MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (11)
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 5-2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀN TẠ THÁNG 5 NĂM B (2015)
Đền Tạ, Sám Hối, Hy Sinh

GIỜ THỨ 5, THÔNG ĐIỆP 1, 2 VÀ 3
 
“ Hãy lắng nghe hỡi các thụ tạo của Chúa, những người đã được cứu rỗi nhờ
Máu châu Báu Chúa Kitô, tiếng khóc đau thương, tiếng của người phụ nữ sầu não,
tiếng của người Mẹ tìm kiếm các con hư mất của Mẹ. Mẹ khóc cho các con và nói rằng:
 
“Sám Hối! Sám Hối!! Sám Hối!!! Sám Hối!!!! Sám Hối!!!!! Sám Hối!!!!!! Sám Hối!!!!!!
là hy vọng để sống còn của các con!”
(Mẹ Maria ngày 15 tháng 1 năm 2004)
 
GIỜ THỨ 5, THÔNG ĐIỆP 1
Ngày 29 tháng 10 năm 1999; 12:00 pm
Ðền Thờ Ðền Tạ, Olo
 
HÃY NHÌN XEM! NHỮNG NGÀY ẤY ÐÃ ÐƯỢC ÐẾM RỒI

Khi đang cầu nguyện đền tạ vào giờ này, tôi thấy thị kiến Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình tren trên Thanh Giá. Ngài chịu đựng sự thống khổ, tiếc thương, đau đớn và buồn phiền bởi cuộc đóng đinh. Máu Châu Báu và mồ hôi liên tục chảy ra từ tất cả các Vết Thương trên Thánh Thể Người. Chúa vẫn đang tìm kiếm ai đó đến an ủi Người.

Sau một lúc, mây xuống và bao phủ toàn cảnh. Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình hiện ra và nói với tôi:
 
“Barnabas! Chổi dậy! Nhìn xem! Những ngày ấy đã được đếm. Ma quỷ đã thắng thế. Hãy nhìn xem, người ta trên trái đất, dân riêng của Ta, đang bán mình làm nô lệ cho Ma Quỷ. Con hãy biết rằng các con đang sống trong sự thống trị của tên Phản Chúa. Hạnh phúc thay cho tất cả những người sẽ chịu đựng đến cùng. Họ sẽ được cứu.
 
Barnabas, hãy thanh tẩy mình bằng việc ăn chay và cầu nguyện, với sự thinh lặng và nguyện ngẫm thánh thiện về sự Thống Khổ của Ta. Ta sẽ viếng thăm các con cách riêng, cũng như tỏ ra cho con chương trình của Ma QUỷ và khuyên nhủ con và dân của con phải sống như thế nào để vượt qua những ngày này.
 
Hãy nhớ lời Ta ban cho con; hã khiêm nhường và vâng lời luôn luôn. Ta là CHúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình.”

Lập tức thị kiến qua đi.
 
GIỜ THỨ 5, THÔNG ĐIỆP 2
Ngày 1 tháng 11 năm 1999; 3:00 pm
Núi Camel, Olo
 
HÃY CẦU NGUYỆN NHIỀU TRONG (TINH THẦN) ÐỀN TẠ VÀ
THANH TẨY ÐỜI SỐNG CÁC CON

Sau khi làm xong ít việc hy sinh từ bỏ mình (mortification), tôi lên núi Carmel để trải qua vài giờ đồng hồ với Chúa trong hoàn toàn thinh lặng, chay tịnh và cầu nguyện. Nơi đó, tôi thấy Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình than khóc. Nước Mắt và Máu ướt đẫm cả Thánh Nhan Người. Trong khi tôi đang ngắm nhìn cùng lúc cầu nguyện kinh an ủi và đền tạ, trong một thị kiến, Chúa đến gần hơn và nói với tôi:

