MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (13)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh
 
“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)

GIỜ THỨ 7, THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 3 tháng 12 năm 1999; 12:00 am
Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa
 
GÁNH NẶNG CỦA TỘI LỖI CÁC CON KÉO TA XUỐNG

Khi đang cầu nguyện đền tạ vào giờ này, tôi thấy thị kiến Chúa chúng ta vác thánh giá nặng. Chúa di chuyển trên đường hướng về Calvary. Con đường gồ ghề. Chúa di chuyển một mình khi tôi gặp Ngài trên đường. Khi tôi đến gần Ngài thì Ngài ngã xuống.
 
Lập tức, mây xuống bao phủ toàn cảnh. Trong đám mây Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình hiện ra, Chúa phán:
 

“Hỡi con, hãy thương xót Ta và an ủy Ta. Hãy giúp đỡ Ta vớ itình yêu. Gánh nặng của Thánh Giá, mà Ta đang vác 2000 năm nay, đang kéo Ta xuống. Ðó là gánh nặng của tội lỗi các con. Ta kêu gọi các con, những người yêu mến Ta, hãy đến và giúp đỡ Ta.”

(Thinh lặng)

“Hãy đến gần Ta hơn. Ta chúc lành cho các con.”
 
 
GIỜ THỨ 7, THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 4 tháng 12 năm 1999; 12:00 am
Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa
 
HỠI CÁC CON, HÃY THẬN TRỌNG ÐỂ BIẾT ÐƯỢC KHI NÀO SỰ DỮ ÐẾN

Khi tôi đang cầu nguyện và giờ này thì trời mở ra. Tôi thấy trong thị kiến một vật gì giống như mặt trời. Nó phát ra ánh sáng chói lọi khiến tôi không thể nhìn chăm chú được. Khi ánh sáng tiến đến gần tôi thì mây xuống bao phủ toàn cảnh. Ðoạn, tôi có thể thấy ánh sáng đó chiếu ra từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Ðức Mẹ. Mẹ đến gần tôi hơn, đụng chạm vào tôi, và phán:

“Hỡi con, hãy chổi dậy. Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ đế nđể chia sẻ chút niềm vui của Mẹ cho con. Mẹ đến để chia sẻ một chút niềm vui của Mẹ cho con và nài xin con hãy làm người an ủi con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đang trong cơn thống khổ cùng cực vì con.
 
Hỡi con, Hội Ðức Bà Canh Thức (Marian Awareness), Lagos, làm Mẹ vui lòng; công việc của họ làm Mẹ vui lòng nhất. Patrick, con sẽ sớm mất can đảm và nhiệt tâm vì bất đồng ý kiến. Nhưng, Mẹ đã cầu bầu cho con để đức tin con đừng sa ngã. Khi con đứng vững một lần nữa, với lòng nhiệt thành chân thật, hãy đem người của con mà chiến đấu chống lại Kẻ Dữ và trái trăng của hắn.
 
Hỡi con, Tổ Chức Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu Kitô, con Mẹ, ở Nkpor, an ủi Mẹ nhiều. Họ lau Thánh Nhan thống khổ phủ đầy Máu của Con Mẹ. Công việc của họ làm Mẹ vui lòng nhiều.
 
Vì thế, Trái Tim Mẹ xao xuyến làm sao khi thấy một số người giữa họ sẽ bỏ lời khấn. Nguyên nhân là do những người sống như Giuđa giữa họ. Ðiều này sẽ đánh dấu bằng việc lớn lên của sự thù ghét.
 
Nhưng, hãy vui mừng, vì Mẹ đã chuyển cầu cho con. Không ai sẽ hư mất, ngay cả kẻ giống như Giuđa.
 
Hỡi con, hãy cẩn thận để biết được khi nào Kẻ Dữ đến. Hỡi các con, hãy cẩn thận để biết được khi nào Kẻ Dữ đến.
 
Hỡi con, tác phẩm Hoa Hồng Mầu Nhiệm (Opus Rosa Mystica) cho Mẹ nhiều niềm vui. Chúng đã chữa lành nhiều Vết Thương Mầu Nhiệm trong Trái Tim Yêu Thương.
 
Ðoạn tôi hỏi: “Thưa Mẹ ai là Tác Phẩm Hoa Hồng Mầu Nhiệm? Khi nào con có họ? Ðức Mẹ trả lời:

“Họ là những tông đồ làm cho Con Mẹ và Mẹ sung sướng. Họ là những người đọc Kinh Tận Hiến cho Máu Châu Báu của Con Mẹ; họ làm việc siêng năng cho Mẹ. Mẹ rất hài lòng về họ.

Ðịa chỉ của họ là:
Opus Rosa Mystica,
Horst Mehring Wittgenbuseh 54
D – 45227 – 420, Germany (Ðức Quốc)
 
Mẹ đang cầu bầu cho họ. Mẹ đang ở gần để giúp đỡ họ.
 
