MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #3
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 7-2015

GI TH 2

THÔNG ĐIỆP 3

Ngày 20 tháng 4 năm 2000, 12:00 am

Thánh Têrêsa, Abakpa Nike, Enugu

 

HÃY TỎ CHO KẺ THÙ THẤY CÁC CON YÊU MẾN TA

Vào giờ này, tôi thấy thị kiến Chúa cô đơn trong vườn Giếtsêmani. Chúa ở đó khóc than cay đắng cùng đổ mồ hôi Máu. Trong cơn thống khổ đau buồn cùng cực, Chúa khóc lớn đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng khóc cay đắng.

 

Lập tức Chúa ngã xuống đất. Trông Chúa có vẻ như đã chết. Trong khi tôi đang ngắm nhìn, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình hiện ra. Máu ướt đẫm Thánh Nhan Người. Chúa dịu dàng phán:

 

“Hỡi các con, Ta chào đón tất cả các con trong giờ cầu nguyện nơi vườn Giết-sê-ma-ni, Ta sùng sướng thấy tất cả các con nơi đây. Hãy đến mà an ủi Ta.

 

Hỡi các con, Ta đến chia sẻ với các con Sự thống khổ và đau đớn của Ta, sự đau đớn do tội lỗi của các con. Hỡi con, con có biết rằng Satan đã cười cợt Ta vì con không? Ta ở đây mời gọi tất cả các con, những người đã được tuyển chọn, để nghe về sự thống khổ lớn lao nhất của Ta vì các con.

 

Hãy lắng nghe, hỡi con, khi Ta cô đơn và hoàn toàn bị bỏ rơi bởi Thiên Chúa và loài người; ngày đầu tiên nơi vườn Giết-sê-ma-ni con là người duy nhất an ủi Ta. Ma quỷ cho Ta thấy Ta hoàn toàn bị bỏ rơi, và sự thất tín của thế giới. Trong thống khổ và đau buồn cùng cực, Ta đổ mồ hôi Máu vì yêu con. Thiên thần an ủi Ta đã chỉ cho Ta thấy con và đã an ủi Ta. Hỡi các con, Ta đã thật sự thấy các con. Ta biết tên các con. Các thiên thần lập lại tên các con cho Ta. Ta mang chúng trong lòng.

 

Mỗi khi nỗi đớn đau thống khổ dâng lên, Ta lập lại tên các con và được an ủi. Khi con được sinh ra trên trái đất, Ta đã biết con. Ta đã sùng sướng khi những người được tuyển chọn đã đến giúp đỡ Ta canh tân bộ mặt thế giới.

 

Hỡi các con, bây giờ các con đang ở đâu? Kẻ thù cười cợt Ta vì các con. Chúng nói rằng chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy các con thi hành Thánh Ý Ta. Nhiều người đã đi theo ma quỷ. Chúng mở ra con đường tối tăm và nhiều người đã đi theo chúng. Kẻ thù khởi xướng thời trang; tất cả các con đi theo chúng. Kẻ thù ban cho các con luật lệ không vâng lời Chúa; các con vâng lời chúng.

 

Hỡi các con, bao lâu Ta còn phải khẩn cầu các con trở về với Ta? Bao lâu Ta còn phải khẩn cầu các con hãy tin vào Ðấng yêu thương các con? Hỡi các con, các con nợ Ta tình yêu, mà Ta đã tỏ ra cho các con. Ta luôn ở đây nơi vườn Giết-sê-ma-ni này chờ đợi các con đến an ủi Ta nhưng ít khi các con đến với tình yêu chân thật.

 

Hỡi các con, các con sẽ biết rằng các con đang ở trong giờ của bóng tối, giờ mà quyền lực bóng tối đang nắm quyền điều khiển. Những ai ở trong ánh sáng có thể nhìn thấy ma quỷ hiển hiện đang tung hoành trên thế giới. Nhưng những ai sống theo xác thịt thì ngụp lặn trong đại dương suy đồi với ma quỷ.

 

Hôm nay, các con hãy biết rằng giờ này là giờ chia rẻ. Những ai ở trong ánh sáng thì theo Ta và lãnh nhận Dấu Ấn của Ta. Nhưng những ai đi trong bóng tối thì đi theo ma quỷ và lãnh nhận nhãn hiệu của con thú (666).

