Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
15a1 -video: Diễn Từ Của Đức Thánh Cha Tại Liên Hiệp Quốc (fri 25/9/2015)
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về