MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: tác giả lm. nguyễn khắc hy
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 15 : Thánh Phaolô Được Xem Là Người Thành Lập Nhiều Cộng Đoàn Kitô Hữu, Vậy Ngài Đi Rao Giảng Và Thành Lập Những Cộng Đoàn Ấy Thế Nào?
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 3-2009
Bài 15: Thánh Phaolô được xem là người thành lập nhiều cộng đoàn Kitô hữu, vậy Ngài đi rao giảng và thành lập những cộng đoàn ấy thế nào?

Sách Công Vụ Tông đồ (Cvtd) và những thư thánh Phaolô cho ta ấn tượng Phaolô là một nhà thuyết giảng di động và một người xây dựng nhiều cộng đoàn trên đường Ngài đi truyền giáo. Ngài cũng thường xuyên liên lạc, lo lắng đến đời sống mục vụ và tinh thần những cộng đoàn này bằng những thư từ hay gởi lời hỏi thăm khi có điều kiện, nhất là sau khi Ngài rời khỏi những cộng đoàn này.

Về địa lí, thường thì thánh Phaolô tập trung rao giảng tin mừng ở những thành phố lớn vùng Tiểu Á và Hi Lạp như Antiokia, Cilicia, Athens, Corintô, Galata, Thessalonica…. Về thời gian, có nơi Ngài ở lại chừng vài tuần lễ, có nơi Ngài ở lại lâu hơn như hơn 2 năm ở Ephêsô và chừng 18 tháng ở Corintô. Về mục vụ, thánh Phaolô quan tâm đến những cộng đoàn Ngài thành lập (như Corintô, Galata…) cũng như cộng đoàn Ngài không thành lập (như Roma).

Khi nói đến những cộng đoàn thánh Phaolô thành lập, chúng ta cũng không bỏ qua những cộng đoàn nhỏ, bắt đầu với vài ba gia đình họp nhau, việc thờ phượng và giảng dạy được tiến hành trong các nhà ở của họ.

Các nhà Kinh thánh cho rằng những cộng đoàn tiên khởi sinh hoạt trong hai hình thức. Vì một số những Kitô hữu đầu tiên là người Do Thái nên họ họp nhau với những tín hữu Do thái giáo mộ đạo khác trong các Hội Đường để nghe các thầy Rabbi đọc và nghe giải thích Thánh Kinh (thường là Ngũ Kinh hay Luật Môisê). Sách Công Vụ Tông Đồ cũng kể chuyện Phaolô đến giảng ở các Hội Đường (Cvtđ 14:1; 17:1-2).

Sau đó, họ về nhà riêng để cử hành Bữa Ăn Của Chúa, mà chúng ta hiểu là Thánh Lễ ngày nay. Trong thư thứ nhất Corintô, thánh Phaolô miêu tả cho ta thấy Bữa Ăn (Thánh Lễ) trong nhà có những chia rẽ của người giàu kẻ nghèo, và thánh Phaolô quở trách như thế là làm nhục Hội Thánh Chúa, không xứng đáng để ăn Bánh và uống Chén của Chúa (1 Cor 11:17-22; xem thêm Cvtđ 18:7-8).

Thường những nhà này là của những người khá giả, rộng lớn đủ để dung nạp chừng 50-60 người. Trong thư gởi Roma, Phaolô gởi thư từ nhà của “anh Gaiô, người tiếp rước tôi và tiếp rước cả Hội Thánh trong nhà của anh” (Rom 16:23). Trong thư thứ nhất Corintô, Phaolô viết: “Aquila và Priscilla cùng với Hội Thánh họp tại nhà họ gửi lời chào anh em trong Chúa” (1 Cor 16:19; xem thêm 16:5). Khi viết thư trong tù để gởi đến thăm Philêmon, thánh Phaolô nhắc đến “Hội Thánh họp tại nhà anh” (Phile 1:2). Cuối cùng, trong thư gởi tín hữu Côlôsê mà có lẽ Phaolô viết trước khi chịu chết, Ngài “gửi lời chào các anh em ở Laođikia, chị Nympha và Hội Thánh vẫn họp tại nhà chị ấy” (Col 4:15).

Nhiều nhà Kinh Thánh cho rằng thánh Phaolô thành lập nhiều cộng đoàn Kitô hữu, nhưng không thành lập những “Hội Thánh họp trong nhà” tại vùng Colôsê và Laodicea, kể cả “Hội Thánh họp trong nhà” của Philêmon và Nympha. Còn hai vợ chồng Priscilla và Aquila ở Roma có “Hội Thánh họp trong nhà” họ thời gian khá lâu trưóc khi Phaolô đến Roma.

Tóm lại, chúng ta khó nói chính xác con số bao nhiêu cộng đoàn Phaolô đã thành lập hay đã thăm viếng, một phần vì hình thái thành lập của các cộng đoàn tiên khởi thường có tính cách gia đình, một phần ta không có những tài liệu chính xác để làm việc này.

Mt. Nguyễn Khắc Hy S.S.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 22: (tiếp Theo) Đau Khổ Tinh Thần (3/26/2009)
Bài 21: Thánh Phaolô Nói Nhiều Đến Vinh Quang Thánh Giá Và Đau Khổ, Vậy Bản Thân Ngài Chịu Những Đau Khổ Nào? (3/26/2009)
Bài 20: (tiếp Theo) Lên Jerusalem Lần Thứ Hai (3/26/2009)
Bài 19: Vậy Thánh Phaolô Làm Gì Trong Những Lần Lên Jerusalem? (3/26/2009)
Bài 18: Thánh Phaolô Đi Truyền Giáo Nhiều Nơi, Ngài Có Truyền Giáo Ở Jerusalem Không? (3/26/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 17: Barnabas (3/25/2009)
Bài 16: Trong Hành Trình Rao Giảng Tin Mừng, Phaolô Có Nhiều Bạn Đồng Hành Và Cộng Tác Với Ngài, Những Ai Là Người Đáng Chú Ý? (3/25/2009)
Bai 14: Thánh Phaolô Bắt Bớ Kitô Hữu Khi Nào, Và Tại Sao? (3/25/2009)
Bài 13: Phaolô Có Vợ Con Gì Không? (3/25/2009)
Tin/Bài khác
Bài 12: Thánh Phaolô Là Người Do Thái, Làm Sao Có Thể Là Công Dân Roma? (3/24/2009)
Bài 11: Tại Sao Gọi Phaolô Là Tông Đồ Dân Ngoại? (3/24/2009)
Bài Thứ 10: Có Sách Ghi Phaolô Là Tác Giả Thư Gởi Tín Hữu Do Thái, Sao Không Thấy Giáo Hội Nói Đến? (3/24/2009)
Bài 9: Quan Hệ Giữa Phaolô Với Những Tông Đồ Và Kitô Hữu Khác Thế Nào? (3/21/2009)
Bài 8: Quan Hệ Giữa Phaolô Với Những Tông Đồ Và Kitô Hữu Khác Thế Nào? (3/21/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768