 

Hỡi các con, Ta van nài tất cả các con với tình yêu hãy biến đổi sự xấu hổ của Ta thành niềm vinh dự; Nỗi đau đớn của ta thành niềm hạnh phúc - qua lối sống của các con. HÃY TỎ CHO KẺ THÙ THẤY RẰNG CÁC CON YÊU MẾN TA. Hãy tỏ cho chúng thấy các con là người được Ta tuyển chọn. Ta sẽ chúc lành cho các con với đặc sủng tình yêu. Ta sẽ làm cho trái tim của các con trong sạch. Ta sẽ bảo vệ các con khỏi thất vọng. Hỡi các con, Ta là Chiên Con bị Bỏ Rơi.

 

Hãy ở lại trong giờ cầu nguyện nơi vườn Giết-sê-ma-ni. Hãy cầu nguyện luôn và đừng bao giờ bỏ cuộc. Ta đang chuẩn bị cho các con bước vào thời kỳ bách hại. Thời kỳ này sẽ sớm đến. Nếu các con ở lại trong Ta, các con sẽ không bị xáo trộn. Bình an của Ta sẽ ở với các con. Ta yêu mến tất cả các con. Ta chúc lành cho tất cả các con. Hãy nhìn và xem sự thống khổ của Ta.”

 

Lập tức tôi thấy Chúa Giêsu trong vườn Giếtsêmani đổ mồ hôi Máu vì yêu thương chúng ta. Tôi khóc. Chúa chổi dậy và đung chạm đến tôi và tôi trở lại.

 

 

GI TH 3

THÔNG ĐIỆP 1

Ngày 19 tháng 5 năm 2000, 12:00 am

Ðền Thờ Ðền Tạ, Olo

 

TẠI SAO CÁC CON TÁT TA CÁCH TÀN BẠO?

Hôm nay là thứ Sáu thứ ba đền tạ cho tôi lỗi thế giới, tôi thức dậy để đọc kinh nữa đêm khi tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình treo sống trên Thánh Giá. Ngưòi nhìn tôi chằm chằm không thốt một lời. Trong thời gian ngắn, mây xuống bao pủ toàn cảnh. Trong đám mây hiện ra Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Người dịu dàng phán:

 

Hỡi kẻ được chọn, Tại sao các con tát Ta? Ta đã làm gì sai trái với các con? Nếu không thì tại sao các con tát Ta? Hỡi kẻ được chọn, có phải là vì Ta đã chọn các con và tách các con ra làm người an ủi Ta? Có phải vì Ta yêu mến Ta và tâm hồn Ta ở với con? Ðiều đó đem đến mọi sự xấu xa nơi con sao? Các con đã biết được lòng Ta vì các con là những đứa con của lòng Ta. Ta đã trao cho con Trái Tim Ta nên con con chọn lựa việc đâm thâu nó hơn là an ủi Trái Tim Thống Khổ của Ta.

 

Với sự lạnh lùng và vô tâm các con tát Ta như phần thưởng cho tất cả những hành động nhân từ dành cho con và cho mọi ngưởi. Cái nhìn lạnh lùng trong các con tạo ra cho Ta gấp đôi sự thống khổ của sự đớn đau và cảm giác. Ta gánh nặng quá sức khi nhớ rằng các con vẫn còn ở xa ánh sáng. Khi Ta kêu gọi các con trở về và thỉnh cầu các con giúp các con chiên lạc của Israel, các con đáp lại Ta bằng cái tát cay đắng. Ta đã làm gì cho các con hỡi kẻ được chọn; nếu không, tại sao các con lại tát Ta cách tàn bạo?

