức ái tông đồ. Như hạt giống thành cây thế nào mỗi Hội Dòng cũng đã tăng trưởng và vươn cành ra như vậy. 

Trong Năm này, thật là thích đáng để mỗi một gia đình đặc sủng phản tỉnh lại các gốc tích và lịch sử của mình để tạ ơn Thiên Chúa là Đấng ban cho Giáo Hội các tặng ân khác nhau giúp tô bồi Giáo Hội và trang bị Giáo Hội cho hết mọi việc lành (xem Lumen gentium, 12). 

Việc trình thuật lại lịch sử của chúng ta là những gì thiết yếu để bảo trì căn tính của chúng ta, để kiên cường mối hiệp nhất của chúng ta như là một gia đình cũng như cái cảm quan chung thuộc về của chúng ta. Còn hơn là một cuộc thực hiện về khảo cổ học hay việc vun trồng những gì thuần ký ức nhớ nhung, việc trình thuật này đòi phải theo chân của các thế hệ quá khứ để nắm bắt được các lý tưởng cao vời cũng như nhãn quan cùng các giá trị đã tác động các thế hệ ấy, khởi đi từ các vị nam nữ sáng lập và các cộng đồng tiên khởi. Có thế chúng ta mới thấy được đặc sủng đã được sống ra sao qua năm tháng, tính chất sáng tạo nó đã tỏa ra, những khó khăn nó đã gặp phải và những đường lối cụ thể để thắng vượt những khó khăn ấy. Chúng ta cũng gặp cả những trường hợp bất nhất, thành quả của những gì yếu kém nơi con người, và thậm chí có những lúc tỏ ra thờ ơ sao lãng về một số khía cạnh thiết yếu nào đó của đặc sủng. Tuy nhiên, hết mọi sự đều cho thấy hữu ích, nói chung, hết mọi sự xẩy ra như là một thứ hiệu triệu hoán cải. Việc kể lại câu chuyện của chúng ta đó là việc chúc tụng Thiên Chúa và cảm tạ Ngài về tất cả các tặng ân Ngài ban

Chúng ta đặc biệt tạ ơn Chúa về 50 năm sau Công Đồng Chung Vaticanô II. Công Đồng này là tiêu biểu cho "hơi thở" của Thánh Linh trên toàn thể Giáo Hội. Nhờ đó đời dâng hiến đã thực hiện một cuộc hành trình canh tân đổi mới tốt đẹp, một cuộc canh tân đổi mới, với tất cả những gì là sáng ngời và tăm tối, đã từng là một thời điểm của ân sủng, được đánh dấu bằng sự hiện diện của Thần Linh.

Chớ gì Năm Đời Dâng Hiến này cũng là cơ hội để khiêm tốn xưng thú, bằng tất cả niềm tin tưởng bao la vào Vị Thiên Chúa là Tình Yêu (xem Gioan 4:8), nỗi yếu hèn của chúng ta, và nhờ nỗi yếu hèn ấy mà cảm thấy được tình yêu nhân hậu của Chúa. Chớ gì Năm này cũng là một cơ hội kiên cường và hân hoan làm chứng trước thế giới sự thánh thiện và sinh động đang hiện diện nơi rất nhiều người được kêu gọi theo Chúa Giêsu trong đời dâng hiến.

2. Năm này cũng kêu gọi chúng ta hăng say sống hiện tại. Việc tri ân tưởng nhớ quá khứ dẫn chúng ta, khi chúng ta chăm chú lắng nghe những gì Thánh Linh đang nói với Giáo Hội ngày nay, đến việc áp dụng trọn vẹn hơn bao giờ hết các khía cạnh của đời sống dâng hiến của chúng ta. 

Từ thuở ban đầu của đời sống đan viện tu cho đến "các cộng đồng mới" của thời đại chúng ta, hết mọi hình thức của đời dâng hiến đều đã được xuất phát bởi tiếng Thần Linh kêu gọi theo Chúa Giêsu như Phúc Âm dạy (xem Perfectae Caritatis, 2). Đối với các vị nam nữ sáng lập khác nhau thì Phúc Âm là qui luật tối thượng, còn hết mọi qui luật khác đều chỉ là một thứ thể hiện Phúc Âm và là phương tiện để sống Phúc Âm cho đến tầm vóc viên trọn. Đối với các vị thì lý tưởng là Chúa Kitô; các vị đã tìm cách để được hiệp nhất nên một với Người trong nội tâm, và nhờ đó các vị có thể nói như Thánh Phaolô rằng "đối với tôi sống là Chúa Kitô" (Philiphe 1:21). Những lời khấn của các vị là để thể hiện cụ thể tấm lòng thiết tha mến yêu này.

