MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #1 (tac Gia: Vũ Văn An)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4-2018
Tóm Lưc Tông Hun Hân Hoan Nhy Mng ca Đc Phanxicô – Phan #1

(Tac Gia: Vũ Văn An)

 

Như đã loan báo, ngày 9 tháng Tư va qua, Tông Hun th ba ca Đc Giáo Hoàng Phanxicô đã đưc công b. Ta đ Tông Hun là: Hãy Hân Hoan Và Nhy Mng: V Ơn Gi Nên Thánh Trong Thế Gii Ngày Nay.


“Hãy hân hoan và nh
y mng” (Mt 5:12) là li Chúa Giêsu nói vi nhng ngưi sn sàng chu bách hi hay h nhc vì danh Ngưi. Chúa yêu cu mi s nơi ta, nhưng bù li, Ngưi hiến tng ta s sng thc s, hnh phúc mà ta vn đưc to dng đ th hưng. Ngưi mun ta nên thánh ch không bng lòng vi cuc sng bun t, tm thưng (§ 1).

Hãy Hân Hoan Và Nh
y Mng là mt tông hun, mt loi văn kin đưc xếp hàng sau thông đip nhưng trên các bài ging và din văn ca Đc Giáo Hoàng. Nó là tông hun th ba ca Đc Phanxicô, sau Nim Vui Tin Mng (Evangelii Gaudium) và Nim Vui Yêu Thương (Amoris Laetitia). Nim Vui Tin Mng vn đưc mi ngưi ca ngi là “hiến chương” ca triu giáo hoàng Phanxicô. Trong khi Nim Vui Yêu Thương là tâm đim ca nhiu tranh cãi k t ngày đưc công b.

Hân Hoan Nh
y Mng có th s không to nên nhiu tranh cãi như Nim Vui Yêu Thương, nhưng chc chn ta cn đc nó vi mt chút lưu ý ti các cuc tranh cãi hin nay. Tuy nhiên, không li ca ngi hay ch trích nào là chính đáng khi không tha nhn tin đ đơn gin ca nó: Thiên Chúa kêu gi mi ngưi chúng ta nên thánh.

Nhân d
p này, tp chí The Jesuit Post (Giêsu Hu Bưu Báo) cung cp cho chúng ta mt bn tóm lưc Tông Hun Hân Hoan Nhy Mng . Chúng tôi hy vng bn tóm lưc này s giúp quí đc gi mt cái nhìn tng quan đy đ v Tông Hun.

Nh
p Đ (§§1-2)

Hân Hoan Nh
y Mng nhm mc đích thc tin: nó không phi là “mt kho lun v s nên thánh, cha đng các đnh nghĩa và phân bit hu ích giúp ta hiu ch đ quan trng này, hay mt cuc tho lun v các phương thế nên thánh khác nhau”. Đúng hơn, nó là mt suy nim v vic phi đáp ng li mi gi nên thánh ca Chúa Giêsu ra sao: “Hãy Hân Hoan và Nhy Mng” (§1).

Ch
ương 1 (§§3-34): Ơn Gi Nên Thánh

Trong ch
ương này, Đc Giáo Hoàng Phanxicô tho lun tính đa dng v hình thc ca vic nên thánh: “Chúng ta đưc kêu gi tr thành các chng nhân, nhưng có nhiu cách khác nhau đ làm chng” (§11). Ngoài các v thánh và các v t đo, nhng v mà đi sng là “mt noi gương Chúa Kitô đy đin hình”, Đc Giáo Hoàng Phanxicô còn ca ngi “giai cp thánh thin trung lưu”: tc s thánh thin hàng ngày ca “nhng cha m đang dưng dc con cái bng c mt tm tình yêu thương mênh mông, ca nhng ngưi đàn ông đàn bà đang làm vic cc nhc đ nâng đ gia đình mình, ca ngưi bnh, ca nhng tu sĩ già không bao gi đ mt n cưi” (§7).

Đ
c Giáo Hoàng viết “Chúa Thánh Thn ban s thánh thin di dào cho các tín hu thánh thin” bt đu t Phép Ra (§15). đây, ngài nhc đến ơn gi nên thánh ph quát, bng cách trưng dn Lumen Gentium §11: “Mi tín hu, bt k điu kin và bc sng, đu đưc Chúa mi gi, mi ngưi mt cách, tiến ti s thánh thin hoàn toàn, s thánh thin mà Chúa Cha rt hoàn ho”.

