MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3435: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (2)
Thứ Bảy, Ngày 26 tháng 3-2016

CN 3435: NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ (2)

Nguyên Tác: The HOLY WOUNDS OF OUR LORD JESUS CHRIST

Chúa Giêsu dạy cho Nữ Tu Mary Martha Chambon (1844-1907) cách cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh. Chúa Giêsu cũng mạc khải và dạy Bà Sharon Witton các kinh nguyện về Những Vết Thương Thánh Nơi Hai Đầu Gối Chúa. Bà Witton là người truyền bá sự sùng kính Những Vết Thương Thánh.

Kim Hà dịch thuật trong tháng 3 năm 2016

Một Sự Sùng Kính Tư (A Private Devotion)

VINH DANH HAI ĐẦU GỐI THÁNH CỦA CHÚA GIÊSU

THÁNG 10, NĂM 1996

Các ý chỉ và những lời nguyện sau đây về Những Vết Thương Thánh cần được cầu nguyện sau mỗi Chuỗi Kinh Mân Côi Những Vết Thương Thánh. Đây là những lời mà Chúa Giêsu ban cho bà Sharon Witton, người khởi xướng việc đền tạ Những Vết Thương Thánh.

Chúng ta hãy nhìn ngắm và suy gẫm Những Vết Thương Thánh trên Đầu Gối của Chúa Giêsu khi cầu nguyện và xin ơn.

Xin lập lại 3 lần cho mỗi Đầu Gối của Chúa Giêsu, bắt đầu bằng Đầu Gối bên phải, để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Mục đích của việc cầu nguyện này là giảm bớt cơn đau đớn của Chúa Giêsu.

Lạy Những Vết Thương Thánh nơi Đầu Gối Đấng Cứu Thế, con nài xin Chúa qua những vết thương đau đớn này, xin Chúa giữ lại bàn tay Công Thẳng của Chúa và xin Chúa thương xót thế giới rất tội lỗi này.

(Đọc 3 lần cho mỗi đầu gối tức là 6 lần)

Cầu 1 lần lời nguyện kết thúc sau đây:

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu, con xin kính dâng Cha Những Vết Thương Thánh đau đớn trên Đầu Gối Chúa Giêsu. Xin Cha nghe và ban cho chúng con những ơn mà chúng con xin. Amen.

CÓ NHIỀU CÁCH CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH

(Mỗi cách thức cầu nguyện bắt đầu giống nhau)

1. Cách cầu nguyện ngắn là cầu nguyện 10 kinh cho Những Vết Thương Thánh nơi hai chân Chúa Giêsu đó là biểu tượng trong chục thứ nhất.

2. Cách cầu nguyện dài là cầu nguyện 50 kinh cho mỗi vết thương Thánh ở từng chân một, đó là biểu tượng như một vết thương.

3. Có thể cầu nguyện theo cách thức Tuần Cửu Nhật cứ một vết thương cho một ngày, và cầu nguyện trong 9 ngày.

4. Khi cầu nguyện cho một người nào đó (dù sống hay chết), hãy dâng lời cầu xin cho mỗi vết thương và lắp tên người ấy vào.

LỜI CẦU NGUYỆN THÁNH HIẾN

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, con xin thánh hiến bản thân con và toàn thể gia đình con cho Hai Thánh Tâm Chúa và Mẹ.
Con xin thánh hiến cho Chúa toàn thàn con và tất cả cuộc đời của chúng con, những gì chúng con và chúng con và những gì mà chúng con yêu thích. Chúng con dâng lên Chúa và Mẹ thân xác, trái tim và linh hồn của chúng con.
Chúng con xin dâng lên Chúa và Mẹ nhà cửa và đất nước của chúng con.

Xin Chúa Mẹ nhận lấy sự thánh hiến này, giờ đây chúng con hứa sẽ sống đời sống Kitô giáo và thực hành các đức tính của người Kitô hữu mà tôn trọng con người.

Lạy Thánh Tâm Cực Trọng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, xin nhận lấy lòng tin tưởng và khiêm nhường của hành động thánh hiến này mà chúng con đang tín thác bản thân và toàn thể gia đình chúng con cho Chúa và Mẹ.
Trong Chúa và Mẹ, chúng con đặt tất cả niềm trông cậy và chúng con sẽ không bao giờ làm sai.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin thương xót chúng con!

Lạy Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cứu độ chúng con!

LỜI CẦU NGUYỆN CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến.

Xin Chúa thay đổi sự căng thẳng ở trong chúng con với một sự nghỉ ngơi thánh.
Xin Chúa thay đổi những sóng gíó trong chúng con với một sự thanh thản thiêng liêng.
Xin Chúa thay đổi những lo âu trong chúng con với sự tin tưởng bình lặng.
Xin Chúa thay đổi nỗi lo sợ trong chúng con với đức tin mạnh mẽ.
Xin Chúa thay đổi sự cay đắng trong chúng con với ơn lành ngọt dịu.

