Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lm Phanxico X. Vũ Thế Toàn Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 : Sám Hối Và Trở Về (phần 1)
Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 4-2019
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về