 

Hỡi kẻ được chọn, Ta chọn các con từ hư không và tách rời các con trong đời sống để làm những đứa con của Lòng Ta. Giữa những người Ta cứu chuộc bằng máu, mắt Ta dõi theo các con vì các con có Dấu Ấn tình yêu Ta trogn con. Ta biết các con trước khi con hiện hữu. Con là người mà Thiên Thần chỉ cho Ta trong vườn, những đứa con của Ánh Sáng. Từ ngày đó, tên các con đã được viết trong Tim Ta. Ta đã không quên các con. Ta chăm sóc các con từ ngày con thụ thai đến giờ này. Ta xem chừng để đừng có gì làm hại các con. Ta giải thoát các con khỏi tay kẻ thù. Máu Châu báu Ta là ơn cứu độ các con. Khi các con lớn lên, Ta chỉ cho các con ánh sáng cua ơn cứu độ Ta. Ta dẫn dắt các con, và làm cho các con bước đi vòng quanh khu vườn sự thật. Các con thử sự ngọt ngào của trái cây trong vường Ta. Các con đã biết được sự thật; nhưng giờ đây các con từ chối quyền năng của nó. Hỡi những kẻ được chọn, các con đã gởi những thông điệp và việc làm sùng kính của Ta cho những người Ta thỉnh cầu con chưa?

(Thinh lặng)

 

Các con chờ cho Kẻ Dữ khóa cửa trước khi các con gõ. Quả thật, Ta bảo các con, rất sớm, nó sẽ quá trễ. Quyền lực bóng tối sẽ thống trị với toàn bộ sức lực. Vào lúc đó, các con sẽ hiểu được những gì các con đã làm cho Ta. Huyết Lệ Ta sẽ đụng chạm trái tim các con.

Hỡi những kẻ được chọn, các con đã làm cây thánh giá chịu nạn như Ta đã thỉnh cầu các con chưa?

(Thinh lặng)

 

Tôi trả lời: “Dạ chưa, xin Chúa thương xót chúng con.” Chúa tiếp: “Hỡi con, tại sao con tát Ta. Con đáp trả lại món quà yêu thương của Ta như thế này à. Ta sẽ không kêu gọi các con đến với chương trình đền tạ khác cho đến khi Ta thấy công việc của Ta được thực hiện. Ngay cả khi tới giờ mà nền tảng của thế giới lung lay, các con cũng sẽ không được kêu gọi đến cầu nguyện đền tạ trừ khi các con vâng lời. Những người được chọn hãy biết rằng việc kêu gọi lần thứ hai này quan trọng hơn việc kêu gọi lần thứ nhất. Nếu các con không đến với nhau, tất cả các con sẽ phân tán ngay khi Con Thú xuất hiện lần đầu tiên. Lúc đó kẻ thù sẽ thắng thế trước các con. Ta kêu gọi các con để hiệp nhất các con và ban bình an cho các con.

 

Ta biết sự yếu đuối và hư không của các con. Ta kêu gọi các con hãy dâng sự yếu đuối và hư không của các con lên cho Ta. Ðiều đó là đủ cho Ta rồi. Ta đòi hỏi nơi các con sự bé mọn của các con. Hãy dâng sự bé mọn của các con lên cho Ta. Ðiều đó là đủ cho Ta rồi. Hỡi con, Ta đang nói với những kẻ được chọn. Khi nào các con hiểu được thời giờ? Quả thật, Ta bảo với các con, “những ngày ấy đã được đếm rồi.

 

Hỡi con, sự bé mọn và lạnh lùng của con làm Ta đau đớn nhiều vì Ta yêu thương con. Hãy nhân bội tình yêu của con cho Ta. Hãy giữ bàn tay tát Ta lại. Hãy nhìn Khuông Mặt Ðấng yêu thương các con. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Bình an ở với các con. Ta chúc lành cho tất cả các con.”

Lập tức thị kiến qua đi.

 

 

GI TH 3

THÔNG ĐIỆP 2

Ngày 16 tháng 6 năm 2000, 1 gi:00 am

Nhà Nguyện Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa

 

TA ÐANG MỞ RA ÐẠI DƯƠNG MÁU TA TRONG THÁNG NÀY

VÌ LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ ƠN CỨU ÐỘ

PHÚT QUÝ BÁU ÐANG TRÔI QUA

Trong khi cầu nguyện để chuẩn bị cho buổi tỉnh tâm tôi dự tính ở Oturukpo, tôi thấy thị kiến Chú Giêsu Kitô chịu Khổ Hình chảy Máu trên Thánh Giá. Người nhìn tôi chằn chằm rồi dịu dàng phán:

