MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Về Tông Huấn Gaudete Et Exsultate
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4-2018
Tuyên b ca Hi Đng Giám Mc Hoa Kỳ v Tông hun Gaudete et Exsultate

 

Đc Hng Y Daniel N. DiNardo, Tng Giám Mc Galveston-Houston Ch Tch Hi Ðng Giám Mc Hoa Kỳ Công Giáo, đã ra thông báo hoan nghênh Tông hunGaudete et Exsultate” (Mng r Hân hoan) ca Đc Thánh Cha Phanxicô vƠn gi thánh thin trong thế gii đương đi.” Trong tuyên b, Đc Hng Y DiNardo bày t lòng biết ơn sâu sc ca ngài đi vi Đc Thánh Cha nhng li khuyên li mi gi mi Kitô hutha nhn m lòng mình ra vi nhng điu Thiên Chúa mong mun nơi h.”

Đc Hng Y DiNardo viết vGaudete et Exsultatenhư sau:

Tôi mun đích thân bày t lòng biết
ơn sâu sc ca tôi vi Đc Thánh Cha nhng li mnh m, thng thn ca ngài trong Tông hun Gaudete et Exsultate. Trong Tông hun này, Đc Thánh Cha Phanxicô rt ràng - Ngài đang làm nhim v ca mình như v Đi Din Chúa Kitô, bng cách thúc gic mnh m mi mi Kitô hu, mt cách t do điu kin, hãy nhìn nhn m lòng mình ra vi nhng Thiên Chúa mong mun nơi h: Đó : “nên thánh, như Ngài thánh” (1 Pr 1:15) Nhim v đưc y thác cho mi ngưi chúng ta trong Nưc Ra Ti rt đơn gin - nh ân sng quyn năng ca Thiên Chúa, chúng ta đưc kêu gi đ tr thành nhng v thánh.

'Đng s s thánh thin (s 32).' Nhng li này ca Đc Thánh Cha đã bt lên trong tôi khi tôi đc Tông hun này ln đu tiên. Mt cách nào đó, mi ngưi chúng ta mt ni s hãi không dám c gng vươn đến s thánh thin - mt ni s hãi rng chúng ta s b ngưi đi chế giu, chê chi, hoc thm chí ghét b, chúng ta s b tách bit khi đám đông. Tuy nhiên, đó chính nhng Chúa đã kêu gi mi ngưi mi ngưi tr nên! Đc Thánh Cha Phanxicô kêu gi chúng ta: Mt Kitô hu không th nghĩ đến s mnh ca mình trên trái đt này nếu không nhìn thy s mnh
y mt con đưng nên thánh, 'đây ý mun ca Thiên Chúa, đó s thánh hóa anh em (1 Thes 4: 3) (s 19.). '

Đc Thánh Cha t s thánh thin đến qua nhng c gng hàng ngày mi ngưi chúng ta phi đi mt.
Trong cuc sng thưng nht, Đc Thánh Cha nhc nh chúng ta: 'Chúng ta cn nhn biết chng li khuynh hưng hung hăng ích k ca chúng ta, đng đ cho chúng đâm r sâu trong chúng ta' (s. 114). Tuy nhiên, ngài nói, đây trn chiến tht ngt ngào, cho phép chúng ta vui mng mi khi Chúa chiến thng trong cuc sng ca chúng ta '(s 158).

Mt đon văn đc bit ch ra s cn thiết phi hành đng mt cách lch thip trong tt c các tương tác ca chúng ta, đc bit khi s dng các phương tin truyn thông. Đc Thánh Cha viết: “Các Kitô hu cũng th b lôi cun vào mng lưi bo lc bng li nói thông qua internet các din đàn truyn thông k thut s”. Điu này th đúng ngay c trong các phương tin truyn thông Công Giáo (s 115). Ngay c trong nhng bt đng nóng gin ca chúng ta vi nhau, chúng ta luôn luôn cn phi nh rng chính Thiên Chúa Đng phán xét ch không phi con ngưi (Giacôbê
4:12).

Trong ánh sáng ca nim vui Phc Sinh, khi chúng ta c hành s sng li ca Chúa chúng ta, tôi khuyến khích mi Kitô hu nhen nhóm li
ơn gi nên thánh khi đưc ra ti ca chúng ta bng cách đc nhng li khuyên tuyt vi này ca Đc Thánh Cha Phanxicô, đc bit phn rt đp v Tám Mi Phúc Tht. Qua vic trình bày Hiến Chương Nưc Tri, đưa ra nhng d v cách sng ơn gi nên thánh ca chúng ta trong cuc sng hàng ngày, Đc Thánh Cha đã ban cho chúng ta mt công c tuyt vi đ đi mi tình yêu dành cho Thiên Chúa cho nhau.”

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm (12/30/2018)
Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô --het-- (9/15/2018)
Tìm Hiểu Về Ân Xá (8/31/2018)
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri 50 Năm Trước (8/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #3 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #2 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #1 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #3) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #2) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tin/Bài khác
Trong Tông Huấn Mới Đức Thánh Cha Phanxicô Đưa Ra Các Bước Thực Tiễn Để Đạt Đến Sự Thánh Thiện (tac Gia: Đặng Tự Do) (4/25/2018)
Bài Giáo Lý Thứ 11 Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Thánh Lễ --- Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ (3/3/2018)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - Bài 13 (3/1/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 8-2-2017 --- Bài 10 (2/8/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/30/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768