Xin Chúa thay đổi bóng tối trong chúng con với ánh sáng dịu dàng.
Xin Chúa thay đổi sự lạnh lẽo trong chúng con với tình yêu nồng ấm.
Xin Chúa thay đổi bóng đêm trong chúng con với ánh sáng của Chúa.
Xin Chúa thay đổi mùa Đông trong chúng con với mùa Xuân của Chúa.
Xin Chúa làm ngay thẳng những sự cong queo của chúng con.

Xin Chúa lấp đầy những trống vắng của chúng con.
Xin Chúa làm giảm đi sự kiêu căng của chúng con.
Xin Chúa đón nhận sự khiêm nhường của chúng con.
Xin Chúa thắp sáng ngọn lửa trong tình yêu của chúng con.
Xin Chúa làm dịu bớt ngọn lửa dục tình của chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con được nhìn thấy chính mình như Chúa nhìn thấy chúng con.
Để rồi chúng con có thể nhìn thấy Chúa như Chúa đã hứa,
Và xin Chúa chúc phúc cho chúng con theo như Lời Chúa nói:

“Phúc cho những ai có trái tim trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa.”

BẨY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ MARIA

X: Lạy Chúa, xin mau phù trợ
Đ; Xin Chúa mau mau đến cứu giúp con.

(Kinh Sáng Danh)

1. LỜI TIÊN TRI CỦA ÔNG SIMEON

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ vì Trái Tim Dịu Hiền của Mẹ chịu nỗi đau đớn qua lời tiên tri của ông già thánh thiện Simeon.

Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, qua Trái Tim Sầu Bi của Mẹ, xin Mẹ nài xin Chúa ban cho con được ơn khiêm nhường và ơn kính sợ Thiên Chúa.

Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng

2. CHẠY TRỐN SANG AI CẬP

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ vì Mẹ chịu nỗi sợ hãi làm cho Trái Tim Mẹ đau đớn trong khi trốn chạy sang Ai Cập và trong lúc Thánh Gia tá túc ở đó.

Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, qua sự thương khó này, Trái Tim Mẹ Mẹ lo âu, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính quảng đại, đặc biệt đối với người nghèo và xin cầu cho con được ơn biết thương xót.

Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng

3. LẠC CHÚA GIÊSU THƠ BÉ NƠI ĐỀN THÁNH

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ, vì Trái Tim Mẹ lo âu trong lúc lạc mất người con yêu dấu của Mẹ là Chúa Giêsu Thơ Bé.

Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, vì Trái Tim Mẹ buồn phiền, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính trong sạch và ơn Hiểu biết.

Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng

4. ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

Lạy Đức Me Maria, Mẹ Sầu Bi con cảm thương Mẹ vì Trái Tim Mẹ đau đớn khi gặp Con Mẹ là Chúa Giêsu đang vác thánh giá.

Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, vì Trái Tim Mẹ quá đau đớn, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính kiên nhẫn và ơn Mạnh Mẽ.

Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng

5. CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀ CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

Lạy Đức Mẹ yêu dấu, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ vì Mẹ chịu tử đạo vì Trái Tim Mẹ bị tra tấn khi chứng kiến sự hấp hối và tử nạn của Chúa Giêsu.

Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, qua sự thương khó này, xin Trái Tim tử đạo của Mẹ khẩn cầu cho con được đức tính biết kiềm chế và ơn đạo đức.

Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng

6. ĐÓN XÁC CHÚA GIÊSU TỪ THÁNH GIÁ

Lạy Đức Mẹ  Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ, vì Mẹ chịu thống khổ nơi Trái Tim dịu hiền của Mẹ bởi lưỡi đòng đã mở rộng nương long của Chúa Giêsu và đâm thâu Thánh Tâm Ngài.

Đáp: Lạy Đức Mẹ yêu dấu, qua cơn đau đớn của Trái Tim Mẹ, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính yêu mến an hem và được ơn HIểu Biết.

Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng

7. TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, con cảm thương Mẹ, vì Mẹ buồn sầu trong linh hồn nên Trái Tim Mẹ như bị tan nát khi táng xác Chúa Giêsu.

Đáp: Lạy Mẹ yêu dấu, qua sự đau đớn quá sức làm cho Trái Tim Mẹ nặng trĩu, xin Mẹ khẩn nài cho con được đức tính hăng say và ơn Khôn Ngoan.

Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng

X: Lạy Đức Trinh Nữ Sầu Bi, xin cầu cho chúng con

Đ: Đáng chịu lấy nhưng sự Chúa Kitô đã hứa

CHÚNG TA HÃY CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con nài van Chúa vì Đức Mẹ Maria và linh hồn hồn Mẹ bị đâm thâu bởi lưỡi gươm đau khổ trong Giờ Tử Nạn của Chúa nên Mẹ là Trạng Sư  trước Tòa Thương Xót của Chúa  Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, Đấng ngự trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đời đời chẳng cùng. Amen.

Đọc 3 Kinh Kính Mừng để vinh danh những dòng lệ của Đức Mẹ Maria.

Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Sầu Bi, Mẹ của các tín hữu, cầu cho chúng con.

KINH CẦU THÁNH NỮ RITA, LỄ KÍNH 22 THÁNG 5

Lạy Thánh Nữ Rita, vị Thánh của những người khốn khó, lời cầu bầu của Bà được Thiên Chúa chấp nhận mà không từ chối. Bởi vì quyền năng của Bà có thể xin ơn huệ nên Bà được gọi là: “Trạng Sư của những người tuyệt vọng.”

Lạy Thánh Nữ Rita khiêm nhường, trong sạch và kiên nhẫn, Bà có một tình yêu từ bi dành cho Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, Bà có thể xin Chúa ban bất cứ những gì mà Bà muốn. Vì thế, chúng con đến với Bà với lòng tin tưởng và trông cậy, xin Bà thương cứu giúp, an ủi và giải thoát chúng con. Xin Bà nhìn xuống chúng con với lòng thương xót. Chúng con đang khiêm nhường quỳ trước mặt Bà. Với quyền năng cầu bầu trước Tòa Chúa, xin Bà cầu cho chúng con.

Trong quá khứ, Bà đã giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Nay xin Bà nghe lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con những ơn huệ mà Bà có,  vì vinh quang của Thiên Chúa và để an ủi những ai tín thác nơi Bà.

Vì chúng con tin vào công nghiệp Chúa Giêsu Kitô và quyền năng cầu bầu của Bà đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu nên chúng con xin Bà ơn này (kể ra). Amen.

Đọc 1 Kinh Lạy Cha , 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh để cảm tạ Thánh Nữ Rita.

KINH CẦU TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE (Lễ Kính 29 tháng 9)

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến và chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cạm bẫy của ma quỷ. Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. Ôi Tổng Lãnh của đạo binh Thiên Đàng, qua quyền năng của Thiên Chúa, xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục và tất cả quỷ thần đang lảng vảng trên thế giới tìm cách làm hư hại các linh hồn. Amen.

Lạy Tổng Lãnh thiên Thiền Micae, xin soi sáng chúng con với ánh sáng của Ngài và xin bảo vệ chúng con với lưỡi gươm của Ngài.

KINH CẦU THÁNH CẢ GIUSE (Lễ Kính 19 tháng 3)

Lạy Thánh Cả Giuse vinh hiển,

Cha luôn thương yêu và tỏ tình Cha Hiền để bảo vệ chúng con và tất cả những người thân thương của chúng con. Xin Cha bảo vệ nhà cửa của chúng con.

Vì Cha có quyền năng đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Cha biết cách giải quyết mọi sự không thể được trở nên mọi sự có thể được. Xin Cha nghe lời cầu xin của chúng con!

Xin Cha cứu giúp các nhu cầu khẩn thiết của chúng con. Xin Cha lấy lòng Cha Hiền mà chăm sóc mọi nhu cầu thiêng liêng và vật chất của chúng con vì chúng con là con trai, con gái của Cha.

Xin Chúa giúp đỡ chúng con trong khi chúng con sợ hãi, thất vọng và yếu kém. Xin Cha giúp đỡ chúng con khi chúng con đau khổ và bịnh tật. Xin cha xua đuổi những cơn nguy hiểm đang đe dọa chúng con.

Lạy Cha Thánh Giuse, xin giúp đỡ chúng con khi chúng con sai lạc, xin Cha bảo vệ chúng con và thân nhân của chúng con. Xin Cha giúp đỡ chúng con với những vấn đề quan trọng và khó khăn mà chúng con đang xin Cha giúp.

Cuối cùng, xin Cha tỏ lòng nhân hậu đối với những ai cầu xin Cha và luôn sống gắn bó và gần gũi Cha qua những việc sùng kính mà chúng con làm đối với Cha.

Lạy Cha Thánh Giuse, xin ban cho chúng con một cuộc đời trong sạch và đức tính không bao giờ thỏa hiệp! Lạy Cha Thánh Giuse, Trạng Sư của những trường hợp khó khăn và tuyệt vọng, xin Cha cầu bầu cho chúng con.

Lạy Cha Thánh Giuse, Đấng bảo vệ những người hấp hối, Cha đã thở hơi cuối cùng trong tay của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, xin Cha cầu bầu cho chúng con bây giờ và trong giờ lâm tử của chúng con. Amen.