HỠI CÁC CON, PHÚT QÚY BÁU ÐANG TRÔI QUA, ngày khủng khiếp đang chóng đến. Vào ngày đó người ta sẽ tiếc nuối vì bất cứ giây phút quý báu nào đã không được xử dụng tốt. Ta nài xin các con yêu dấu của Ta hãy xử dụng tốt những giây phút quý báu của các con. HÃY GIỮ TỪNG GIÂY CỦA ÐỜI SỐNG CÁC CON THÁNH THIỆN VÀ XỬ DỤNG CHÚNG TỐT. Những giây phút này quý báu. Các con không thể có lại giây phút đã qua đi.

 

Con của Ta hãy biết rằng, Ta đang trải qua những giây phút Thống Khổ. Những giây phút Ta mất đi những người thân thương, những được được cứu chuộc bằng Máu Ta. Ta đang tìm kiếm người an ủi Ta, nhưng không tìm được ai cả. Khi ngày sắp tàn, tìm thấy các con. Ta nhận ra các con là những người được chọn. Ta sung sướng nhìn thấy con một lần nữa. Hỡi con, nhưng ngay cả trong lúc này những giây phút quá báu đang qua đi mà không hữu dụng. NHIỀU NGƯỜI LẠC MẤT, VÌ KHÔNG CÓ AI CẦU NGUYỆN CHO HỌ, DẠY CHO HỌ ÐƯỜNG LỐI, VÀ CHỈ CHO HỌ ÁNH SÁNG. Con đã giữ lời cảnh cáo và lời thỉnh cầu cho thế giới đóng kín với con, Trong khi những giây phút quý báu đang qua đi. Và con sẽ không thấy nó một lần nữa.

 

Hỡi con, Ta chọn con làm kẻ lưới các linh hồn. Trái Tim Ta được an ủi qua những nỗ lực cứu các linh hồn của con. Ta đang tìm kiếm ngày mà giây phút Thống Khổ của Ta là giây phút vui sướng. Vào ngày đó, tất cả những đau thương của Con Người sẽ thống trị với Người mãi mãi.

 

Barnabas, tại con con trì hoãn nhữnggiáo huấn của Ta cho thế giới? Rõ ràng, viết xuống nhũgn linh ứng Ta ban cho con trong sa mạc và đệ trình lên cho Cha Christopher Enem để được phê chuẩn sau khi cha linh hướng của con chỉnh sửa lại. Rồi đưa cho Ðức ông Fidelia Omuta gởi cho Ðức Giám Mục. Nguồn gốc sẽ không được tỏ lộ cho ngài nhưng sự thật sẽ được tỏ bày cho ngài khi con gặp và cung cấp tài liệu cho ngài. Rồi con sẽ công bố nó và làm cho toàn thể thế giới biết tới. Nhan đề là: “NHÁ TẠM SỐNG ÐỘNG TRONG LINH HỒN CHÚNG TA - DẤU ẤN VĨ ÐẠI.”

 

Những việc này sẽ được làm trước lời kêu gọi đền tạ lần thứ hai. Con hãy biết rằng giây pút quý báu đang qua đi. Ta đã thấy chút nỗ lực của con về việc làm thánh giá chịu nạn. Ta sẽ cho con ngày 25 là đền tạ của tháng này. Ta sẽ giải thích chương trình trong Tuần Cửu Nhật tháng Bảy. Thời gian quý báu đang qua đi. Ðừng trì hoãn như trước đây, Ta nài xin con một lần nữa.

Hãy báo cho dân Ta biết về Tuần Cửu Nhật Vĩ Ðại trong Tháng Bảy. Hãy để Tuần Cửu Nhật được làm trong gia đình, trong nhóm và trong nhà thờ. Ta đã chọn tháng Bảy là tháng vĩ đại kính Máu Châu Báu Ta. Ta mở ra đại dương của Máu Ta trong tháng này vì lòng thương xót và ơn cứu độ. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Chiên Con Không Tì Vết.

Ta yêu thương các con. Ta chúc lành cho các con.”

Lập tức thị kiến qua đi.

