MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #2 (tac Gia: Vũ Văn An)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4-2018
Tóm Lưc Tông Hun Hân Hoan Nhy Mng ca Đc Phanxicô – Phan #2

(Tac Gia: Vũ Văn An)

 

Chương 2 (§§35-62): Hai K Thù Tinh Tế ca vic Nên Thánh

Ch
ương này nói ti “hai hình thc thánh thin sai lc có th dn chúng ta ra sai lm: thuyết ng đo và thuyết Pêlagiô” (§35). Tư liu này phn ln khá quen thuc vi nhng ai theo dõi triu giáo hoàng này, nht là vi nhng ai tng đc Hun Th Placuit Deo ca Thánh B Giáo Lý Đc Tin.

Tuy nhiên, trong đ
ng văn ca Tông Hun này và trong li l làm ta nh ti Evangelii Gaudium, Đc Giáo Hoàng Phanxicô đc bit nhn mnh vic các xu hưng này s làm ta và mi ngưi ra xa s thánh thin như thế nào.

“Thay vì rao ging Tin Mng, ngưi ta phân tích và xếp loi ngưi khác, và thay vì m ca dn vào ơn thánh, ngưi ta hao mòn năng lc ca mình vào vic thanh tra và kim chng. Không trong trưng hp nào, h đã thc s quan tâm ti Chúa Giêsu Kitô hay ngưi khác” (§35).

Đi
u cũng đáng lưu ý là chương này cha nhng ph chú bác hc nht trong văn kin, trong đó, có các trích dn t Công Đng Trent; Sách Giáo Lý Ca Giáo Hi Công Giáo; Công Đng Orange ln th hai; Thánh Augustinô, Thánh Tôma Aquinô, Thánh Bonaventura, Thánh Têrêsa thành Lisieux và Đc Gioan Phaolô II; và hàng chc trích dn Thánh Kinh. Dù các tham chiếu này không có chi là bt thưng đi vi mt văn kin giáo hoàng, nhưng chương này có lúc có tính tri thc hơn là phn nhp đ ca Hân Hoan Nhy Mng tng ha hn. Các trích dn này có l nói đưc đôi điu gì đó v loi đc gi mà Đc Giáo Hoàng Phanxicô mun tìm cách thuyết phc trong chương này.

Ch
ương 3 (§§63-109): Dưi s soi sáng ca Thy

Ch
ương 3 tp trung vào gương sáng ca Chúa Giêsu, nht là vic gii thích Các Mi Phúc và chuơng 25 Tin Mng Mátthêu. Vì dù “có th có bt c s lưng lý thuyết nào v điu to thành s thánh thin, vi nhng gii thích và phân bit đa dng... không gì có tính soi sáng hơn vic quay v vi li Chúa Giêsu nói và thy cách Ngưi ging dy v chân lý” (§63).

Đ
c Giáo Hoàng Phanxicô viết: “Chúa Giêsu gii thích mt cách hết sc đơn sơ thánh thin nghĩa là gì khi Ngưi ban cho chúng ta Các Mi Phúc (xem Mt 5:3-12; Lc 6:20-23)” coi “như th căn cưc ca ngưi Kitô hu” (§63). T đó, các Mi Phúc hưng dn ta làm điu Đc Phanxicô thúc gic ta hưng ti chương 2, nghĩa là noi gương Chúa Giêsu. Ngài lý lun “vì nhng ngưi trung thành vi Thiên Chúa và li ca Ngưi, bng cách hiến mình đi, s nhn đưc hnh phúc đích thc” (§63) .

Trong ch
ương này, Đc Giáo Hoàng Phanxicô cho rng có hai “ý thc h tn công tâm đim ca Tin Mng”: có nhng Kitô hu tách bit các đòi hi ca Tin Mng ra khi mi liên h bn thân ca h vi Chúa, ra khi vic kết hp ni tâm vi Ngưi, ra khi vic m lòng mình ra cho ơn thánh ca Ngưi’ và có “nhng ngưi hoài nghi s dn thân xã hi ca ngưi khác, coi nó hi ht, thế trn, thế tc, duy vt, cng sn hoc dân tuý” (§100). Đc Phanxicô cho rng Giáo Hi không phi ch là mt cơ quan phi chính ph, mà là mt cơ quan phi chính ph nhưng luôn khng đnh điu tt ca ngưi lân cn là điu làm thành bn cht đi sng Kitô hu. Đc Phanxicô khai trin đim va nói mt cách khá chi tiết, trích dn Thánh Tôma Aquinô mt ln na đ bin lun rng “các vic thương xót đi vi ngưi lân cn” đem li vinh quang cho Thiên Chúa ln lao hơn bt c hành vi th phưng nào (§106).

