MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #2) (tac Gia: Vũ Văn An)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 4-2018
Các nhn đnh v Tông Hun Gaudete et Exultate ca Đc Phanxicô – Phan 2

(Tac Gia:  Vũ Văn An)

 

C đin Phanxicô

Christopher Altieri thì cho r
ng Hãy Hân Hoan và Nhy Mng là văn kin có tính “c đin Phanxicô” vì bàn đến các ch đ và th tài vn đưc coi là ch yếu đi vi Đc Phanxicô, dù ch yếu nói đến ơn gi nên thánh ph quát.

Tuy nhiên, nh
ư ngưi Ý quen nói: la lingua batte dove il dente duole (lưi liếm chiếc răng đau) nên ngưi ta đoán trong tông hun này, Đc Phanxicô có mt s “chiếc răng đau”.

Chi
ếc răng đau đáng lưu ý nht rt có th là vn đ di dân. Trong đon 102, ngài viết: “Chúng ta thưng nghe nói rng, vì ch nghĩa duy tương đi và các thiếu sót ca thế gii hin nay, hoàn cnh ca di dân, chng hn, là vn đ ít quan trng. Mt s ngưi Công Giáo coi nó là vn đ hng hai so vi các vn đ đo đc sinh hc ‘nghiêm trng’ hơn. Nếu mt chính khách đang mong có phiếu bu mà nói như thế thì ta còn hiu đưc, nhưng mt Kitô hu thì không, vì vi h thái đ thích đáng duy nht là đng v phía các anh ch em ca chúng ta đang liu mng sng đ đem li mt tương lai cho con cái h”.

Nét ni bt na trong Hãy Hân Hoan và Nhy Mng là điu tác gi này gi là “chiêm nim trong hành đng”. Th
c vy, Đc Phanxicô cho rng:

“Đi
u không lành mnh là yêu s thinh lng trong khi trn chy vic tương tác vi ngưi khác, mun hòa bình và yên tĩnh trong khi trn tránh hot đng, tìm kiếm cu nguyn trong khi khinh ghét phc v. Mi s đu có th chp nhn và tích hp vào cuc sng ca ta trên trái đt, và tr thành mt phn ca đưng nên thánh. Ta đưc kêu gi tr thành ngưi chiêm nim gia lúc hành đng và ln lên trong s thánh thin bng cách thi hành s mnh riêng ca mình mt cách có trách nhim và qung đi”.

M
ưi lăm ch ch yếu

Antoine Mekary c
a ALETEIA thì lit kê 15 ch ch yếu ca Hãy Hân Hoan và Nhy Mng: Các Mi Phúc (s 63), Đc Maria (s 176), Bách Hi (s 92-93), Hân Hoan (các s 122 và 126), Thinh Lng (các s 149, 150 và 151), Thánh Th (s 157), Chng T (s 138), Khiêm Nhưng (các s 118,119 và 120), Ma Qy (các s 158-161), Liên Mng (s 155), Ý Thc H (các s 100 và 101), Ngưi Nghèo (các s 96 và 97), Di Dân (các s 102 và 103), Mnh Dn Truyn Giáo (các s 129, 130 và 131).

Không theo các v
tin nhim

T
p Chí LifeSiteNews thì cho biết ti sao các v tin nhim ca Đc Phanxicô không đng ý vi ngài. Vì phá thai là quan trng nht trong mi vn đ nhân quyn.

T
p chí trên cho rng Đc Phanxicô coi phá thai cũng tương đương như các vn đ luân lý khác như di dân chng hn, ngưc vi các v tin nhim coi phá thai là vn đ trm trng nht. Chính vì thế, ngài ch trích nhng ngưi coi di dân là mt vn đ “hng hai so vi các vn đ đo đc sinh hc nghiêm trng hơn”.

T
p chí trên trích dn Đc Gioan Phaolô II coi quyn sng là nhân quyn căn bn nht, đ nht hng. Do đó, Tp Chí này cho rng, trong Hãy Hân Hoan và Nhy Mng, Đc Phanxicô đã “hun quyn hóa mt ý thc h mà chính ngài đã phát biu sáu tháng sau ngày lên ngôi giáo hoàng, khi ngài nói vi tp chí America rng: ‘chúng ta không th ch nhn mnh đến các vn đ liên quan ti phá thai, hôn nhân đng tính và s dng các phương pháp nga thai’. Ngài ch trích Giáo Hi b ‘ám nh’ vi các vn đ luân lý này trong điu t New York Times gi rt đúng là mt nhn đnh 'gây chn đng khp Giáo Hi Công Giáo Rôma'”.

T
p Chí này cho rng “lun đim táo bo ca mt v giáo hoàng cho rng không nên coi các vn đ đo đc sinh hc như vic sát hi nhng con ngưi vô ti, rt tr quan trng hơn vic ‘chào đón’ các di dân xem ra chưa tng có”, nht là vì văn kin này đưc công b nhân dp L Truyn Tin. Đây cũng là quan đim ca nhóm phò s sng ln nht ca M là nhóm Susan B. Anthony List. Nhóm này cho rng Hãy Hân Hoan và Nhy Mng “làm m chiến tuyến và gây nên hàm h ln ln”.

Tuy nhiên, theo Christopher Wells c
a Crux, Greg Schleppenbach, phó giám đc ca Văn Phòng Các Sinh Hot Phò S Sng ca Hi Đng Giám Mc/Hoa Kỳ, cho rng tông hun này không có gì mi l vì Giáo Hi vn ch trương phi hăng say bo v như nhau mi s sng con ngưi, mi giai đon, và trong mi điu kin. Nên phi đc đon nói v chng phá thai như li kêu gi nhng ngưi phò s sng ch biết chng phá thai mà loi b mi vn đ khác, như nhn đnh ca Charles Camosy, giáo sư đo đc hc ti Đi Hc Fordham.

