MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3436: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (3)
Thứ Bảy, Ngày 26 tháng 3-2016

CN 3436: NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ (3)

Nguyên Tác: The HOLY WOUNDS OF OUR LORD JESUS CHRIST

Chúa Giêsu dạy cho Nữ Tu Mary Martha Chambon (1844-1907) cách cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh. Chúa Giêsu cũng mạc khải và dạy Bà Sharon Witton các kinh nguyện về Những Vết Thương Thánh Nơi Hai Đầu Gối Chúa. Bà Witton là người truyền bá sự sùng kính Những Vết Thương Thánh.

Kim Hà dịch thuật trong tháng 3 năm 2016

Một Sự Sùng Kính Tư (A Private Devotion)

1. KINH CẦU VỚI BẬC ĐÁNG KÍNH MARY MARTHA

(Nữ Tu Mary Martha Chambon là một nữ tu của Dòng Visitation Ste-Marie of Chambery, 1841-1907)

Lạy Bậc Đáng Kính, Mẹ Mary Martha, con khẩn nài Bà giúp đỡ cho Đền Thánh và những người phục vụ tại đó. Trong ý chỉ cầu nguyện của chúng con xin cho Đền Thánh sớm hoàn thành trong thời gian và trong cách thức mà Thiên Đàng muốn hoàn tất.

Lạy Mẹ Mary Martha, xin cầu bầu cho chúng con là những kẻ tội lỗi. Xin cầu thay cho chúng con và những người thân của chúng con qua Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô.

Xin Bà cầu khẩn với Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa  để Mẹ đặt chúng con và tất cả những người thân của chúng con vào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô! Qua trái tim trong sạch và qua tình yêu tinh ròng Bà dành cho Chúa Giêsu chịu Đóng Đinh, xin Bà cầu bầu cho chúng con.

Chúng con khiêm nhường cầu nguyện và xin Bà nghe lời cầu của chúng con và ban cho chúng con những ơn lành mà chúng con xin. Chúng con xin Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu cầu bầu để Bà sớm được phong Chân Phước và được phong Thánh. Xin cho Thánh Ý Chúa được thể hiện. Amen.

Người phát động phong trào Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô,

Sharon Ann Witton (15/10/1946-10/12/2007)

TIỂU SỬ CỦA BẬC ĐÁNG KÍNH, NỮ TU MARY MARTHA CHAMBON

Bà Francoise Chambon được sinh tại Pháp ngày 24 tháng 5 năm 1844, cha mẹ Bà là những người nông dân sống đời KiTô hữu gương mẫu. Khi Bà lên 9 tuổi thì Chúa Giêsu xuất hiện với Bà với hình hài đầy thương tích với đầy Máu Thánh. Lúc ấy là vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và trong lúc mọi người tôn vinh thánh giá. Về sau, Chúa Giêsu Bé Thơ hiện ra lúc Bà rước Lễ lần đầu. Từ đó trở đi, Bà luôn được nhìn thấy Chúa Giêsu Nhỏ trong Mình Thánh Chúa.

Khi được 20 tuổi, Bà Francoise gia nhập Dòng Visitation Nuns tại Chambery như một nữ tu ngoài đời và Bà được nhận tên Dòng là Mary Martha. Bắt đầu năm 1866, Nữ Tu Mary Martha được Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, các Thiên Thần và các linh hồn ở luyện ngục hiện ra với Bà.

Hầu như hàng ngày, Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh hiện ra và xin Bà phổ biến sự suy gẫm để tôn kính Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu. Có khi Những Vết Thương Thánh trở nên sáng láng và huy hoàng. Có khi Những Vết Thương Thánh sống động và chẩy máu. Chúa Giêsu xin Nữ Tu Mary Martha hãy hiệp thông với những sự đau đớn của Chúa bởi Những Vết Thương Thánh.

