MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức mẹ họ la-mã
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp(nhà Thờ) La Mã(tỉnh) Bến Tre
Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 7-2009
ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP(Nhà thờ) LA MÃ(Tỉnh) BẾN TRE
 Nhà thờ La Mã ngày nay

ĐỊA LÝ:
- Nhà thờ La Mã nằm cách "Ngã Ba" Sơn Đốc chừng 4km. Sơn Đốc là một ngôi chợ nhỏ của Huyện Giồng Trôm thuộc tỉnh Bến Tre (Đồng bằng sông Cửu Long).
- La Mã là tên gọi mới của họ đạo Bầu Dơi. Đức Cố Giám Mục Ngô Đình Thục khi nhìn thấy tình cảnh khốn khổ, loạn ly của con chiên bổn đạo, chẳng khác nào kitô hữu ở La Mã (Rôma Ý) vào những năm đầu của Giáo Hội Công Giáo, Ngài đã đặt tên mới này cho họ đạo.

LỊCH SỬ:
- Sự lạ xảy ra....
      1/. Vào ngày 02.02.1950, một vụ đụng độ giữa quân Pháp và lực lượng kháng chiến nổ ra trong vùng, giáo dân bỏ chạy tán loạn. Có người ráng mang theo bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tôn kính trong nhà thờ. Nhưng vì trận chiến quá ác liệt, nên người ấy đã liệng ảnh ấy xuống một con rạch.
      2/. Bẵng đi khoảng ba tháng sau, ngày 05.05.1950, một chị phụ nữ, người đạo Cao Đài, lúc đi mò cua bắt ốc dưới rạch, đụng phải khung ảnh. Chị vớt lên, thấy khung ảnh chỉ toàn là màu xám của bùn ! Còn hình ảnh Mẹ biến đâu mất !(vì bị ngâm dưới nước sình lầy hơn ba tháng trời!). Chị đem cho anh Thành, một người Công Giáo. Và anh này thờ ơ đem về treo trên... mái hiên để che nắng, đỡ mưa?(Đâu còn thấy hình ảnh gì của Mẹ nữa đâu mà kính!). Tình cờ một hôm, ông Hạt (cha ruột anh Thành) ghé thăm con, khi biết được sự việc, liền mắng con một trận và đem khung ảnh về nhà mình, trân trọng đặt trên tủ thờ ở giữa nhà.
     3/.Ngày 07.10.1950, một trận đụng độ ác liệt lại xảy ra, ông Hạt và cậu Trọng (con trai út) không kịp chạy ra vườn để tránh đạn, đành ẩn núp sau lưng tủ bàn thờ. Tiếng súng vừa êm, hai cha con chạy ra xem: Ôi đau lòng thay! Nhà cửa, vách mái đều bị đạn bắn tan nát. Nhưng lạ một điều: Chỉ có tủ thờ là không hề hấn gì! Và nhất là..., khi hai người nhìn lên khung ảnh : Lạ lùng thay! Ảnh Mẹ bồng Chúa Hài Đồng hiện ra rõ ràng, dịu hiền, sống động gần như nguyên vẹn? (Vì hai triều thiên trên đầu Mẹ và Chúa Hài Đồng chỉ lộ rõ sau này, vào ngày15.08.1951). Ông đã la lên : Phép lạ ! Phép lạ !, lối xóm nghe la, liền chạy chạy đến. Và họ đã chứng kiến sự lạ !...
-Và ngày nay...
      Kể từ dạo ấy đến nay, sau khi bức ảnh được nghinh rước về Nhà Thờ La mã, Mẹ Maria không ngớt ban nhiều ơn lạ cho những ai đến kính viếng, cách riêng cho người lương dân c

dcctvn.net
ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP(Nhà thờ) LA MÃ(Tỉnh) BẾN TRE
 Nhà thờ La Mã ngày nay

ĐỊA LÝ:
- Nhà thờ La Mã nằm cách "Ngã Ba" Sơn Đốc chừng 4km. Sơn Đốc là một ngôi chợ nhỏ của Huyện Giồng Trôm thuộc tỉnh Bến Tre (Đồng bằng sông Cửu Long).
- La Mã là tên gọi mới của họ đạo Bầu Dơi. Đức Cố Giám Mục Ngô Đình Thục khi nhìn thấy tình cảnh khốn khổ, loạn ly của con chiên bổn đạo, chẳng khác nào kitô hữu ở La Mã (Rôma Ý) vào những năm đầu của Giáo Hội Công Giáo, Ngài đã đặt tên mới này cho họ đạo.