 

 

GI TH 3

THÔNG ĐIỆP 3

Ngày 25 tháng 6 năm 2000, 3:00 pm

Nhà Nguyện Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa

 

LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU KITÔ

Trong giờ Lòng Thương Xót, tôi thấy Chúa Giêsu Kitô chịu treo sống trên Thánh Giá, máu chảy trong thống khổ cùng cực.Chúa khóc than trong thống khổ và tiếc thương cùng cực. Toàn thân Chúa phủ đầy những Vết Thương và Máu.

 

Thánh tâm Chúa lộ ra ngoài lồng ngực và chiếu ra tia sáng Thiêng Liêng trên tôi. Tôi đang chiêm ngắm thì mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây, tôi thấy một bàn tay cầm chén thánh và nghe tiếng nói với tôi, “Hãy uống, đây là Máu Ðấng Cứu Ðộ con, Chúa Giêsu Kitô Chiên Thiên Chúa. Hãy uống, vì đường còn quá xa.” Ðoạn tôi cầm lấy và uống.

 

Lập tức mắt tôi mở ra, tôi thấy Thánh Nhan Vinh Quang của Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình đẫn Máu. Người dịu dàng phán:

“Hỡi con, và hỡi các con, Ta chào đón tất cả các con trong ngày Lễ Hội lớn lao của Giáo Hội; Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Ta thấy một số đông dân Ta tụ họp trên khắp thế giới  để sung kính sự hiện diện của Ta trong Bí Tích Thánh Thể. Ta đánh giá cao việc sùng kính của các con; Ta đã được an ủi. Ta ước ao kinh nguyên TaA đã dạy cho con được toàn thể thế giới biết đến làm sao, để rồi dân Ta sẽ sùng kính Ta với những lời sung kính Ta đã dạy cho con. Ta thỉnh cầu con một lần nữa. Hãy làm cho Ý Ta được mọi người biết đến.

 

Barnabas, vào những ngày Giáo Hội sẽ bách hại con và đâm vào trái tim con với những mũi tên bằng miệng lưỡi, Ta sẽ bỏ mặc con nhưng Ta không bất mãng về con. Ta cũng sẽ tước đoạt tất cả những người đừng về phía con với ơn Khôn Ngoan Thiêng Liêng. Một số sẽ bỏ chạy và tố cáo con, và từ chối sự thật mà giờ đây họ tin, trong khi nhiều người sẽ nhìn xem với sự bất mãng. Chỉ có những người yêu mến Ta nhiều sẽ ở lại. Họ sẽ đau khổ nhiều, nhưng sự an ủi sẽ đến với họ sớm hơn những người khác. Ta muốn các con hãy cầu nguyện siêng năng hơn. Chỉ có việc cầu nguyện mới làm ngắn hay loại trừ hẵn đi những ngày này.

 

Ta kêu gọi các con hãy cầu nguyện, cho đến nay các con vẫn chưa cầu nguyện đủ.

Hỡi con, Ta kêu gọi tất cả các tông đồ hãy nghiêng cứu những giáo huấn của Giáo Hội. Điều đó sẽ giúp các con biết được sự thật và nhìn với cái nhìn phê bình những giáo huấn của Ta cho con, bây giờ con có đủ ơn. Nếu những giáo huấn của Ta chân thật, hãy theo chúng. Những giáo huấn và cảnh cáo của Ta không mâu thuẩn với những giáo huấn của Giáo Hội. Giáo Hội là thân thể Ta, làm sao Ta có thể mâu thuẩn với chính mình? Những ai đứng về phía Sự Thật không cần phải sợ. Họ sẽ không chết; họ sẽ sống đời đời.

 

Ta kêu gọi tất cả các Tông Đồ, Ta bảo các Tông Đồ, những người tryền bá việc làm sùng kính Máu Châu Báu thánh thiện này đến với chương trình đền tạ thứ hai. Chương trình này sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 9 và két thúc ngày 16 tháng 9 năm 2000. Nó sẽ bắt đầu vào 12 giờ trưa ngày khởi đầu và kết thúc 12 giờ trưa ngày 16 tháng 9 năm 2000. Đây là lời kêu gọi đền tạ vĩ đại. Ta sẽ giải thích Chương Trình cách chi tiết trong tuần cửu nhật tháng 7 năm nay.