Vấn đề chúng ta cần phải đặt ra cho mình trong Năm này đó là chúng ta có cởi mở hay chăng và ra sao trước thách đố của Phúc Âm; Phúc Âm có hay chăng thực sự là "cẩm nang" cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta cũng như cho những quyết định chúng ta cần phải thực hiện. Phúc Âm là những gì gay go đòi hỏi: Phúc Âm đòi phải sống một cách thâm đậm và chân thực. Việc đọc Phúc Âm không đủ (cho dù cần phải đọc và học hỏi Thánh Kinh), việc suy niệm Phúc Âm cũng chưa đủ (một việc chúng ta hân hoam thực hiện hằng ngày). Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hành Phúc Âm, mang lời của Người ra thực hành trong đời sống của chúng ta

Một lần nữa, chúng ta cần phải tự vấn xem: Chúa Giêsu có thực sự là tình yêu ban đầu và duy nhất của chúng ta hay chăng, khi chúng ta hứa với Người là như vậy lúc chúng ta tuyên khấn? Chỉ khi nào Người là thế chúng ta mới có thể yêu mến, trong chân lý và xót thương, hết những ai phạm đến chúng ta. Vì chúng ta sẽ học từ Chúa Giêsu ý nghĩa và thực hành yêu thương. Chúng ta sẽ có thể yêu thương vì chúng ta có được trái tim của Người

Các vị nam nữ sáng lập đã được thông dự vào lòng thương cảm của Chúa Giêsu khi Người trông thấy đám đông như chiên không chủ chăn. Như Chúa Giêsu, Đấng đã cảm thương nói lời trìu mến, chữa lành bệnh nhân, ban bánh cho kẻ đói khổ và hy hiến sự sống của mình thế nào, thì các vị nam nữ sáng lập của chúng ta đã tìm kiếm bằng các đường lối khác nhau để phục vụ tất cả những ai được Thần linh gửi đến cho các vị. Các vị đã làm như thế bằng những lời nguyện chuyển cầu của các vị, bằng việc rao giảng Phúc Âm, bằng việc dạy giáo lý của mình, việc giáo dục của mình, việc các vị phục vụ người nghèo và người bệnh... Tính chất sáng tạo của đức bác ái thì vô biên; nó có thể tìm thấy vô vàn những đường lối mới để mang tính chất mới mẻ của Phúc Âm đến cho hết mọi nền văn hóa và hết mọi ngóc ngách của xã hội. 

Năm Đời Dâng Hiến này thách đố chúng ta khảo sát lại lòng trung thành của chúng ta đối với sứ vụ được ủy thác cho chúng taCác thừa tác vụ của chúng ta, các việc làm của chúng ta và sự hiện diện của chúng ta có hợp với những gì Thần Linh đòi hỏi nơi các vị nam nữ sáng lập của chúng ta hay chăng? Ngày nay có thích hợp để thực thi hay chăng, trong xã hội và trong Giáo Hội, những thừa tác vụ và các việc làm như thế? Chúng ta có cùng một lòng thiết tha đối với dân chúng của chúng ta hay chăng, chúng ta có gần gũi với họ hay chăng cho đến độ tham dự vào niềm vui nỗi buồn của họ, nhờ đó thực  sự hiểu được các nhu cầu của họ và giúp đáp ứng họ? Thánh Gioan Phaolô II đã có lần nói rằng: "Cùng một lòng quảng đại và việc tự hiến đã hướng dẫn các vị sáng lập của anh chị em giờ đây cần phải là những gì tác động anh chị em là con cái của các vị, trong việc làm sinh động đặc sủng mà, bằng quyền lực của cùng Vị Thần Linh là Đấng đã làm cho chúng bừng lên, được liên lỉ trở nên phong phú và thích ứng mà không bị mất đi chút gì tính chất đặc thù của chúng. Tùy anh chị em có biết sử dụng  hay chăng những đặc sủng ấy để phục vụ Giáo Hội cũng như để hoạt động cho Vương Quốc của Chúa Kitô được viên trọn trị đến" (Apostolic Letter to the Religious of Latin America on the occasion of the Fifth Centenary of the Evangelization of the New World Los caminos del Evangelio [29 June 1990], 26.)

