MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ơn Toàn Xá Trong Mùa Đại Dịch Covid-19
Thứ Tư, Ngày 20 tháng 5-2020
ƠN TOÀN XÁ TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19

(Sắc Lệnh của Tòa Ân Giải ngày Thứ Sáu 20/3/2020 cho nạn nhân, cho thân nhân, cho các nhân viên y tế, cho những ai cầu nguyện)


"Anh em hãy hân hoan trong hy vọng, nhẫn nại trong khốn khó và trung thành trong nguyện cầu" (Roma 12:12). Những lời được Thánh Phaolô viết cho Giáo Hội ở Roma đang vang vọng suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, và đang hướng dẫn phán đoán của tín hữu trước tất cả mọi đau khổ, bệnh nạn và tai ương.

Trong thời khắc hiện nay, thời khắc mà toàn thể nhân loại, bị đe dọa bởi một thứ bệnh vô hình và âm ỉ, mà hiện nay đôi khi đã quen thuộc với tất cả đời sống của chúng ta, ngày ngày đang ghi dấu bởi những nỗi sợ hãi buồn thương, những mối bất ổn và nhất là bởi tràn lan những niềm khổ đau cả về thể lý lẫn luân lý.

Giáo Hội, theo gương của Vị Thày Thần Linh, luôn hết lòng chăm sóc cho bệnh nhân. Như Thánh Gioan Phaolô II đã chỉ vẽ, giá trị nơi đau khổ của con người có tính cách lưỡng diện: "Nó có tính cách siêu nhiên, vì nó bắt nguồn từ mầu nhiệm thần linh Cứu Chuộc thế giới, đồng thời nó cũng mang chiều kích sâu xa về nhân bản , vì nơi nó con người khám phá ra chính bản thân mình, nhân tính của mình, phẩm giá của mình, sứ vụ của mình" (Apostolic Letter Salvifici Doloris, 31).

Cả Đức Thánh Cha Phanxicô nữa, trong những ngày gần đây, đã tỏ ra lòng gắn bó thân phụ của mình và đã lập lại lời ngài mời gọi không ngừng cầu nguyện cho những ai bị nhiễm bệnh Coronavirus.

Để tất cả những ai đang chịu đau khổ bởi dịch bệnh COVID-19, ở trong chính mầu nhiệm đau khổ ấy, được tái nhận thức "nỗi đau khổ cứu chuộc của Chúa Kitô" (cùng nguồn, 30), Tòa Ân Giải này, ex auctoritate Summi Pontificis, tin tưởng vào lời Chúa Kitô và bằng tinh thần đức tin, cứu xét thứ dịch bệnh đang diễn ra này, một thứ bệnh cần phải sống bằng một tinh thần hoán cải riêng tư, ban tặng ân Ơn Xá như được sắp xếp sau đây.

Ơn Toàn Xá được ban cho thành phần tín hữu đang bị Coronavirus, những con người đang bị cách ly theo lệnh của thẩm quyền y tế, ở trong các bệnh viện hay ở nhà riêng của họ, miễn là, bằng một tinh thần xa lánh hết mọi tội lỗi, họ kết hiệp một cách thiêng liêng, qua truyền thông, vào việc cử hành Thánh Lễ, vào việc cầu Kinh Mân Côi, thực hành việc đạo đức Viếng Đàng Thánh Giá, hay các hình thức tôn sùng khác, hoặc ít là họ đọc Kinh Tin KínhKinh Lạy Cha và một lời nguyện cầu sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, hiến dâng cơn thử thách này, bằng tinh thần đức tin nơi Thiên Chúa và bác ái với anh chị em mình, với ý muốn hoàn tất các điều kiện thông thường (xưng tội, hiệp lễ và cầu theo ý ĐTC), sớm bao nhiêu có thể.

Các nhân viên chăm sóc sức khỏecác phần tử trong gia đình và tất cả những ai, theo gương của Người Samaritano Nhân Lành, bản thân có cơ nguy bị lây nhiễm, chăm sóc cho bệnh nhân bị Coronavirus, theo những lời của Đấng Cứu Chuộc thần linh: "Không có tình yêu nào cao cả hơn là hiến mạng sống mình vì bạn hữu của mình" (Gioan 15:13), sẽ nhận được cùng tặng ân Ơn Toàn Xá này, với các điều kiện giống như thế.

