Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
17a- Video: Đức Thánh Cha Thăm Trung Tâm Cải Huấn Curran-fromhold, Philadelphia (sun 27/9/2015, 11am)
Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 10-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về