MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (12)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh

GIỜ THỨ 6, THÔNG ĐIỆP 1, 2 VÀ 3

“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
GIỜ THỨ 6, THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 19 tháng 11 năm 1999; 2:00 pm
Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa
 
SỰ THẬT LÀ ÁNH SÁNG CHO THẾ GIỚI
Khi đang nguyện ngẫm vào giờ đóng ấn, tôi thấy một thị kiến, Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình đẫm Máu. Chúa giữ thinh lặng một lúc rồi phán: “ Nhờ Máu Ta các con được chữa lành; nhờ Máu Ta các con được đóng ấn.”
(Thinh lặng)
 
Ðoạn tôi hỏi: “Lạy Chúa, có một số người hỏi ai là Obinna người mà Chúa nói rằng Chúa ban thông điệp qua việc tiên tri thánh thiêng mà bị khước từ?”
 
Chúa trả lời, “Hỡi con chỉ có một sự thật, sự thật là ánh sáng cho thế giới. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối không lấn át nó được. Hãy canh phòng và ở lại trong sự thật để cũng đừng bị thử thách. Kẻ thù có quyền năng trên mọi việc sáng tạo và mọi loài thụ tạo những người bị mất ơn sủng. Nhưng đừng sợ, vì Ta đã cho con được một ơn đặc biệt. Vương quốc này sẽ không rung chuyển. Thông điệp của Ta thuần khiết nhưng có những lúc Ma Quỷ sẽ đến để phá hủy nó. Vì thế mà Ta nài xin tất cả các con hãy đến mà lãnh nhận Dấu Ấn, để Ta sẽ đến và xây dựng Nhà Tạm của tình yêu Ta trong trái tim các con.
 
Hỡi con, việc hy sinh từ bỏ của con quá nhỏ để Ta ban cho con những thông điệp của Ta. Ta cần thêm sự hy sinh từ bỏ. Bình an ở với con. Ta chúc lành cho con.”

Lập tức thị kiến qua đi.
 
GIỜ THỨ 6, THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 22 tháng 11 năm 1999; 12:05 am
Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa

TA ÐANG TÌM KIẾM NHỮNG VÊRÔNICA CỦA THỜI KỲ CUỐI

AI SẼ AN ỦI TA VÀ LAU THÁNH NHAN ÐẪM MÁU TA

Vào giờ này, sau khi nhận phép lành từ Linh Mục cho lời nguyện kết của tôi.Ta ở trong nhà nguyện cầu nguyện thì thấy thị kiến Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Thánh Nhan đẫm máu. Chúa cứ nhìn tôi chằm chằm đoạn Ngài phán:

TA LÀ CHÚA GIÊSU KITÔ CHỊU KHỔ HÌNH, ÐÁNG TRONG CƠN THỐNG KHỔ HƠN 2000 NĂM NAY vì tội lỗi các con trên toàn thế giới. Ta chào đón các con và tất cả những người trong năm toàn xá này. HÃY ÐẾN MÀ LAU THÁNH NHAN ÐẪM MÁU CỦA TA.
 
Hỡi con, hãy đến! Tại sao các con chỉ đi ngang qua? Tất cả những thống khổ này của Ta không làm các con động lòng ư? Hãy đến mà lau Thánh Nhan đẫm Máu của Ta, hãy đến an ủi Ta. Ta là Chúa của các con, Người Chủ Chiên đã chết cho các con, đàn chiên của Ta. Ta đã và đang trong cơn thống khổ cùng cực 2000 năm vì tội lỗi của các con, và vì sự bất tín của các con. Không ai trong các con dám an ủi Ta cả.
 
Hãy đến mà lau Thánh Thanh đẫm Máu của Ta, hỡi con. Ta đang tìm kiếm những Vêrônica của thời kỳ cuối những người sẽ an ủi Ta và lau Thánh Nhan đẫm Máu của Ta. Ta không tìm được ai cả. Dân Ta đã quên rằng Ta đang trong cơn thống khổ cùng cực vì tội lỗi họ khi họ đi vào năm toàn xá này.
 
Hỡi con, hãy nhìn xem những gì tội lỗi của con đã làm cho Ta. Ta không thể nhìn thấy. Hãy lau Thánh Nhan đẫm Máu của Ta, Ta đang trogn cơn thống khổ cùng cực.”

(Thinh lặng)

Ðoạn tôi hỏi: “Lạy Chúa, con muốn. Con sẽ làm gì để an ủi và lau Thánh Nhan đẫm Máu của Chúa?”

(Một chút thinh lặng)

Chúa trả lời: “Hỡi con, hãy thương xót Ta nếu con thật sự yêu mến Ta. Hãy quay đi khỏi tội lỗi! Tội lỗi trong con tra tấn Ta nhiều lắm !! Tội đó đã giữ Ta trong cơn thống khổ cùng cực hơn 2000 năm nay. Hãy vác lấy Thánh Giá của con và theo Ta. Nếu làm như vậy, con sẽ an ủi Ta. Thánh Nhan đẫm Máu của Ta sẽ được lau, và Vinh Quang Ta sẽ hiển trị. Hỡi con, hãy biết rằng, nhiều người đã bỏ thánh giá của họ. Ta một mình với Thánh Giá nặng, chờ đợi con đến.

Hỡi con, đây là món quà lớn lao nhất con sẽ dâng lên cho Ta trong năm toan2 xá này. Hãy lau Thánh Nhan đẫm máu Ta.
 
Ta có nhiều điều để nói với con, nhưng con cần hy sinh và từ bỏ thêm. Con sẽ không hiểu tại sao Ta cần sự hy sinh từ bỏ của con trong lúc này. Nhưng khi giờ ấy tới con sẽ biết, con sẽ hiểu tại sao. Hỡi con bây giờ hãy biết rằng, Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình đang trong cơn thống khổ cùng cực 2000 năm nay rồi. Ta yêu thương con. Bình an ở cùng con. Ta chúc lành cho con.”
 
GIỜ THỨ 6, THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 26 tháng 11 năm 1999; 12:00 am
Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa

TA ÐANG TÌM KIẾM NHỮNG VÊRÔNICA CỦA THỜI KỲ CUỐI VÀ TA KHÔNG TÌM ÐƯỢC AI CẢ

Trong giờ này, trong khi cầu nguyện đền tạ, tôi thấy thị kiến Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô Khổ Hình. Chúa nói với tôi:

“Hỡi con, hãy dành thời gian còn lại của mùa vọng này suy ngắm hoàn toàn về Ðức Giêsu Kitô chịu Khổ Hình là ai. Ta đang tìm kiếm những Vêrônica của thời kỳ cuối để an ủi Ta. Ta không tìm được ai cả. Hỡi con, Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình, Ðấng mà tội lỗi đã giữ Ta trong cơn thống khổ 2000 năm nay. Hãy đến gần Ta hơn. Ta chúc lành cho con.”
 

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #5 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #4 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #3 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2 (7/17/2015)
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2 (7/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (13) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (11) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (10) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (9) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (8) (5/13/2015)
Tin/Bài khác
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
The Eucharistic Miracle Of Love By Rev. John Reynolds Ha Tran (3/9/2015)
Phép Lạ Tình Yêu , Cảm Nghiệm Thật Của Lm Gioan Hà Trần (3/9/2015)
Bài 16: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chủa Giêsu: Giữ Thứ Sáu Tuần #3 (third Friday) Hàng Tháng (7/29/2014)
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768