Tòa Ân Giải này cũng sẵn lòng ban Ơn Toàn Xá, với các điều kiện tương tự, trong trường hợp dịch bệnh toàn cầu hiện nay, cho cả những tín hữu thực hiện một lần Viếng Thánh Thể, hay chầu Thánh Thể, hoặc đọc Thánh Kinh ít là nửa tiếng, hay lần hạt Mân Côi, hoặc Đi Đàng Thánh Giá, hay lần Chuỗi Kinh Thương Xót, để nài xin Thiên Chúa Toàn Năng chấm dứt dịch bệnh này, an ủi những ai bị nhiễm lây và ban ơn cứu độ đời đời cho những ai được Chúa gọi về với Ngài.
Giáo Hội cầu nguyện cho những ai không thể lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cùng với Của Ăn Đàng, bằng cách ký thác từng người và hết mọi người cho Lòng Thương Xót thần linh, nhờ mối liên kết các thánh cùng thông công, và bằng cách ban cho thành phần tín hữu này một Ơn Toàn Xá vào giờ chết, miễn là họ dọn mình xứng đáng và đã từng đọc một ít kinh nguyện trong cuộc đời của họ (trong trường hợp Giáo Hội bù đắp cho 3 điều kiện cần phải làm). Để có được ân xá này cần phải sử dụng tượng chịu nạn hay cây Thánh Giá (cf. Enchiridion indulgentiarum, no.12).

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội, Sinh Lực của Bệnh Nhân và là Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu, Vị Biện Hộ của chúng ta, giúp nhân loại đang trải qua khổ đau, bằng cách cứu chúng ta khỏi sự dữ của dịch bệnh này, và chuyển cầu cho chúng ta được hết mọi sự thiện cần cho phần rỗi và việc thánh hóa của chúng ta.

Sắc lệnh này hiệu lực bất kể những gì trái ngược.

Ban hành tại Roma, nơi Tòa Ân Giải, ngày 19/3/2020.

Hồng Y Mauro Placenza

Chánh Tòa Ân Giải

Krzysztof Nykiel

Nhiếp Chính

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320c.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu 

 

Về việc ban Bí Tích Hòa Giải trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, Tòa Ân Giải cũng kèm theo ghi chú cùng ngày, trong đó, bao gồm những ý chính sau đây:

1- Việc ban bí tích hòa giải, chung (collective absolution) cũng như riêng (individual confession), theo nguyên tắc chung, vẫn cần phải tuân theo qui định của Giáo Luật;

2- Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biêt, nhất là trong cơn đại dịch toàn cầu Covid-19 , với đầy những hoàn cảnh ngoại lệ và bất thường hiện nay, các vị giám mục địa phương có thể tùy nghi cho phép vì lợi ích của các linh hồn;

3- Cách thức cuối cùng đối với những ai không thể lãnh nhận bí tích hòa giải trước khi chết đó là ăn năn tội cách trọn (perfect contrition).

Note from the Apostolic Penitentiary on the Sacrament of Reconciliation in the current pandemic

 

Note from the Apostolic Penitentiary on the Sacrament of Reconciliation in the current pandemic, 20.03.2020

«I am with you always»

(Mt 28: 20)

 

The gravity of the present circumstances calls for reflection on the urgency and centrality of the Sacrament of Reconciliation, together with some necessary clarifications, both for the lay faithful and for ministers called to celebrate the Sacrament.

Even in the time of COVID-19, the Sacrament of Reconciliation is administered in accordance with universal canon law and with the provisions of the Ordo Paenitentiae.

Individual confession is the ordinary way of celebrating this sacrament (cf. can. 960 CIC), while collective absolution, without prior individual confession, cannot be imparted except where there is an imminent danger of death, since there is not enough time to hear the confessions of individual penitents (cf. can. 961, § 1 CIC), or a grave necessity (cf. can. 961, § 1 CIC). 961, § 1, 2 CIC), the consideration of which is the responsibility of the diocesan bishop, taking into account the criteria agreed upon with the other members of the Episcopal Conference (cf. can. 455, § 2 CIC) and without prejudice to the necessity, for valid absolution, of votum sacramenti on the part of the individual penitent, that is to say, the purpose of confessing serious sins in due time, which at the time could not be confessed (cf. can. 962, § 1 CIC).

This Apostolic Penitentiary believes that, especially in the places most affected by the pandemic contagion and until the phenomenon recedes, the cases of serious need mentioned in can. 961, § 2 CIC above mentioned, will occur.

