Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô Tông Du Sri Lanka Và Phi Luật Tân 12-19/1/2015
Thứ Bảy, Ngày 17 tháng 1-2015

 

Live video transmission by CTV

(Vatican Television Center)  

Live CTV

 

Đức Thánh Cha Phanxicô 

Tông Du Sri Lanka và Phi Luật Tân 

12-19/1/2015

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và chuyển dịch

(bao gồm cả các nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)

(http://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-sri-lanka-filippine-2015.html)Với Chính Quyền và Ngoại Giao Đoàn tại Dinh Tổng Thống - Thứ Sáu 16/1/2015

"Chớ gì những giá trị tinh thần sâu xa nhất của nhân dân Phi Luật Tân tiếp tục thể hiện nơi các nỗ lực của quí vị trong việc cung cấp cho đồng bào của mình sự phát triển nhân bản toàn vẹn"

(Video)

Quí Vị Tôn Nữ Tôn Nam,

Xin cám ơn Ngài Tổng Thống về việc đón tiếp tử tế và những lời chào mừng tốt đẹp của ngài thay cho những vị thẩm quyền và nhân dân Phi Luật Tân cũng như các phần tử đặc biệt trong Ngoại Giao Đoàn. Tôi hết lòng cám ơn việc ngài mi tôi đến thăm Phi Luật Tân. Chuyến viếng thăm của tôi trước hết có tính cách mục vụ. Chuyến viếng thăm này xẩy ra khi Giáo Hội ở xứ xở này đang sửa soạn mừng kỷ niệm 500 năm Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô được loan truyền lần đầu tiên trên các bờ biển nước này. Sứ điệp Kitô giáo đã gây một ảnh hưởng lớn lao nơi nền văn hóa Phi Luật Tân. Tôi hy vọng rằng cuộc kỷ niệm quan trọng này sẽ dẫn đến việc nó tiếp tục sinh hoa kết trái và có thể tác động một xã hội xứng đáng với sự thiện hảo, giá trị và các khát vọng của nhân dân Phi Luật Tân. 

Chuyến viếng thăm này đặc biệt là để bày tỏ sự gắn bó của tôi với những người anh chị em đã chịu khổ đau, mất mát và tàn phá do Bão Yolanda gây ra. Cùng với nhiều người trên khắp thế giới, tôi muốn khen ngợi sức mạnh hào hùng, đức tin và khả năng phục hồi được rất nhiều người Phi Luật Tân cùng rất nhiều người khác đã tỏ ra trước thiên tai. những nhân đức này, xuất phát không ít từ niềm hy vọng và tình liên kết được thấm nhuần bởi đức tin Kitô giáo, đã làm bừng lên lòng nhân ái và quảng đại, nhất là về phần của rất nhiều giới trẻ. Trong thời điểm quốc gia khủng hoảng ấy, vô vàn con người ta đã ra tay trợ giúp tha nhân của mình đang gặp thiếu thốn. Họ thật là hy sinh cống hiến thời giờ và nguồn lợi của mình, tạo nên những cơ cấu tương trợ và hoạt động cho công ích.

Tấm gương đoàn kết trong việc tái thiết này dạy chúng ta một bài học quan trọng. Như là một gia đình, hết mọi xã hội đều lấy từ các nguồn lợi sâu xa nhất của mình để đương đầu với các thử thách mới. Ngày nay, những người Phi Luật Tân, cùng với nhiều xứ sở khác ở Á Châu, đang gặp thách đố trong việc xây dựng một xã hội tân tiến trên nền tảng vững chắc - một xã hội tôn trọng các giá trị nhân bản chân thực, bảo vệ phẩm giá và các quyền lợi phú bẩm của con người của chúng ta, và sẵn sàng đương đầu với các vấn đề mới mẻ và phức tạp về chính trị và đạo lý. Như nhiều tiếng nói ở quốc gia của quí vị đã vang lên, giờ đây, hơn bao giờ hết, các vị lãnh đạo chính trị cần phải nổi bật về tính chất chân thành, thanh liêm và dấn thân cho công ích. Có thế họ mới giúp bảo trì những nguồn lợi phong phú về nhân bản và thiên nhiên được Thiên Chúa ban phúc cho xứ sở này. Như vậy họ có thể sử dụng các nguồn luân lý cần thiết để đương đầu với những đòi hỏi hiện thời, và để truyền đạt cho các thế hệ mai hậu một xã hội công chính chân thực, đoàn kết và bình an.  

