MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đtc Phanxicô Và Các Đền Thánh Trên Thế Giới Sẽ Đọc Kinh Mân Côi Vào Chiều Thứ Bảy 30/05
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 5-2020
ĐTC Phanxicô và các đn thánh trên thế gii s đc kinh Mân Côi vào chiu th By 30/05

Vào th By tun này, nhân dp kết thúc tháng 5 kính Đc M, ĐTC Phanxicô s cu nguyn đc kinh Mân Côi ti hang đá Đc M L Đc trong vườn Vatican. Các đn thánh Công giáo trên toàn thế gii s kết ni vi bui cu nguyn qua video truyn chiếu trc tiếp. Ý ch ca bui cu nguyn là cu xin Đc M Maria giúp đan i trong đi dch virus corona và phó thác toàn th nhân loi cho Chúa.

Theo thông cáo ca Phòng Báo chí Tòa Thánh, bui cu nguyn truyn chiếu trc tiếp s vào lúc 5:30 chiu ngày 30/05 gi Roma, có ch đ. “H đng tâm nht trí trong cu nguyn cùng vi Đc Maria” (Cv 1,14). Các đn thánh trên thế gii s liên kết trong cu nguyn, vi s tham d ca các gia đình. Đây là gi cu nguyn trong đó c thế gii hip nht vi ĐTC Phanxicô vào chiu l Vng Chúa Thánh Thn Hin xung.

Các đn thánh ti 5 châu được yêu cu tham gia bng cách t chc bui ln ht Mân Côi ca h, theo các bin pháp y tế ca đa phương, cùng gi và s kin Roma đ c võ cho sáng kiến. S có các đn thánh châu Âu như đn thánh L Đc, Fatima, Giovanni Rotondo, Pompei, Czestochowa; ti M châu có đn thánh Đc M Vô nhim Washington D.C., đn thánh Elele Nigeria, và Đc M Hòa bình B Bin Ngà, Đc M guadalupe Mexico, Đc M Chiquinquira Colombia, Lujan và Milagro Argentina.

Trong thi gian đi dch virus corona, nhiu đn thánh Công giáo đã phi đóng ca, bao gm Đn thánh Đc M L Đc Pháp, nơi ch m ca mt phn cho khách hành hương t ngày 16 tháng 5. Đn thánh Đc M Fatima B Đào Nha cũng phi đóng ca và ln đu tiên trong lch s dp k nim ngày 13 tháng 5 đã được c hành mà không có s hin din ca tín hu.

Gi đc kinh Mân Côi vi ĐTC Phanxicô được t chc bi Hi đng Tòa Thánh c võ tái truyn ging Tin Mng.  Trong thư gi các v giám đc các đn thánh, Đc tng giám mc Rino Fisichella, Ch tch Hi đng viết: “Trước tình hình khn cp do đi dch virus corona gây ra đã làm gián đon các hot đng bình thường ca tt c các đn thánh và các cuc hành hương, Đc Thánh Cha Phanxicô mun bày t mt c ch gn gũi vi mi người trong anh ch em bng vic đc kinh Mân côi.” (CNA 25/05/2020)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Giai Đoạn Đại Nạn Thử Thách Của Giáo Hội Thời Điểm Hiện Nay (12/20/2020)
Toàn Văn Sắc Lệnh Của Tòa Ân Giải Tối Cao Về Ơn Toàn Xá Trong Tháng Các Linh Hồn 2020 (11/30/2020)
Hiệp Thông Giờ Kinh Chiều Với Đức Thánh Cha (5/30/2020)
Lời Kêu Gọi Đồng Loạt Cầu Nguyện Vào Ngày 14/5 Của Đtc Phanxicô Trước Đại Dịch Quá Sức Kinh Hoàng (5/17/2020)
Sáng Kiến Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu Của Dòng Đa Minh Vào Lúc 9g Tối 29 Tháng Tư (4/29/2020)
Tin/Bài khác
Ơn Toàn Xá Trong Mùa Đại Dịch Covid-19 (5/20/2020)
Thánh Lễ Phục Sinh&phép Lành Urbi Et Orbi-đtc Phanxicô Cử Hành...xin Chuyển Tiếp Để Cùng Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá (5/12/2020)
Lưu Ý Của Tòa Ân Giải Về Bí Tích Hòa Giải Trong Đại Dịch Hiện Nay, 20.03.2020 (4/23/2020)
Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Các Bí Tích: Sắc Lệnh Trong Thời Điểm Đại Dịch Covid-19 (4/23/2020)
Thánh Bộ Phượng Tự Và Các Bí Tích Hướng Dẫn Cử Hành Tam Nhật Vượt Qua 2020 (4/21/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768