Đ
c Giáo Hoàng Phanxicô nhn mnh nhóm ch “mi ngưi mt cách”, vì tính đa dng v hình thc ca vic nên thánh có nghĩa: các Kitô hu phi bin phân Chúa đã kêu gi mi ngưi h phi nên thánh ra sao. Dù có nhiu hình thc sng tt lành, mi ngưi chúng ta có ơn gi đc đáo do Chính Thiên Chúa mi gi bưc vào. đây, mt cách có ý nghĩa, Đc Giáo Hoàng Phanxicô đã nhn đnh rng Thánh Gioan Thánh Giá “thích xa lánh các qui lut cng ngc áp dng cho mi ngưi. Ngài gii thích rng các vn thơ ca ngài đưc trưc tác đ mi ngưi hưng đưc li ‘theo cách riêng ca h’. Vì s sng ca Thiên Chúa đưc thông ban ‘cho ngưi này thì cách này, cho ngưi kia thì cách kia’”(§11). Điu này nhc ta nh đến vic Đc Giáo Hoàng Phanxicô năng nói đến s cn thiết ca vic bin phân và khôn ngoan liên quan ti các trưng hp cá th, mt th tài khiến nhiu ngưi yêu mến ngài nhưng cũng không thiếu ngưi không ưa ngài. Nhưng đây, ngài vào sâu hơn: tính đc đáo này là mt điu kin tt yếu không ch do bn cht ca bin phân hay do luân lý tính, mà còn do chính bn cht li kêu gi mi ngưi ca Thiên Chúa na.

Nh
ư xưa nay ngài thưng hay làm, Đc Giáo Hoàng Phanxicô đc bit nhc ti ph n trong chương này, c các ph n thánh thin như Thánh Hildegard thành Bingen hay Thánh Têrêsa thành Avila, nhng v xut hin đúng lúc “các ph n có xu hưng b ngó lơ nht hay lãng quên nht” ln “các ph n vô danh hoc b quên lãng”, chuyên dưng dc nhng ngưi quanh mình mt cách chúng ta biết đã làm Đc Giáo Hoàng Phanxicô cm kích sâu xa (§12).

Dù m
i ngưi có mt ơn gi đc đáo, nhưng mi s mnh “đu có ý nghĩa viên mãn nht ca nó nơi Chúa Kitô, và ch có th hiu đưc qua Ngưi mà thôi” (§20). đây, Đc Giáo Hoàng Phanxicô là mt tu sĩ Dòng Tên hàng đu. Làm Kitô Hu là làm môn đ Chúa Kitô, nghĩa là bưc vào chính Tin Mng. “ ct lõi ca nó, s thánh thin là vic cm nghim các mu nhim ca đi sng Chúa Kitô, trong s kết hp vi Ngưi”. Chiêm nim các mu nhim v cuc đi, cái chết và s sng li ca Chúa Kitô “như Thánh Inhaxiô thành Loyola đã ch ra, s dn chúng ta ti vic nhp th chúng vào các chn la và thái đ ca ta” (§20).

Xét v
nhiu phương din, chương này đã đưc son tho đ phn nh các hoài mong ca ngưi tr trong Cuc Gp G Tin Thưng Hi Đng hi tháng Ba va qua: “Ngưi tr hiu ý nghĩa tng quát ca vic đem ý nghĩa li cho đi sng và sng cho mt mc đích, nhưng nhiu ngưi không biết cách ni kết điu này vi ơn gi hiu như mt hng phúc và mt tiếng gi t Thiên Chúa”. Trong Tông Hun này, Đc Giáo Hoàng Phanxicô nói vi h rng: “C các con na, các con cn coi toàn b đi sng các con như mt s mnh” (§23).

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm (12/30/2018)
Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô --het-- (9/15/2018)
Tìm Hiểu Về Ân Xá (8/31/2018)
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri 50 Năm Trước (8/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #3 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #2 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Về Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #3) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #2) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tin/Bài khác
Trong Tông Huấn Mới Đức Thánh Cha Phanxicô Đưa Ra Các Bước Thực Tiễn Để Đạt Đến Sự Thánh Thiện (tac Gia: Đặng Tự Do) (4/25/2018)
Bài Giáo Lý Thứ 11 Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Thánh Lễ --- Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ (3/3/2018)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - Bài 13 (3/1/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 8-2-2017 --- Bài 10 (2/8/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/30/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768