Năm 1867, Chúa Giêsu bảo Bà hãy hy sinh bớt ngủ để một mình quỳ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Dù Bà có những đêm cầu nguyện với Chúa Giêsu trong sự ngất trí nhưng cũng có khi Bà cảm thấy phải phấn đấu và chống lại sự mệt mỏi và những cơn buồn ngủ trong những gìờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể lâu dài suốt đêm.

Trong một tháng 6 kia, khi Nữ Tu Mary Martha đang quỳ sấp mình cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể thì Chúa Giêsu hiện ra. Ngài chỉ cho Bà thấy vết thương trong Thánh Tâm Ngài và nói:

“Ta chọn tôi tớ trung thành của Ta là Margaret Mary để làm cho Thánh Tâm Ta được biết đến và Ta chọn người con nhỏ bé Mary Martha này để truyền bá lòng sùng kính Những Vết Thương Thánh của Ta.” (Theo báo Catholic Twin Circle, Tháng 3 năm 1992)

Chúa Giêsu dạy cho Bà cách cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh Chúa. Các bạn có thể tìm cách đọc kinh Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh trong cuốn sách này. Ngài ban cho Bà những lời hứa dành cho những ai làm việc sùng kính Những Vết Thương Thánh. Xin đọc những trang kế tiếp về Lời Hứa của Chúa Giêsu. 

NHỮNG LỜI HỨA CỦA CHÚA GIÊSU CHO NHỮNG AI THỰC HÀNH LÒNG SÙNG KÍNH VÀ ĐỌC CHUỖI MÂN CÔI NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH CHÚA.
1. Khi các con đọc mỗi lời trong Chuỗi Kinh Mân Côi kính Những Vết Thương Thánh của Ta, Ta để cho một giọt Máu Ta chẩy xuống trên linh hồn một kẻ tội lỗi.

2. Mỗi  khi  các con dâng lên Chúa Cha các công nghiệp của Những Vết Thương Thánh thì các con sẽ thắng một phần thưởng rất lớn.

3. Các linh hồn suy niệm và vinh danh Mão Gai của Ta trên trần gian thì họ sẽ là Mão Gia Vinh Quang của Ta trên Thiên Đàng.

4. Ta sẽ ban tất cả những gì mà các con xin Ta trong lúc cầu nguyện Những Vết Thương Thánh. Các con sẽ nhận được mọi sự qua công nghiệp Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu vì đó là điều giá trị vô biên. Với Những Vết Thương Thánh và Thánh Tâm Ta, các con có thể nhận được mọi sự. (Những ý nguyện ấy được ban cho nếu như điều đó tốt cho linh hồn các con.)

5. Từ Những Vết Thương Thánh của Ta nở sinh hoa trái thánh thiện. Giống như vàng được thanh luyện trong lửa để trở nên sáng đẹp, thì các con phải đặt linh hồn các con và thân nhân các con vào Những Vết Thương Thánh của Ta. Ở nơi đó, các con sẽ trở nên hoàn hảo như vàng ròng trong lò lửa. Các con có thể luôn được thanh tẩy trong Những Vết Thương Thánh của Ta.

6. Những Vết Thương Thánh sẽ sửa đổi các con. Những Vết Thương Thánh sẽ che đậy tất cả những lỗi lầm của các con. Những ai vinh danh Những Vết Thương Thánh sẽ có một sự hiểu biết chân thật về Chúa Giêsu Kitô. Khi suy niệm về Những Vết Thương Thánh thì các con luôn tìm được một tình yêu mới. Những Vết Thương Thánh sẽ che đậy những tội lỗi của các con. (Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải đi xưng tội và thành tâm xưng thú những tội nhẹ và những tội trọng.)

7. Hãy nhận chìm các hành động dù là nhỏ bé của các con để chúng ngập chìm trong Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu thì các con sẽ được nhận những công nghiệp vô biên của Ta và sẽ làm cho Thánh Tâm Ta vui thỏa.

