Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Video: Quang Cảnh Bên Trong Nhà Thờ Đức Bà Paris Chỉ Một Giờ Trước Đám Cháy Kinh Hoàng
Thứ Năm, Ngày 25 tháng 4-2019
Video: Quang cảnh bên trong nhà thờ Đức Bà Paris chỉ một giờ trước đám cháy kinh hoàng


Phép lạ nhãn tiền: Nhà thờ Đức Bà Paris được cứu khi hàng ngàn người đổ xô đến cầu nguyện
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về