MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: tin tức mễ-du ( more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Vị Lãnh Đạo Tòa Thánh Hành Hương Mễ Du
Thứ Năm, Ngày 8 tháng 8-2019
Các v lãnh đo Tòa Thánh hành hương M Du

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, Đc TGM Rino Fisichella, Ch tch Hi đng Tòa Thánh tái truyn ging Tin Mng s ch s Thánh l bế mc L hi ca các bn tr ti Medjugorje, cũng gi là M Du. Đây s là chuyến thăm chính thc đu tiên ca mt v lãnh đo ca Tòa Thánh đến M Du.

Mi năm, có hàng triu ngưi hành hương đến M Du, nơi có s kin t ngày 24-6 năm 1981, gi là Đc M “hin ra” vi 6 thiếu niên Công Giáo Croát và s kin này còn tiếp tc. Mc dù chưa có tuyên b chính thc nào v tính cht siêu nhiên ca các cuc hin ra, ngày 31-5-2018, ĐTC Phanxicô đã b nhim Đc Cha Henryk Hoser, nguyên là TGM giáo phn Varsava-Praha bên Ba Lan, làm Kinh lưc Tông Tòa đc nhim ti giáo x M Du, vô thi hn và tùy ý Tòa Thánh. Tiếp theo vào ngày 12-5-2019 ĐTC Phanxicô cho phép các giáo phn và giáo x thc hin các cuc hành hương chính thc ti M Du.

Vic cho phép hành hương ti M Du ca ĐTC Phanxicô không có nghĩa là đưc gii thích các cuc hành hương như mt s chính thc công nhn các biến c ti M Du như đã biết. Vic xác nhn tính cht xác thc ca các cuc hin ra còn phi đưc Giáo Hi cu xét thêm. Vì thế, cn tránh làm sao đ các cuc hành hương y không to nên s ln ln hoc mơ h v khía cnh đo lý. Điu này cũng liên h ti các v mc t thuc mi cp mun đến M Du và c hành hoc đng tế thánh l ti đó mt cách trng th.

Vào ngày 01/8, Đc Hng Y Angelo De Donatis, Giám qun Giáo phn Roma s khai mc l hi hàng năm ca gii tr. Bn ngày sau, ĐHY Rino Fisichella s ch s kết thúc s kin này. Cuc gp g cũng s có s tham d ca ĐTGM José Rodriguez Carballo, Tng thư ký B Tu Sĩ và các Hip Hi Tông Đ và Đc Tng Giám Mc Luigi Pezzuto, S thn Tòa Thánh ti Bosnia-Herzegovina.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Những Tin Tức Về Mễ-du (medugorje) Được Cập Nhật Hàng Ngày (7/29/2019)
Sau 15 Tháng Sống Tại Medjugorje, Đặc Sứ Của Đức Thánh Cha Nói Gì? (4/14/2019)
Ðức Tổng Giám Mục Phụ Trách Mễ Du Cho Biết Dự Án Mở Rộng Ðền Thánh (1/8/2019)
Đức Tổng Giám Mục Hoser Được Bổ Nhiệm Làm Phái Viên Toà Thánh Tại Giáo Xứ Mễ Du (medjugorje) (6/12/2018)
Hành Hương Tới Mễ Du Nay Đã Chính Thức Được Phép, Xác Nhận Bởi Đặc Sứ Của Đtc Phan-xi-cô (2/2/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768