8. Khi các con dâng Những Vết Thương Thánh để cầu xin cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải, dù kẻ tội lỗi chưa được ơn hoán cải thì các con vẫn sẽ lập công nghiệp trước Tòa Chúa.

9. Khi các con gặp khó khăn, đau khổ thì hãy lập tức đặt những vấn nạn ấy vào trong Những Vết Thương Thánh của Ta và sự đau khổ sẽ được vơi bớt đi.

10. Lời cầu nguyện này phải được lập đi lập lại gần người bịnh:

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ và thương xót chúng con vì công nghiệp của Những Vết Thương Thánh Chúa.”
Như thế thì lời cầu nguyện này sẽ an ủi linh hồn và làm giảm đau đớn thể xác của người bịnh.

11. Khi một kẻ tội lỗi cầu nguyện lời kinh sau đây thì sẽ nhận được ơn hoán cải:

“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Những Vết Thương Thánh cúa Chúa  Giêsu Kitô để chữa lành những vết thương trong linh hồn chúng con.”

12. Linh hồn nào chết trong Những Vết Thương Thánh của Ta thì sẽ không bị chết đời đời, họ sẽ có cuộc sống vĩnh cửu thật sự. (Có nghĩa là họ chết với những lời cầu xin này trên môi miệng họ, hoặc có người khác đang cầu nguyện cho họ trước và trong giờ chết của họ, và sau khi họ chết nếu như tự người hấp hối không thể cầu xin Những Vết Thương Thánh cho chính họ.

13. Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh sẽ làm giảm cơn thịnh nộ của Ta và làm cho Ta không ra tay thi hành công lý nữa.

14. Những ai cầu nguyện với lòng khiêm nhường và suy niệm về Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô thì một ngày nào đó sẽ tham dự vào vinh quang của Những Vết Thương Thánh của Ta.

15. Các con càng suy gẫm sự đau đớn Những Vết Thương Thánh của Ta trên trần gian thì các con càng suy gẫm vinh quang Những Vết Thương Thánh ở Thiên Đàng.

16. Linh hồn nào trong khi sống nơi trần gian mà biết vinh danh Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô và biết dâng Những Vết Thương Thánh Của Ta lên Chúa Cha Hằng Hữu mà cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục thì khi họ chết, họ sẽ được Đức Trinh Nữ Thánh Thiện Maria và các Thiên Thần  cùng với Chúa Giêsu trên Thánh Giá đến đón rước. Linh Hồn ấy sẽ được đón nhận và được đội triều thiên trên Thiên Đàng. (Cũng có thể là họ phải ở một thời gian ngắn nơi luyện ngục sau khi chết và cùng có thể là không phải ở luyện ngục qua việc sùng kính và lần Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh Ta.)

Chúa Giêsu nói với Nữ Tu Mary Martha rằng:

“Đây là con đường dễ dàng lên Thiên Đàng.”

Có nghĩa rằng chúng ta cần cố gắng ở trong tình trạng Ân Sủng Thánh Hóa, tức là ở trong tình trạng sạch tội và không mắc tội trọng.

17. Khi chúng ta cầu xin Những Vết Thương Thánh thì Mẹ Giáo Hội sẽ nhận được những vinh quang không ngừng.

18. Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh là kho tàng của các kho tàng dành cho các linh hồn nơi luyện ngục.

19. Chúa Giêsu nói rằng việc sùng kính này cần được thực hành vào những đêm Thứ Sáu để vinh danh Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô và cần được cầu nguyện trên toàn thế giới. Khi cầu nguyện thì chúng ta nhận được ân xá 16,500 ngày cho lời nguyện ngắn và 99,000 ngày cho lời nguyện dài. Những ân xá này giúp chúng ta được giảm thời gian đền tội nơi luyện ngục và sẽ giúp các linh hồn những thân nhân đã ra đi trước chúng ta.

20. Chúa Giêsunói với Nữ Tu Mary Martha rằng nếu ai chế nhạo việc sùng kính Những Vết Thương Thánh sẽ cảm thấy cơn thịnh nộ của Chúa.