Chuẩn Y: Đức GM Filippo M. Gipriano

Lạy Cha Thánh Giuse, Cha Nuôi của tất cả nhân loại, Xin Cha cầu cho chúng con. Amen.

LỜI CẦU XIN ƠN LÀNH

Lạy Chúa và Đấng là Tất Cả của chúng con, với lòng nhân hậu và thương xót, xin Chúa ban cho con một ơn lành là khi trước khi chết, con sẽ nhận được tất cả những ơn lành mà con đã làm mất vì con không để ý và dại khờ.

Xin Chúa cho phép con nhận được những công nghiệp và sự toàn hảo mà Chúa đã muốn hướng dẫn con nhưng con đã thất bại vì sự thiếu trung thành của con.

Lạy Chúa xin thương xót con mà ban lại cho con những ơn lành bị mất đi vì tội lỗi của con.

Chúng con cầu xin qua công nghiệp của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Amen.

1. Kinh Nguyện Hằng Ngày Với Thiên Thần Bản Mệnh

Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con.
Nơi Ngài Tình yêu của Chúa được ban cho con.
Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.

(Ðược ban ân xá bởi Đức Giáo Hoàng Pius VI, ngày 2 tháng 10, 1795. Raccolta 452).

(Mỗi sáng khi thức dậy, đọc 7 Kinh Sáng Danh cho Thiên Thần Bản Mệnh để xin sự hướng dẫn và 7 Kinh Sáng Danh cho Chúa Thánh Thần để xin sự soi sáng.)

2. Kinh Đức Thánh Thiên Thần

Con thân lậy Đức Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thủa mớí sinh đến nay cho khỏi tay quỷ.  Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa trời đất.  Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con.  Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

3. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

4. KINH LẠY CHA TIẾNG VIỆT

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

5. KINH LẠY CHA TIẾNG LATIN

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua

Sicut in caelo et in terra
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo. Amen.

6. KINH LINH HỒN CHÚA GIÊSU (ANIMA CHRISTI)
(Thánh Ignatius Loyola)

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Lạy Xác Thánh Chúa Kitô, xin ban cho con ơn cứu rỗi. Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con yêu mến Chúa. Lạy Nước cạnh sườn Chúa Kitô, xin rửa con thanh sạch. Vì sự thương khó Chúa Kitô, xin cho lòng con bền vững. Lạy Ðức Chúa Giêsu nhân từ, xin nhận lời con cầu nguyện.

Xin Chúa giữ con nơi thương tích Chúa. Xin đừng để con lìa xa Chúa. Xin Chúa chữa con khỏi tay kẻ thù. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử. Xin Chúa dạy biết chạy đến cùng Chúa, Hiệp cùng các Thánh mà ngợi khen Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.”

(Ðược một ơn tiểu xá 300 ngày nếu đọc. Ðọc sau khi rước lễ thì được một ơn tiểu xá 7 năm.)

7. KINH CẦU THÁNH TARIAN

Lạy Thánh Tarian, Đấng bảo vệ và là Thiên Thần bản mệnh của Thánh Gia gồm Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chúng con kính chào Ngài và xin Ngài, qua lời cầu bầu của các Thánh Thiên Thần Bản Mệnh, xin bảo vệ và hướng dẫn ơn gọi của chúng con để chúng con trở nên thánh thiện và xứng đáng bước vào Vương Quốc của Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ và yêu mến ngài.

Chúng con xin thánh hiến bản thân chúng con cho ngài để chúng con có thể sống với các đức tính, những lệnh truyền và thánh hiến để được thanh tẩy trong Những Vết Thương Thánh và trong Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu; để chúng con biết vâng lời trong mọi sự mà Thiên Chúa đòi buộc chúng con trên cuộc sống trần gian này.

Lạy Thánh Tarian, chúng con tín thác cuộc sống và mọi phúc lộc an sinh trong tay ngài, và chúng con khiêm  cung cầu xin ngài, một Tôi Tớ của Đấng Tối Cào qua Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Còn tiếp)
Kim Hà, 15/3/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 1) (11/23/2016)
Ebook - Nhật Ký Ltx Chúa Nơi Linh Hồn Tôi - Thánh Nữ Faustina (10/24/2016)
Cn 3444: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (11) (3/27/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3443: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (10) (3/26/2016)
Cn 3442: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (9) (3/26/2016)
Cn 3441: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (8) (3/26/2016)
Cn 3440: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (7) (3/26/2016)
Cn 3439: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (6) (3/26/2016)
Tin/Bài khác
Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6 (cập Nhật Bài#1-101 (het)) (12/31/2016)
Cn 3434: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (1) (3/26/2016)
Cn 3436: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (3) (3/26/2016)
Cn 3173: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (3) (9/15/2015)
Cn 3172: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (2) (9/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768