Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
14b-video: Diễn Từ Của Đức Thánh Cha Trong Lễ Tưởng Niệm Các Nạn Nhân Khủng Bố Tại Ground Zero (thur 24/9/2015)
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về