Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
17- Video: Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Giám Mục Tham Dự Ngày Quốc Tế Gia Đình (sunday 27/9/2015, 9:45am)
Thứ Hai, Ngày 5 tháng 10-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về