MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: audio books :: __audio về các thánh (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Têrêsa Avila
Thứ Hai, Ngày 25 tháng 2-2008
§ Kim Hà

Bộ chuyện Thánh Nữ Têrêsa Avila (hay Thánh Têrêsa Mẹ, Tiến sĩ Hội thánh): "Vị thánh hay xuất thần".

Nguyên tác: The Saint of Ecstasy

Tác giả: Rene Fulop-Miller

Chuyển ngữ: Đặng Xuân Thành

Imprimatur: Nha Trang, ngày 15/10/1999 - Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám Mục Nha Trang


Phần #: ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 8 ), ( 9 ), ( 10 ), ( 11 ), ( 12 ), ( 13 ), ( 14 ), ( 15 ), ( 16 ), ( 17 ), ( 18 ), ( 19 ), ( 20 ), ( 21 ), ( 22 ), ( 23 ), ( 24 ), ( 25 ), ( 26),

~~~~~~~ Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa ~~~~~~~~
Tiêu đề Công cụ
Phần 1
Nghe Tải về
Phần 2
Nghe Tải về
Phần 3
Nghe Tải về
Phần 4
Nghe Tải về
Phần 5
Nghe Tải về
Phần 6
Nghe Tải về
Phần 7
Nghe Tải về
Phần 8
Nghe Tải về
Phần 9
Nghe Tải về
Phần 10
Nghe Tải về
Phần 11
Nghe Tải về
Phần 12
Nghe Tải về
Phần 13
Nghe Tải về
Phần 14
Nghe Tải về
Phần 15
Nghe Tải về
Phần 16
Nghe Tải về
Phần 17
Nghe Tải về
Phần 18
Nghe Tải về
Phần 19
Nghe Tải về
Phần 20
Nghe Tải về
Phần 21
Nghe Tải về
Phần 22
Nghe Tải về
Phần 23
Nghe Tải về
Phần 24
Nghe Tải về
Phần 25
Nghe Tải về
Phần 26: Chuyện Thánh Phêrô Alcantara, Vị Thánh Sống Cùng Thời Với Thánh Têrêsa Avila Và Thánh Gioan Thánh Giá
Nghe Tải về
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio Book - Mẹ Têrêxa Một Đời Cho Người Nghèo Khổ (10/18/2012)
Thánh Gioan Vianney (1/12/2010)
Cuộc Đời Cha Thánh Piô Năm Dấu (5/2/2009)
Truyện Một Tâm Hồn (11/19/2008)
13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới (10/24/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768