 

Barnabas, có mấy người khôn ngoan theo kiểu xác thịt hỏi con tại sao có vết thương nơi cạnh sườn Ta trên Thánh Giá Chịu Nạn Ta ban cho con, trong khi Ta chịu treo mà vẫn còn sống. Nhưng Barnbas, con đã lam phiền Ta. Tại sao con không thể diễn tả những gì con đã xem thấy? Đây là Thánh Giá mầu nhiệm về sự Thống Khổ của Ta. Chúa Kitô của các con đã chết 2000 năm mà vẫn chịu đau đớn một cách mầu nhiệm nỗi đau và nhiều cuộc đóng đinh vì tội lỗi toàn thế giới. Trái Tim Ta chịu đựng cách mầu nhiệm nỗi đau do gai đâm, cũng như những Vết Thương vẫn còn chảy Máu vì yêu mến thế giới cần kíp này. Thánh giá chịu nạn này là thánh giá của Thầy chịu Thống Khổ hơn 2000 năm nay. Thánh Tâm chịu Khổ Hình sẽ ở trên Thánh Giá như các con nhìn thấy nó.

 

Đoạn tôi hỏi, "Lạy Chúa lâu rồi Chúa không sửa dạy con. Người nghệ nhân đã làm xong công việc." Chúa trả lời:

 

"Ta rời bỏ con để con sẽ biết sau khi học biết được. Giờ đây hãy học hỏi và cầu nguyện nhiều. Khi người nghệ nhân làm xong thánh giá hãy đem đến để Ta chấp thuận. Có đủ thánh giá cho con và những người các con sẽ gởi thánh giá đến cho họ làm kịp trước ngày đền tạ. Nếu con tiếp tục trì hoãn đến ngày đền tạ, Ta sẽ ngưng con lại.

 

Thánh giá này sẽ bị phê bình gay gắt và chối bỏ bởi nhiều người, nhưng ngững người yêu mến Ta sẽ ấp ủ nó.

 

Ta sẽ dùng sự thất học của con để dạy cho thế giới sự Thống Khổ Mầu Nhiệm của Ta. Hãy phục tùng Ý Ta. Sự khiêm nhường của con an ủi Ta nhiều.

Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Ta yêu thương các con. Ta chúc lành cho các con."

Lập tức thị kiến qua đi.

 

GI TH 4

THÔNG ĐIỆP 1

Ngày 1 tháng 7 năm 2000, 7:30 pm

Nhà Nguyện Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa

 

HỠI CÁC CON CÁC CON QUÝ GIÁ ÐỐI VỚI TA

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tuần Cửu Nhật trong tháng Bảy, tôi thấy Chúa chịu treo sống trên thánh giá, máu chảy. Ở đó, tôi cũng thấy 12 con đường mà những nhóm người, có vẻ như tượng trưng cho 12 chi tộc Israel, đến với Chiên Con chịu Khổ Hình trên Thánh Giá. Khi tôi đang chiêm ngắm, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây, Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô đẫm Máu hiện ra. Trong thống khổ và tiếc thương cùng cực, Người dịu dàng phán:

 

Hỡi các con, các con quý giá đối với Ta. Ta chào đón tất cả các con đến với tháng Bảy vĩ đại mà Ta đã dành cho cho Máu Châu Báu Ta. Ta ở với các con luôn luôn. Ta luôn luôn sung sướng khi gặp gỡ các con một lần nữa.

 

Hỡi các con, các con quý giá đối với Ta. Mắt Ta dõi theo các con luôn luôn. Ta trông chừng để đừng có việc gì làm hại các con. Ta bảo vệ các con, cách riêng linh hồn các con rất quý giá đối với ta. Máu Ta, đã đổ ra để cứu độ các con, di tích của Ðấng bảo hộ và cứu độ các con. Ta rảy Máu Châu Báu ta trên các con để thấy các con được bảo vệ và che chở. Ta luôn ở gần các con vì các con quý giá đối với Ta.

