Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
14c-video: Đức Thánh Cha Chủ Sự Buổi Hát Kinh Chiều Với Các Linh Mục, Tu Sĩ New York (thur 24/9/2015)
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về