Sự đòi hỏi về luân lý để bảo đảm công bình xã hội và tôn trọng nhân phẩm là những gì thiết yếu cho việc chiếm đạt những đích điểm này của quốc gia. Truyền thống thánh kinh cao cả này áp đặt trên tất cả mọi dân tộc nhiệm vụ cần phải lắng nghe tiếng nói của người nghèo. Nó kêu gọi chúng ta hãy phá vỡ những mối bất công và đán áp là những gì gây ra những gì là bất thăng bằng về xã hội có vẻ hào nhoáng nhưng thực sự là tệ hại. Việc cải cách các cơ cấu xã hội trường tồn nghèo khổ cùng loại trừ người nghèo trước hết đòi phải hoán cải tâm trí. Các vi Giám Mục Phi Luật Tân muốn năm nay được trở thành "Năm của Người Nghèo". Tôi hy vọng rằng lời hiệu triệu ngôn sứ này sẽ là những gì thách đố hết mọi người, ở mọi tầng lớp, trong việc loại trừ hết mọi hình thức băng hoại lái các nguồn lợi xa khỏi người nghèo. Chớ gì lời hiệu triệu ấy cũng tác động các nỗ lực hòa hợp để bảo đảm việc bao gồm hết mọi con người nam nữ cùng trẻ em vào đời sống của cộng đồng.  

Dĩ nhiên vai trò trọng yếu trong vấn đề canh tân xã hội là ở nơi gia đình và đặc biệt ở nơi giới trẻ. Cao điểm  cho chuyến viếng thăm của tôi sẽ là các cuộc gặp gỡ với các gia đình và giới trẻ ở Manila đây. Các gia đình có một sứ vụ bất khả châm chước trong xã hội. Chính ở trong gia đình mà con trẻ được huấn luyện về các thứ giá trị lành mạnh, các lý tưởng cao cả và biết thực sự quan tâm đến người khác. Thế nhưng, như tất cả mọi tặng ân khác của Thiên Chúa, gia đình cũng có thể bị méo mó và hủy hoại. Nó cần chúng ta hỗ trợ. Chúng ta biết khó khăn ra sao đối với các chế độ dân chủ của chúng ta ngày nay trong việc bảo trì và bênh vực các giá trị nhân bản nền tảng ấy liên quan đến việc tôn trọng phẩm giá bất khả vi phạm của từng người, tôn trọng các quyền lương tâm và tự do tôn giáo, tôn trọng quyền sống bất khả chuyển nhượng, bắt đầu từ sự sống của thai nhi đến sự sống của người già và yếu bệnh. Vì thế, các gia đình và các cộng đồng địa phương cần phải được khuyến khích và trợ giúp cho các nỗ lực của họ trong việc chuyển cho giới trẻ những thứ giá trị này cùng với nhãn quan có thể giúp mang lại một nền văn hóa toàn vẹn - một nền văn hóa tôn trọng sự thiện, sự thật, lòng trung thành và tình đoàn kết như là nền tảng vững chắc và là chất keo luân lý gắn chặt xã hội lại với nhau.  

Ngài Tổng Thống, các chư vị chính quyền, các bạn thân mến: 

Để bắt đầu chuyến viếng thăm của tôi ở xứ sở này, tôi không thể nào không để cập đến vai trò quan trọng của Phi Luật Tân trong việc nuôi dưỡng kiến thức và hợp tác giữa các xứ sở Á Châu. Tôi cũng muốn đề cập đến việc đóng góp bên lề nhưng thực sự của người Phi Luật Tân tha hương cho đời sống và phúc lợi của các xã hội họ sống. Theo đúng chiều hướng của cái gia sản phong phú về văn hóa và tôn giáo làm cho quí vị hãnh diễn mà tôi xin để lại cho quí vị một thách đố và lời phấn khích nguyện cầu. Chớ gì những giá trị tinh thần sâu xa nhất của nhân dân Phi Luật Tân tiếp tục thể hiện nơi các nỗ lực của quí vị trong việc cung cấp cho đồng bào của mình sự phát triển nhân bản toàn vẹn. Nhờ đó mỗi người mới có thể hoàn trọn khả năng của mình, hầu góp phần một cách khôn ngoan và tốt đẹp cho tương lai của xứ sở đây. Tôi tin rằng các nỗ lực đáng khen trong việc cổ võ đối thoại và hợp tác giữa các tín đồ thuộc những tôn giáo khác nhau sẽ gặt đươc hoa trái nơi việc theo đuổi đích điểm cao quí này. Tôi đặc biệt tin tưởng rằng việc tiến bộ được thực hiện trong việc mang lại hòa bình cho miền nam của xứ sở đây sẽ đạt được những giải quyết chính đáng hợp với các nguyên tắc nền tảng của quốc gia và tôn trọng các quyền lợi bất khả tương nhượng của mọi người, bao gồm cả thành phần thổ dân và các người tín đồ thiểu số.

Tôi thân ái xin phúc lành dồi dào của Thiên Chúa xuống trên quí vị cũng như trên tất cả mọi con người nam nữ cùng trẻ em của đất nước thân yêu này. 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về