 

Hỡi những người Ta yêu mến, rất ít người nhận thức được tình yêu thương chăm sóc của Ta dành cho các con; rất ít người cảm nhận được sự gần gũi của Ta. Hỡi các con, hôm nay các con hãy biết rằng Ta đang sống trọn vẹn giữa dân Ta, vì trận chiến thiêng liêng đã đạt đến cực điểm. Khi Ta ở gần các con, thì kẻ thù của cái chết của Ta cũng ở gần các con. Ta than khóc để linh hồn các con thấy được ánh sáng, nhưng hiếm khi các con nghe Ta. Các con thích nghe những lời lừa dối của Ma Quỷ hơn, và đi theo bóng tối.

 

Hỡi các con, các con quý giá đối với Ta. Ta là Ðấng đang thỉnh cầu các con hãy nên thánh thiện trong chính linh hồn của các con. Nếu các con có thể tĩnh lặng để lắng nghe linh hồn của các con, các con sẽ nghe được tiếng khóc đau thương vì yêu thương của Ta. Dẫu cho trong lúc này kẻ thù không cho phép các con làm như vậy.

 

Hỡi các con, đây là giờ chia ly đáng sợ. Ta đang trông nom các con yêu dấu của Ta. Ta ở gần các con vì các con quý giá đối với Ta. Giống như người Chăn Chiên Nhân Hậu, Ta trông nom các con để thú hoang đừng làm hại các con. Có nhiều chó sói ở trong rừng. Tất cả những ai trốn thoát khỏi sự bảo vệ của Ta sẽ không sống sót. Chó sói sẽ bắt và giết chúng.

 

Ta đang thỉnh cầu các con của Ta hãy đến gần Ta hơn. Ta sẽ đến gần chúng. HÃY CHO MỌI NGƯỞI TẬN HIẾN ÐỜI SỐNG CỦA HỌ CHO MÁU CHÂU BÁU TA. Các con hãy biết, hỡi các con yêu dấu, tiếng của người Chăn Chiên Nhân Hậu. Hãy chạy đến với Người khi Người gọi. Hãy vâng theo tiếng nói của Người. Hãy đi theo Người.

 

Hỡi các con, các con quý giá đối với Ta. Tình yêu Ta có cho các con thúc đẩy Ta đến và chia sẻ những lời yêu thương này với các con. Kinh nguyện của các con ngày mai sẽ dâng lên cho giớ trẻ ở các trường dòng (young seminarians) trên khắp thế giới. Kẻ thù được cho một thời gian ngắn để hành động. Những người được họn trong các trường dòng và dòng tu chịu đựng nhiều đau khổ.  Nhiều người đã bị đuổi. Những người ít kiên nhẫn đã tử bỏ ơn gọi của mình. Ðây làa công việc lớn lao của Ma Quỷ. Ta thỉnh cầu các con hãy cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện nhiều cho họ như thế các con sẽ vẫn còn nhữgn Linh mục tốt lành dẫn dắt các con trong sự thật. Qua lời nguyện của các con, Ta sẽ chọn cho Ta một số lớn giáo sĩ tốt những người sẽ thi hành Ý Ta trên thế giới. Ta gọi họ tận hiến cho Máu Ta.

 

Các con quý giá đối với Ta. Ta đang ở gần các con luôn luôn để bảo vệ các con. Hãy cảm nhận sự hiện diện của Ta và tỏ tình yêu mến Ta. Hãy cầu nguyện cho họ; Hãy làm cho Ý Ta được mọi người biết tới. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Ta ở với các con luôn luôn. Ta chúc lành cho tất cả các con.”

Lập tức thị kiến qua đi.

 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3116: Các Lời Hứa Của Chúa Giêsu (8/9/2015)
Cn 3115: Kinh Nguyện Bảo Vệ Gia Đình Khỏi Ma Quỷ (8/9/2015)
Lời Hứa Của Chúa Giêsu Cho Những Ai Thành Kính Đọc Chuỗi Kinh Kính Máu Thánh Chúa (8/9/2015)
Cách Lần Chuỗi: Chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu Chúa (8/9/2015)
Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu Tháng 7 , 2015 (1) (7/28/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #5 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #4 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2 (7/17/2015)
Tin/Bài khác
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #1 (7/26/2015)
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2 (7/16/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (13) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (12) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (11) (5/13/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768