Có điu, Giáo Sư Camosy khuyên các đng minh công khai ca Đc Phanxicô nên ln tiếng hơn chút na trong vic bo v s sng con ngưi, ch hin h không “rõ ràng, cương quyết, và hăng say” cho lm trong vic bo v s sng các tr chưa sinh.

Ơn thánh mi là trng tâm

Austen Ivereigh, ng
ưi viết tiu s ca Đc Phanxicô, thì cho rng nhng ngưi ch trích Đc Phanxicô không hiu chút gì v ngài.
Theo ông, Nim Vui Yêu Thương chng hn không tp trung vào vic bo v s tht ca hôn nhân bình din văn hóa và lut l mà nhm m rng đưng vào ơn thánh, giúp ngưi ta sng s tht này.

Trong Hãy Hân Hoan và Nhy Mng, ngài cũng kêu gi mi ngưi m lòng mình ra đón nhn ơn thánh.

Tác gi
này cho rng Đc Phanxico theo đưng hưng ca Thánh Augustinô coi ơn thánh là hng phúc bên trong luôn có đó cho chúng ta trong cu nguyn khiêm nhưng khi chúng ta sai phm, và trong sai phm này, Thiên Chúa luôn dùng sáng kiến đ thay đi con ngưi.

Cũng theo Thánh Augustinô, các y
ếu đui ca con ngưi không đưc ơn thánh cha lành mt lúc là xong, nhưng s nên thánh ca ta ln mnh dn vi thi gian trong vic chúng ta khiêm nhưng tiếp nhn ơn thánh, tng bưc, tng bưc, gia nhng gii hn ca hoàn cnh và sc lc.

Ngưc li, “không tha nhn t tn đáy lòng và mt cách cu nguyn các gii hn ca ta s ngăn cn ơn thánh làm vic hu hiu trong ta” vì chúng ta t đóng ca không cho điu ta nghĩ ta không cn bưc vào.

Theo tác gi
này, Đc Phanxicô tin rng vic Giáo Hi nhn mnh ti s tht và gii lut luân lý mà không nhn mnh ti tính trung tâm ca ơn thánh đã khiến li mi gi ca Kitô Giáo tr nên gm guc, thm chí đe da, và là mt lý do ti sao nhiu ngưi đã ngưng lng nghe Giáo Hi”

Không ch đ tr li phe ch trích

Phil Lawler, m
t ký gi Công Giáo bo th, thì cho rng Hãy Hân Hoan và Nhy Mngkhông phi ch đ tr li phe ch trích, như truyn thông thế tc vn nghĩ.

Th
c vy, theo Lawler, T New York Times cho chy hàng tít: “Đc Giáo Hoàng Phanxicô đt vic Quan Tâm Di Dân và Chng Đi Phá Thai Trên Cùng Mt V Thế Như Nhau”. Hãng Tin Reuters cho rng theo Đc Phanxicô “Chng Các Bt Công Xã Hi Cũng Quan Trng Như Chng Phá Thai”; T Wall Street Journal cho chy hàng tít: “Đc Giáo Hoàng nói Đu Tranh Chng Nghèo Đói Cũng Nht Thiết Như Chng Phá Thai”; còn hãng CNN thì nói: “Đc Giáo Hoàng Phanxicô Nói Rng Giúp Ngưi Nghèo Và Di Dân Cũng Quan Trng Như Chng Phá Thai”.

T New York Times cho rng Đc Phanxicô “đánh tr các nhà phê phán bo th bên trong Giáo Hi”. T
Wall Street Journal nhn đnh: tông hun là “c gng mi nht ca ngài nhm tái điu chnh các ưu tiên ca giáo hun luân lý ca Giáo Hi khi điu ngài gi là quá nhn mnh ti nn đo đc tính dc và y hc”.

Lawler cho rng các nhn đnh trên không hn phi lý. Vì Đc Phanxicô qu có nhng đon nhm vào ngưi Công Giáo bo th. Nht là lúc ngài đ cp ti các thuyết tân Ng Đo và Tân Pêlagiô.

Tuy nhiên, ch
đích ca Hãy Hân Hoan và Nhy Mngkhông phi thế, mà là làm thế nào đ nên thánh trong đi sng bình thưng hàng ngày.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio/youtube Thông Điệp Sự Sống Con Người Kỷ Niệm 50 Năm (12/30/2018)
Audio/youtube Tông Huấn "gaudete Et Exultate" Của Đtc Phanxicô --het-- (9/15/2018)
Tìm Hiểu Về Ân Xá (8/31/2018)
Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri 50 Năm Trước (8/9/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #3 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #2 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tóm Lược Tông Huấn Hân Hoan Nhẩy Mừng Của Đức Phanxicô – Phan #1 (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tuyên Bố Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ Về Tông Huấn Gaudete Et Exsultate (4/25/2018)
Các Nhận Định Về Tông Huấn Gaudete Et Exultate Của Đức Phanxicô (phan #3) (tac Gia: Vũ Văn An) (4/25/2018)
Tin/Bài khác
Trong Tông Huấn Mới Đức Thánh Cha Phanxicô Đưa Ra Các Bước Thực Tiễn Để Đạt Đến Sự Thánh Thiện (tac Gia: Đặng Tự Do) (4/25/2018)
Bài Giáo Lý Thứ 11 Của Đức Thánh Cha Phanxicô Về Thánh Lễ --- Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ (3/3/2018)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Niềm Hy Vọng Cậy Trông - Bài 13 (3/1/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Niềm Tin Tưởng Cậy Trông Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 8-2-2017 --- Bài 10 (2/8/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Iv Thường Niên 29/1/2017 (1/30/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768