Mẹ sung sướng, hỡi con, với tất cả những nổ lực của họ, các Tông Ðồ của Máu Cực Châu Báu, và tất cả những người yêu mến Máu Cực Châu Báu của Con Mẹ nơi đây ở quốc gia này và trên toàn thế giới, đang làm.
 
Linh mục của Mẹ, người gánh vác sự thống khổ của Mẹ, những cố gắng của con làm vui lòng Mẹ nhiều.
 
Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Ta Mẹ Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hãy vui mừng.”

Lập tức thị kiến qua đi.
 
GIỜ THỨ 7, THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 17 tháng 12 năm 1999; 12:00 pm
Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa
 
TẤT CẢ NHỮNG AI ÐÁNH MẤT DẤU ẤN CỦA MÌNH SẼ BỊ HỦY DIỆT

Trong giờ này, tôi thấy thị kiến Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Chúa ướt đẫm mồ hôi và Máu. Ánh sáng chói lòa vì sự hiện diện của Chúa chiếu ra: Trong đám mây, Thánh Nhan đến gần tôi hơn và phán:
 
 “Hỡi con, hôm nay là ngày thứ sáu thứ ba của năm nay, ta chào đón con và tất cả những người yêu mến Máu Châu Báu trong giờ đóng ấn này và sự thanh tẩy Lớn Lao. Máu Châu Báu Ta sẽ là dấu chỉ chắc chắn của ơn cứu độ cho các con. Hãy có dấu ấn của tình yêu. Ta chúc lành cho tất cả các con.
 
“Hỡi con, vào ngày tên gian ác xuất hiện để tấn công ánh sáng. Sẽ có một  sự thay đổi lớn lao đột ngột; bối rối và đau buồn ở khắp mọi nơi. Những chiếc miệng sẽ khóc mà không có gì có thể an ủi được; Những đôi mắt sẽ khóc cho đến khi không còn nước mắt; vậy mà vẫn không còn hy vọng.
 
“Vào ngày đó, các con sẽ hiểu ý nghĩa  khi Ta nói với các con; “Hãy có dấu ấn!” Tất cả những ai đánh mất dấu ấn sẽ bỏ mạng vì họ sẽ có dấu ấn của Ma Quỷ 666; Hỡi con, Ta muốn hiển trị trong lòng các con, và trong lòng mọi người. Qua các con, Ta sẽ củng cố vương quốc trong lòng mọi người. Như vậy, Nền Vinh Quang Hiển Trị sẽ đến trên trái đất. Hãy cho ta trái tim của các con! Hãy làm cho nó  trở nên cung thánh sống động để Ta ngự trị. Ta là Chúa Giêsu Kitô Khổ Hình Đấng yêu thương các con.
 
Barnabas, khi con đến đền tạ, hãy đến trước (Nhan) Ta để nhận thông điệp vào 2 giờ trưa mỗi ngày. Hãy đến bàn thờ Ta và quỳ gối trước Nhan Ta. Ta sẽ cho con thông điệp của Ta, thông điệp mà con sẽ vâng theo đó. Dân Ta sẽ tôn sùng Ta với kinh nguyện của họ vào giờ này.

Hỡi con, đừng để cho ai ngủ trước sự hiện diện của Ta. Các con sẽ làm phiền Chúa Cha và tất cả các Ðấng trên thiên đàng, những vị đến để sùng kính Tế Lễ Chiên Con với con. Hãy giữ thinh lặng vào những ngày này. Ta ở gần để giúp đỡ tất cả các con. Bình an ở cùng các con. Ta chúc lành cho tất cả các con.”
 
*Tất cả phụ nữ và các em bé gái sùng kính MCB Chúa đội voan khi đi lãnh dấu ấn và khi đọc kinh MCB; ngay cả khi đi tham dự thánh lễ hay khi bước vào nhà thờ nơi có Mình Thánh Chúa đều phải đội khăn voan.

Ở nước ngoài thì đây là phong tục thời xưa nhưng đã bị mai một và quên lãng. Bây giờ Chúa muốn mọi người nữ phải trở lại đội khăn voan hay đội nón khi tham dự thánh lễ. Ở Việt Nam vì phong tục khác biệt nên không buộc khi tham dự thánh lễ nhưng nên đội khăn voan khi đi lãnh dấu ấn, Hoa Hồng.

Nếu được thì nên đội khi đọc kinh làm giờ Giếtsêmani. Chúa nói đây là dấu chỉ của sự khiêm nhường và vâng phục. (Chú thích của người dịch)

Cúc Nguyễn
13/5/2015

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #5 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #4 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #3 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2 (7/17/2015)
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2 (7/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (12) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (11) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (10) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (9) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (8) (5/13/2015)
Tin/Bài khác
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
The Eucharistic Miracle Of Love By Rev. John Reynolds Ha Tran (3/9/2015)
Phép Lạ Tình Yêu , Cảm Nghiệm Thật Của Lm Gioan Hà Trần (3/9/2015)
Bài 16: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chủa Giêsu: Giữ Thứ Sáu Tuần #3 (third Friday) Hàng Tháng (7/29/2014)
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768