THÁNH PHAOLO VÀ THƯ 1 CORINTO, CHƯƠNG 13

Đức Bác Ái cần hơn các món quà khác.

1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.

2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.

3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,

5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 

6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.

7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.

9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn.

10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi.

11 Cũng nhưkhi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.

12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.

13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc[1], Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc[1] lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc[1] lạ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con và Ðức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen

PHỤ LỤC

VẾT THƯƠNG THÁNH LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH PADRE PIO VÀ THÁNH BERNARD CLAIRVAUX

Nguồn: Aleteia.org

Hai vị thánh lớn này đều có cuộc sống cầu nguyện sâu lắng, chịu đau khổ triền miên và cả hai vị đều làm việc sùng kính những Vết Thương Thánh nơi Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô.

1. Thánh Bernard thành Clairvaux, một Đan Viện Phụ người Pháp và cũng là một nhà Thần Bí đã làm đổi mới Đan Viện Xitô trong thế kỷ thứ 12. Người ta kể lại một cảm nghiệm của Thánh Bernard khi ngài nói chuyện với Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện xin Chúa Giêsu cho ngài biết nỗi đau khổ lớn lao nhất của Chúa mà chưa được ghi chép lại là vết thương nào. Chúa Giêsu trả lời:

“Ta có vết thương trên vai vì Ta phải vác thập giá đi trên đường Thánh Giá, một vết thương đau đớn nhất, đau nhiều hơn những vết thương khác nhưng người ta không ghi chép lại."

"Hãy tôn vinh Vết Thương này bằng cách làm việc sùng kính và Ta sẽ ban cho những ai làm việc sùng kính này những gì mà họ xin qua công nghiệp của Ta. Còn những ai sẽ làm việc sùng kính này, Ta sẽ tha thứ hết tất cả những tội lỗi nhỏ của họ và không nhớ đến những tội trọng (án chết) của họ.”

2. Thánh Padre Pio thành Pietrelcina, một vị linh mục nhánh Capuchin thuộc Dòng Phanxico, linh mục và nhà thần bí. Ngài qua đời năm 1968. Thánh Padre Pio được biết đến là cha giải tội và là một người thánh thiện. Suốt 50 năm của cuộc đời, ngài mang vết thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô trên hai bàn tay và hai bàn chân của ngài.

Trong một tác phẩm xuất bản bằng tiếng Ý bởi các tu sĩ Dòng Phanxico, có tên là Il Papa e Il Frate , tác giả tên Stefano Campanella đã kể rằng Thánh Padre Pio đã có cuộc nói chuyện với linh mục Karol Wojtyla, đó là vị giáo hoàng tương lai: Thánh Giáo Hoàng John Paul II.

Theo lời kể của tác giả Campanella thì linh mục Wojtyla đã hỏi Padre Pio rằng vết thương nào đã làm cho cha Thánh đau đớn nhất. LM Wojtyla kỳ vọng là Padre Pio nói rằng vết thương ở ngực của ngài là đau nhất nhưng Padre Pio đáp:

“Đó là vết thương trên vai của tôi mà không ai biết và vết thương ấy sẽ không bao giờ được chữa lành cả.”

Năm 2008, tức là 40 năm sau khi Padre Pio qua đời thì tác giả Frank Rega viết về Padre Pio như sau:

"Có một lần, Cha Pio đã tâm sự với Thầy Modestino Fucci, bây giờ là người gác cửa cho Dòng của Padre Pio ở vùng San Giovanni Rotondo, nước Ý rằng:

'Vết thương đau đớn nhất của Cha Thánh Padre Pio xẩy ra khi Cha Thánh phải thay đổi áo lót. Thầy Modestino, giống như linh mục Wojtyla, đã nghĩ rằng Padre Pio nhắc đến vết thương nơi lồng ngực.