Any further specification is delegated by law to diocesan bishops, always taking into account the supreme good of the salvation of souls (cf. can. 1752 CIC).

Should there arise a sudden need to impart sacramental absolution to several faithful together, the priest is obliged to warn the diocesan bishop as far as possible or, if he cannot, to inform him as soon as possible (cf. Ordo Paenitentiae, n. 32).

In the present pandemic emergency, it is therefore up to the diocesan bishop to indicate to priests and penitents the prudent attentions to be adopted in the individual celebration of sacramental reconciliation, such as the celebration in a ventilated place outside the confessional, the adoption of a suitable distance, the use of protective masks, without prejudice to absolute attention to the safeguarding of the sacramental seal and the necessary discretion.

Furthermore, it is always up to the diocesan bishop to determine, in the territory of his own ecclesiastical circumscription and with regard to the level of pandemic contagion, the cases of grave necessity in which it is lawful to impart collective absolution: for example, at the entrance to hospital wards, where the infected faithful in danger of death are hospitalised, using as far as possible and with the appropriate precautions the means of amplifying the voice so that absolution may be heard.

Consideration should be given to the need and advisability of setting up, where necessary, in agreement with the health authorities, groups of “extraordinary hospital chaplains”, also on a voluntary basis and in compliance with the norms of protection from contagion, to guarantee the necessary spiritual assistance to the sick and dying.

Where the individual faithful find themselves in the painful impossibility of receiving sacramental absolution, it should be remembered that perfect contrition, coming from the love of God, beloved above all things, expressed by a sincere request for forgiveness (that which the penitent is at present able to express) and accompanied by votum confessionis, that is, by the firm resolution to have recourse, as soon as possible, to sacramental confession, obtains forgiveness of sins, even mortal ones (cf. CCC, no. 1452).

Never before has the Church experienced thus the power of the communion of saints, raising to her Crucified and Risen Lord her vows and prayers, especially the Sacrifice of Holy Mass, celebrated daily, even without the presence of the people, by priests.

Like a good mother, the Church implores the Lord that humanity may be freed from such a scourge, invoking the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of Mercy and Health of the Sick, and of her Spouse Saint Joseph, under whose patronage the Church has always walked the world.

May Mary Most Holy and Saint Joseph obtain for us abundant graces of reconciliation and salvation, in attentive listening to the Word of the Lord, which he repeats to humanity today: “Be still and know that I am God” (Ps 46: 10), “I am with you always” (Mt 28 :20).

Given in Rome, from the seat of the Apostolic Penitentiary, on March 19, 2020,

Solemnity of St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary, Patron of the Universal Church.

Mauro Cardinal Piacenza

Major Penitentiary

Krzysztof Nykiel

Regent

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[youtube] Sơ Lược Toàn Bộ Nghi Thức Và Tang Lễ Cùng Cuộc Đời Đức Bênêđíctô (1/3/2023)
Chi Tiết Thánh Lễ An Táng Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức Xvi (1/3/2023)
[youtube/audio] Tông Huấn "amazon Yêu Quý" Của Đtc Phanxico Ban Hành Ngày 12/2/2020 (12/28/2020)
Lời Kêu Gọi Đồng Loạt Cầu Nguyện Vào Ngày 14/5 Của Đtc Phanxicô Trước Đại Dịch Quá Sức Kinh Hoàng (5/17/2020)
Sáng Kiến Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu Của Dòng Đa Minh Vào Lúc 9g Tối 29 Tháng Tư (4/29/2020)
Tin/Bài khác
Thánh Lễ Phục Sinh&phép Lành Urbi Et Orbi-đtc Phanxicô Cử Hành...xin Chuyển Tiếp Để Cùng Lãnh Nhận Ơn Toàn Xá (5/12/2020)
Lưu Ý Của Tòa Ân Giải Về Bí Tích Hòa Giải Trong Đại Dịch Hiện Nay, 20.03.2020 (4/23/2020)
Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Các Bí Tích: Sắc Lệnh Trong Thời Điểm Đại Dịch Covid-19 (4/23/2020)
Thánh Bộ Phượng Tự Và Các Bí Tích Hướng Dẫn Cử Hành Tam Nhật Vượt Qua 2020 (4/21/2020)
Video: Vụ Cáo Gian Đức Hồng Y Pell: Công Lý Đã Thắng - Alleuia, Alleluia (4/17/2020)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768