LỊCH SỬ:
- Sự lạ xảy ra....
      1/. Vào ngày 02.02.1950, một vụ đụng độ giữa quân Pháp và lực lượng kháng chiến nổ ra trong vùng, giáo dân bỏ chạy tán loạn. Có người ráng mang theo bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tôn kính trong nhà thờ. Nhưng vì trận chiến quá ác liệt, nên người ấy đã liệng ảnh ấy xuống một con rạch.
      2/. Bẵng đi khoảng ba tháng sau, ngày 05.05.1950, một chị phụ nữ, người đạo Cao Đài, lúc đi mò cua bắt ốc dưới rạch, đụng phải khung ảnh. Chị vớt lên, thấy khung ảnh chỉ toàn là màu xám của bùn ! Còn hình ảnh Mẹ biến đâu mất !(vì bị ngâm dưới nước sình lầy hơn ba tháng trời!). Chị đem cho anh Thành, một người Công Giáo. Và anh này thờ ơ đem về treo trên... mái hiên để che nắng, đỡ mưa?(Đâu còn thấy hình ảnh gì của Mẹ nữa đâu mà kính!). Tình cờ một hôm, ông Hạt (cha ruột anh Thành) ghé thăm con, khi biết được sự việc, liền mắng con một trận và đem khung ảnh về nhà mình, trân trọng đặt trên tủ thờ ở giữa nhà.
     3/.Ngày 07.10.1950, một trận đụng độ ác liệt lại xảy ra, ông Hạt và cậu Trọng (con trai út) không kịp chạy ra vườn để tránh đạn, đành ẩn núp sau lưng tủ bàn thờ. Tiếng súng vừa êm, hai cha con chạy ra xem: Ôi đau lòng thay! Nhà cửa, vách mái đều bị đạn bắn tan nát. Nhưng lạ một điều: Chỉ có tủ thờ là không hề hấn gì! Và nhất là..., khi hai người nhìn lên khung ảnh : Lạ lùng thay! Ảnh Mẹ bồng Chúa Hài Đồng hiện ra rõ ràng, dịu hiền, sống động gần như nguyên vẹn? (Vì hai triều thiên trên đầu Mẹ và Chúa Hài Đồng chỉ lộ rõ sau này, vào ngày15.08.1951). Ông đã la lên : Phép lạ ! Phép lạ !, lối xóm nghe la, liền chạy chạy đến. Và họ đã chứng kiến sự lạ !...
-Và ngày nay...
      Kể từ dạo ấy đến nay, sau khi bức ảnh được nghinh rước về Nhà Thờ La mã, Mẹ Maria không ngớt ban nhiều ơn lạ cho những ai đến kính viếng, cách riêng cho người lương dân c

ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP(Nhà thờ) LA MÃ(Tỉnh) BẾN TRE
 Nhà thờ La Mã ngày nay

ĐỊA LÝ:
- Nhà thờ La Mã nằm cách "Ngã Ba" Sơn Đốc chừng 4km. Sơn Đốc là một ngôi chợ nhỏ của Huyện Giồng Trôm thuộc tỉnh Bến Tre (Đồng bằng sông Cửu Long).
- La Mã là tên gọi mới của họ đạo Bầu Dơi. Đức Cố Giám Mục Ngô Đình Thục khi nhìn thấy tình cảnh khốn khổ, loạn ly của con chiên bổn đạo, chẳng khác nào kitô hữu ở La Mã (Rôma Ý) vào những năm đầu của Giáo Hội Công Giáo, Ngài đã đặt tên mới này cho họ đạo.

LỊCH SỬ:
- Sự lạ xảy ra....
      1/. Vào ngày 02.02.1950, một vụ đụng độ giữa quân Pháp và lực lượng kháng chiến nổ ra trong vùng, giáo dân bỏ chạy tán loạn. Có người ráng mang theo bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tôn kính trong nhà thờ. Nhưng vì trận chiến quá ác liệt, nên người ấy đã liệng ảnh ấy xuống một con rạch.
      2/. Bẵng đi khoảng ba tháng sau, ngày 05.05.1950, một chị phụ nữ, người đạo Cao Đài, lúc đi mò cua bắt ốc dưới rạch, đụng phải khung ảnh. Chị vớt lên, thấy khung ảnh chỉ toàn là màu xám của bùn ! Còn hình ảnh Mẹ biến đâu mất !(vì bị ngâm dưới nước sình lầy hơn ba tháng trời!). Chị đem cho anh Thành, một người Công Giáo. Và anh này thờ ơ đem về treo trên... mái hiên để che nắng, đỡ mưa?(Đâu còn thấy hình ảnh gì của Mẹ nữa đâu mà kính!). Tình cờ một hôm, ông Hạt (cha ruột anh Thành) ghé thăm con, khi biết được sự việc, liền mắng con một trận và đem khung ảnh về nhà mình, trân trọng đặt trên tủ thờ ở giữa nhà.
     3/.Ngày 07.10.1950, một trận đụng độ ác liệt lại xảy ra, ông Hạt và cậu Trọng (con trai út) không kịp chạy ra vườn để tránh đạn, đành ẩn núp sau lưng tủ bàn thờ. Tiếng súng vừa êm, hai cha con chạy ra xem: Ôi đau lòng thay! Nhà cửa, vách mái đều bị đạn bắn tan nát. Nhưng lạ một điều: Chỉ có tủ thờ là không hề hấn gì! Và nhất là..., khi hai người nhìn lên khung ảnh : Lạ lùng thay! Ảnh Mẹ bồng Chúa Hài Đồng hiện ra rõ ràng, dịu hiền, sống động gần như nguyên vẹn? (Vì hai triều thiên trên đầu Mẹ và Chúa Hài Đồng chỉ lộ rõ sau này, vào ngày15.08.1951). Ông đã la lên : Phép lạ ! Phép lạ !, lối xóm nghe la, liền chạy chạy đến. Và họ đã chứng kiến sự lạ !...
-Và ngày nay...
      Kể từ dạo ấy đến nay, sau khi bức ảnh được nghinh rước về Nhà Thờ La mã, Mẹ Maria không ngớt ban nhiều ơn lạ cho những ai đến kính viếng, cách riêng cho người lương dân c

ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP(Nhà thờ) LA MÃ(Tỉnh) BẾN TRE
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thờ La Mã ngày nay

ĐỊA LÝ:
- Nhà thờ La Mã nằm cách "Ngã Ba" Sơn Đốc chừng 4km. Sơn Đốc là một ngôi chợ nhỏ của Huyện Giồng Trôm thuộc tỉnh Bến Tre (Đồng bằng sông Cửu Long).

- La Mã là tên gọi mới của họ đạo Bầu Dơi. Đức Cố Giám Mục Ngô Đình Thục khi nhìn thấy tình cảnh khốn khổ, loạn ly của con chiên bổn đạo, chẳng khác nào kitô hữu ở La Mã (Rôma Ý) vào những năm đầu của Giáo Hội Công Giáo, Ngài đã đặt tên mới này cho họ đạo.

LỊCH SỬ:
- Sự lạ xảy ra....
      1/. Vào ngày 02.02.1950, một vụ đụng độ giữa quân Pháp và lực lượng kháng chiến nổ ra trong vùng, giáo dân bỏ chạy tán loạn. Có người ráng mang theo bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tôn kính trong nhà thờ. Nhưng vì trận chiến quá ác liệt, nên người ấy đã liệng ảnh ấy xuống một con rạch.

     2/. Bẵng đi khoảng ba tháng sau, ngày 05.05.1950, một chị phụ nữ, người đạo Cao Đài, lúc đi mò cua bắt ốc dưới rạch, đụng phải khung ảnh. Chị vớt lên, thấy khung ảnh chỉ toàn là màu xám của bùn ! Còn hình ảnh Mẹ biến đâu mất !(vì bị ngâm dưới nước sình lầy hơn ba tháng trời!). Chị đem cho anh Thành, một người Công Giáo. Và anh này thờ ơ đem về treo trên... mái hiên để che nắng, đỡ mưa?(Đâu còn thấy hình ảnh gì của Mẹ nữa đâu mà kính!). Tình cờ một hôm, ông Hạt (cha ruột anh Thành) ghé thăm con, khi biết được sự việc, liền mắng con một trận và đem khung ảnh về nhà mình, trân trọng đặt trên tủ thờ ở giữa nhà.

     3/.Ngày 07.10.1950, một trận đụng độ ác liệt lại xảy ra, ông Hạt và cậu Trọng (con trai út) không kịp chạy ra vườn để tránh đạn, đành ẩn núp sau lưng tủ bàn thờ. Tiếng súng vừa êm, hai cha con chạy ra xem: Ôi đau lòng thay! Nhà cửa, vách mái đều bị đạn bắn tan nát. Nhưng lạ một điều: Chỉ có tủ thờ là không hề hấn gì! Và nhất là..., khi hai người nhìn lên khung ảnh : Lạ lùng thay! Ảnh Mẹ bồng Chúa Hài Đồng hiện ra rõ ràng, dịu hiền, sống động gần như nguyên vẹn? (Vì hai triều thiên trên đầu Mẹ và Chúa Hài Đồng chỉ lộ rõ sau này, vào ngày15.08.1951). Ông đã la lên : Phép lạ ! Phép lạ !, lối xóm nghe la, liền chạy chạy đến. Và họ đã chứng kiến sự lạ !...

-Và ngày nay...

    Kể từ dạo ấy đến nay, sau khi bức ảnh được nghinh rước về Nhà Thờ La mã, Mẹ Maria không ngớt ban nhiều ơn lạ cho những ai đến kính viếng, cách riêng cho người lương dân có lòng tin nơi Mẹ. 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thông Báo Đại Lễ Tạ Ơn 62 Năm Mẹ Hiện Diện Cách Đặc Biệt Tại La Mã – Bến Tre (9/19/2012)
Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã - Bến Tre (9/13/2011)
Bức Ảnh Phép Lạ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (8/23/2010)
Vài Dòng Về Sự Tích Đức Mẹ Hiện Hình Tại Họ La Mã, Bến Tre, Việt Nam (6/26/2010)
Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Người Giữ Đền La Mã “hai Lúa” (6/26/2010)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Và Biến Cố Đời Tôi (8/9/2008)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Tại La Mã, Bến Tre, Việt Nam (7/20/2008)
Sứ Điệp Bức Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp (7/19/2008)
Đức Mẹ Hiện Hình Tại Họ La Mã, Bến Tre, Việt Nam (7/14/2008)
Viết Về Người Mẹ La Mã - Bến Tre (7/12/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768