Rồi vào ngày 4/2/1971, thầy Modestino được cắt cử để xem xét những đồ đạc còn lại trong phòng của Padre Pio và những gì của Cha Thánh để sót lại trong nhà kho. Hôm ấy, thầy khám phá ra một trong những áo lót của Padre Pio dính đầy máu ở vùng vai bên phải.

Tối hôm ấy, Thầy Modestino cầu nguyện xin Thánh Padre Pio soi sáng cho Thầy về ý nghĩa của vết máu trên áo lót của ngài. Thầy xin Cha Thánh cho thấy một dấu hiệu có phải là Cha Thánh chịu vết thương trên vai giống như Chúa Giêsu không.

Rồi thầy đi ngủ và bừng tỉnh lúc 1:00 giờ sáng với một vết thương đau đớn trên vai thầy, đau đến nỗi thầy ví như thầy đang bị ai đó dùng con dao cắt xương vai của thầy. Thầy tưởng mình có thể chết ngay nếu cơn đau ấy cứ tiếp tục. May thay, cơn đau chỉ kéo dài một ít lâu. Rồi phòng của thầy có mùi hương thơm của một loài hoa, và đó là dấu hiệu Thiên Đàng mà Cha Thánh Padre Pio cho biết là Cha đang hiện diện với thầy. Thầy còn nghe tiếng Cha Thánh nói:

“Đây là vết thương mà tôi đã chịu đau đớn.”

Thánh Bernard thành Clairvaux, sau khi nhận được thông điệp của Chúa Giêsu Kitô nói đến sự đau đớn mà Ngài phải chịu trên vai Ngài, Thánh Bernard đã tìm cách làm việc sùng kính vết thương trên Bả Vai của Chúa Giêsu Kitô và ngài bắt đầu viết những lời cầu nguyện để tôn vinh vết thương trên vai của Chúa Giêsu."

LỜI CẦU NGUYỆN TÔN VINH VẾT THƯƠNG VAI CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Chiên Hiền Lành của Thiên Chúa. Con là kẻ tội lỗi đáng thương, xin kính chào và thờ lạy vết thương Thánh trên Vai Chúa khi Chúa phải vác cây thập giá nặng nề. Vì thế mà vai Chúa bị rách thịt và lòi xương. Chúa chịu đau đớn nơi Bả Vai nhiều nhất hơn tất cả những vết thương khác ở nơi Thân Xác Cực Thánh của Chúa.

Con thờ lạy Chúa Giêsu đang chịu đau đớn. Con ngợi khen và vinh danh Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Chúa chịu đau đớn nơi Vết Thương Vai. Lạy Chúa, con nài xin Chúa bởi vết thương đau đớn nhất này, bởi gánh nặng của thập giá đè nặng trên vai Chúa, xin Chúa thương xót con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa tha thứ những tội trọng và tội nhẹ cho con, và xin Chúa hướng dẫn con đến Thiên Đàng theo con đường thánh giá của Chúa. Amen.

(Chuẩn nhận bởi Đức Cha Thomas D. Beven, Giám Mục giáo phận Springfield.)

(Imprimatur: +Thomas D. Beven, Bishop of Springfield.)

Kim Hà, 15/3/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 1) (11/23/2016)
Ebook - Nhật Ký Ltx Chúa Nơi Linh Hồn Tôi - Thánh Nữ Faustina (10/24/2016)
Cn 3444: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (11) (3/27/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3443: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (10) (3/26/2016)
Cn 3442: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (9) (3/26/2016)
Cn 3441: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (8) (3/26/2016)
Cn 3440: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (7) (3/26/2016)
Cn 3439: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (6) (3/26/2016)
Tin/Bài khác
Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6 (cập Nhật Bài#1-101 (het)) (12/31/2016)
Cn 3434: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (1) (3/26/2016)
Cn 3435: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (2) (3/26/2016)
Cn 3173: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (3) (9/15/2015)
Cn 3172: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (2) (9/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768