Việc nhớ lại nguồn gốc của chúng ta còn chiếu sáng trên một khía cạnh khác của đời sống dâng hiến nữa. Các vị nam nữ sáng lập của chúng ta đã được thu hút bởi mối hiệp nhất của các Tông Đồ với Chúa Kitô cũng như bởi mối hiệp thông đã trở thành đặc tính của cộng đồng tiên khởi ở Giêrusalem. Trong việc thiết lập cộng đồng riêng của mình, mỗi vị đã đều tìm cách tái diễn các mẫu sống phúc âm ấy, sống chỉ có một tấm lòng và một hồn sống, cũng như sống hân hoan trước nhan Chúa (xem Perfectae Caritatis, 15).

Việc thiết tha sống hiện tại có nghĩa là trở thành "các chuyên gia về hiệp thông", thành "các nhân chứng và kiến trúc sư cho 'dự án hiệp nhất' là tột đỉnh của lịch sử loài người nơi chương trình của Thiên Chúa" (SACRED CONGREGATION FOR RELIGIOUS AND SECULAR INSTITUTES, Religious and Human Promotion [12 August 1980], 24: L’Osservatore Romano, Suppl., 12 November 1980, pp. i-viii.). Trong một xã hội phân cực đối đầu (a polarized society), khi mà các nền văn hóa khác nhau cảm thấy khó khăn trong việc sống với nhau, khi mà thành phần cô thân yếu thế chạm trán với áp bức đè nén, khi mà tình trạng bất bình đẳng tràn đầy, chúng ta được kêu gọi để cống hiến một mẫu sống cộng đồng cụ thể, mà nhờ nhìn nhận phẩm vị của từng người và chia sẻ các tặng ân riêng của chúng ta, nó trở thành khả dĩ để sống với nhau như anh chị em.

Bởi vậy, anh chị em hãy là những con người nam nữ của hiệp thôngHãy can đảm hiện diện ở giữa những gì là xung khắc và căng thẳng, như là một dấu chỉ khả tín cho sự hiện diện của Thần Linh là Đấng tác động nơi tâm can con người một ước vọng thiết tha muốn cho tất cả mọi người được hiệp nhất nên một (xem Gioan 17:21). Hãy sống cuộc thần bí gặp gỡ (the mysticism of encounter), một cuộc thần bí gặp gỡ đòi phải có "khả năng nghe thấy, khả năng lắng nghe người khác; khả năng cùng nhau tìm kiếm các đường lối và phương tiện"  (Address to Rectors and Students of the Pontifical Colleges and Residences of Rome [2 May 2014]). Hãy sống theo chiều hướng của mối liên hệ yêu thương nơi Ba Ngôi thần linh (xem Gioan 1:4:8), một mẫu sống cho tất cả mọi quan hệ liên cá vị. 

3. Việc nhắm tới tương lai bằng niềm hy vọng cần phải trở thành đích nhắm thứ ba của Năm này. Tất cả chúng ta đều biết những khó khăn mà các hình thức khác nhau của đời sống dâng hiến đang trải qua, đó là tình trạng suy giảm ơn gọi và lão hóa các phần tử, nhất là ở thế giới Tây phương; các trục trặc về kinh tế xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; các vấn đề về việc quốc tế hóa và toàn cầu hóa; các thứ đe dọa gây ra bởi chủ nghĩa tương đối và một cảm quan bị cô lập và chẳng có quan hệ gì về xã hội... Thế nhưng,chính ở giữa những bất ổn ấy, những thứ bất ổn chúng ta đang chia sẻ với rất nhiều người đương thời của chúng ta, mà chúng ta được kêu gọi thực hành đức cậy, hoa trái của niềm tin tưởng nơi chúng ta vào Vị Chúa của lịch sử, Đấng tiếp tục nói với chúng ta rằng: "Đừng sợ... vì Ta đang ở cùng ngươi" (Giêrêmia 1:8). 