M
t trong các đim có tính “Phanxicô” hơn c trong bn văn là:

“Thí d
, vic chúng ta bo v tr chưa sinh cn phi rõ ràng, cương quyết và đy nhit tâm, vì đây, phm giá s sng con ngưi b lâm nguy; s sng này luôn thánh thiêng và đòi phi yêu thương mi ngưi, bt k giai đon phát trin ca h. Tuy nhiên, thánh thiêng không kém là s sng ca ngưi nghèo, ngưi đã sinh ra, ngưi túng thiếu, ngưi b b rơi và kém may mn, ngưi tàn tt d b tn thương và ngưi có tui có nguy cơ b an t trá hình, các nn nhân ca nn buôn ngưi, các hình thc mi ca nn nô l, và mi hình thc bác b” (§101).

Các v giáo hoàng vn phò s sng, nhưng không phi ai ai cũng cho rng Đc Giáo Hoàng Phanxicô đ cng rn v vn đ này. Thành th, vic ngài bo v “tr chưa sinh” qu gây ngc nhiên cho nhng ngưi mà đi vi h Đc Giáo Hoàng Phanxicô không thích hp vi các tưng thut ca h. Mt khác, Đc Phanxicô nhn mnh rng vic bo v này phi bao trùm toàn th gia đình nhân loi, k c các di dân (§102).

Đ
c Phanxicô kết thúc chương này vi mt câu tuyên b rt mnh dn cho rng mt đi sng biết suy nim các Mi Phúc và chương 25 Tin Mng Mátthêu cùng gương sáng các thánh “s mưu ích cho chúng ta; chúng s làm cho chúng ta thc s hnh phúc” (§109).

Ch
ương 4 (§§110-157): Các Du Ch S Thánh Thin Trong Thế Gii Ngày Nay

Trong ch
ương 4, Đc Giáo Hoàng Phanxicô tho lun 5 “biu thc ln lao ca tình yêu Thiên Chúa và ngưi lân cn” mà ngài coi “hết sc quan trng dưi góc đ mt s nguy him và gii hn hin din trong nn văn hóa ngày nay”. “Nhng du ch hay thái đ thiêng liêng” này s giúp chúng ta “hiu li sng Chúa kêu gi chúng ta sng”. Trưc hết, Đc Giáo Hoàng Phanxicô phát biu năm thái đ này v phương din tiêu cc:

“Trong n
n văn hóa này, chúng ta thy cm thc lo âu xao xuyến, đôi khi d di, khiến ta ri trí và yếu nhưc; thái đ tiêu cc và bun bã; chán chưng do ch nghĩa duy tiêu th, v k gây nên; thái đ duy cá nhân và mi hình thc linh đo bt chưc, không có gì liên quan ti Thiên Chúa, vn đang tri vưt nơi th trưng tôn giáo hin nay” (§111).

V
phương din tích cc, Kitô hu, đúng hơn, nên là ngưi kiên nhn và hin lành (§§112-121); hân hoan (§§122-128); mnh bo và hăng say (§§129-139); có tinh thn cng đoàn (§§140-146); và liên tc cu nguyn (§§147-157). Đc Giáo Hoàng Phanxicô son tho chương này theo mu bưc chân theo và tr nên ging Chúa Giêsu, mt n lc sut đi dn chúng ta ti và đưc nâng đ bi Bí Tích Thánh Th:
Trong Bí Tích Thánh Th
, Thiên Chúa chân tht duy nht nhn đưc s th phưng vĩ đi nht mà thế gii có th dành cho Ngưi, vì chính Chúa Kitô đã đưc dâng tiến. Khi chúng ta lãnh nhn Ngưi trong lúc Hip L, chúng ta đi mi giao ưc ca chúng ta vi Ngưi và đ Ngưi thc hin trn vn hơn na công vic Ngưi biến đi cuc sng ca chúng ta (§157).

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm (12/30/2018)
Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô --het-- (9/15/2018)
Tìm Hiểu Về Ân Xá (8/31/2018)
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri 50 Năm Trước (8/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #3 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #1 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Về Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #3) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #2) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tin/Bài khác
Trong Tông Huấn Mới Đức Thánh Cha Phanxicô Đưa Ra Các Bước Thực Tiễn Để Đạt Đến Sự Thánh Thiện (tac Gia: Đặng Tự Do) (4/25/2018)
Bài Giáo Lý Thứ 11 Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Thánh Lễ --- Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ (3/3/2018)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - Bài 13 (3/1/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 8-2-2017 --- Bài 10 (2/8/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/30/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768