Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
14a-video: Diễn Từ Lịch Sử Của Đức Thánh Cha Trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ (thur 24/9/2015)
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về