Niềm hy vọng này không dựa vào các thứ thống kê hay các thứ thành đạt mà là vào Đấng mà trong Ngài chúng ta đặt niềm tin tưởng (xem 1Timôthêu 1:2), Đấng "không có gì là bất khả" (Luca 1:37). Đó là niềm hy vọng không làm thất vọng; nó là niềm hy vọng giúp cho đời sống dâng hiến tiếp tục viết lên lịch sử cao cả của mình một cách tốt đẹp cho tương lai.Chính cái tương lai đó mà chúng ta luôn cần phải hướng về, ý thức rằng Thánh Linh là Đấng thôi thúc chúng ta tiến lên để Ngài vẫn có thể thực hiện những điều cao cả qua chúng ta. 

Bởi vậy đừng chiều theo khuynh hướng nhìn vào sự vật theo con số và tính chất hiệu năng, thậm chí càng đừng tin tưởng vào năng lực của anh chị em nữa. Trong việc thoáng nhìn một cách tổng quan chân trời cuộc đời của mình và giây phút hiện tại, hãy coi chừng và tỉnh táo. Cùng với Đức Benedicto XVI, tôi thiết tha xin anh chị em đừng "nhập bọn với hàng ngũ các thứ chuyên viên nói bậy về tương lai (the prophets of doom), thành phần tuyên bố về ngày cùng tháng tận hay cái vô nghĩa của đời sống dâng hiến trong Giáo Hội nơi thời đại của chúng ta; trái lại, hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và hãy mang lấy khí giới ánh sáng - như Thánh Phaolô khẩn nài (xem Roma 13:11-14) - bằng cách tỉnh thức và canh chừng" (POPE BENEDICT XVI, Homily for the Feast of the Presentation of the Lord [2 February 2013]). Chúng ta hãy liên lỉ bắt đầu lại với niềm tin tưởng vào Chúa. 

Tôi đặc biệt muốn nói với những ai trẻ trung trong anh chị em. Anh chị em là hiện tại, vì anh chị em đang chủ động dự phần rồi vào đời sống của Hội Dòng của anh chị em, cống hiến tất cả những gì là tươi trẻ và quảng đại nơi tiếng "xin vâng" của anh chị em. Anh chị em đồng thời là tương lai, vì chẳng bao lâu nữa anh chị em sẽ được kêu gọi để lãnh nhân vai trò lãnh đạo trong đời sống, việc huấn luyện, việc phục vụ và sứ vụ của cộng đồng anh chị em.Năm này là năm cần phải thấy anh chị em chủ động dấn thân đối thoại trao đổi với thế hệ đi trước. Trong mối hiệp thông huynh đệ anh chị em sẽ được trở nên phong phú nhờ những kinh nghiệm và khôn ngoan của họ, đồng thời anh chị em cũng phấn khích họ, bằng năng lực và nhiệt tình của anh chị em, để họ tái nắm bắt được lý tưởng nguyên khởi của họ. Như thế, cả cộng đồng mới có thể liên kết tìm kiếm những đường lối mới mẻ để sống Phúc Âm cũng như để đáp ứng một cách hiệu nghiệm cho nhu cầu làm chứng và rao giảng.

Tôi cũng cảm thấy hân hoan khi biết rằng anh chị em cũng có cơ hội trong Năm này để gặp gỡ các tu sĩ trẻ trung khác thuộc những Hội Dòng khác nhau. Ch gì những cuộc gặp gỡ như thế trở thành phương cách bình thường để nuôi dưỡng mối hiệp thông, tương trợ và hiệp nhất.


Xin xem tiếp 2 phần nữa: 
2- Những Mong Đợi cho Năm Đời Dâng Hiến
3- Các Chân Trời cho Năm Đời Dâng Hiến
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Hai 8/12/2014 (12/9/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Ii Mùa Vọng 7/12/2014 (12/7/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (#3) (12/5/2014)
Năm Đời Sống Thánh Hiến 30/11/14 - 2/2/16 --- Thông Điệp Của Đức Giáo Hoàng & Ơn Đại Toàn Xá Cho Năm Đời Sống Thánh Hiến (12/3/2014)
Đtc Phanxicô - Sứ Điệp Cho Năm Đời Dâng Hiến (phan#2) (12/3/2014)
Tin/Bài khác
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 33a Thường Niên - 16/11/2014 (11/17/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 9-11-2014 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Laterano (11/10/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 30a Quanh Năm 26/10/2014 (10/27/2014)
Đtc Phanxicô - Huấn Từ Thứ Bảy 18/10/2014 Bế Mạc Thđgmtg - 2014 (10/21/2014)
Sứ Điệp Gửi Gia Đình Của Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Ngoại Lệ Iii - 2014 (10/19/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768