“Barnabas, sao con không thể hiểu được giờ này? Kinh nguyện con đọc và việc ăn chay của con không đủ để chỉ để xoay chuyển chút ít sự thống khổ của Trái Tim Ta. Ta muốn con an ủi Ta. Ta muốn con vác với Ta Thánh Giá nặng của Ơn Cứu Ðộ. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình Ðấng yêu thương con. Hỡi con, hãy dành thời gian còn lại trong năm nay trong thinh lặng, chay tịnh và cầu nguyện. Hãy cầu nguyện nhiều trong (tinh thần) đền tạ. Hãy thanh tẩy đời sống các con để rồi Ta sẽ đến tỏ bày cho con những gì phải làm. Hỡi con, Ta có nhiều đòi hỏi nơi con, nhưng Ta không thể đòi hỏi chúng nơi con trừ khi con thanh tẩy đời sống con trong thinh lặng, chay tịnh, cầu nguyện à những việc làm tốt. Nếu con thanh tẩy đời sống con, Ta sẽ cho phép con hỏi những câu hỏi về thời giờ và việc làm sùng kính này.
 
Hỡi con, Ta muốn con hãy tính năm theo Giáo Hội và đi vào thiên niên kỷ (ngàn năm) mới với Giáo Hội. Con sẽ biết được thời gian đã gần kề. Con cũng biết rằng cơn thống khổ của Ta gia tăng. Con cũng biết rằng trước khi những sự rối loạn cực kỳ diễn ra; Ta muốn tất cả các Tông Ðồ những người truyền bá việc làm sùng kính này quy tụ lại và dành ra năm ngày đêm đền tạ. Ta sẽ thanh tẩy chúng và chúc phúc cho chúng. Ta sẽ không nói gì với con về việc này cho đến khi các con cầu nguyện đủ, và các con sẵn sàng để nhận lãnh phúc lành và ơn thanh tẩy nơi Ta.
 
Ðoạn tôi hỏi Chúa: “Lạy Chúa, xin thương xót con. Con ước muốn làm những gì Chúa muốn nơi con. Nhưng lạy Chúa, vậy thì khi nào, Chúa đã chẳng đòi hỏi con làm việc hy sinh từ bỏ trước khi Chúa ban cho con thông điệp ư? Trong quá khứ, Chúa bỏ qua tất cả sự bất xứng và ban cho con thông điệp bất cứ lúc nào Chúa muốn.” Chúa trả lời:
 
“Hỡi con, một người muốn di chuyển bằng máy bay vào thời điểm nhất định cần phải chuẩn bị. Nếu anh ta dành ra đủ thì giờ, anh ta sẽ không phải lo lắng. Nhưng giả như anh ta có ít thì giờ, thì anh ta sẽ làm gì? Anh ta sẽ vội vã để cho kịp giờ. Cùng cách thức đó, hãy biết rằng thời gian còn rất ít. Vậy con sẽ làm gì?
 
Barnabas, tội lỗi trên thế giới gia tăng. Cuộc thống khổ cũng gia tăng. Ta là Chúa Giêsu Kitô chịu Khổ Hình. Ta chúc lành cho con.”

Lập tức thị kiến qua đi.
 
GIỜ THỨ 5, THÔNG ĐIỆP 3
Ngày 17 tháng 11 năm 1999; 3:00 am
Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức, Imezi Owa
 
HÃY SẴN SÀNG CHO NHỮNG CUỘC BÁCH HẠI VÀ THỬ THÁCH

Sau khi làm ít việc hy sinh từ bỏ, tôi đến nhà nguyện cầu nguyện. Trong một thị kiến, tôi thấy Thánh Nhan Chúa Giêsu Kitô Khổ Hìn. Chúa giữ im lặng và rồi phán:

"Hỡi con, hãy tin vào Ta, hãy gia tình yêu của con cho Ta. Hãy gia tăng tình yêu để vượt qua những thử thách và bách hại khắc nghiệt đang tới.
 
Hỡi con. con nghe rằng những người môn đệ của Ta bị bách hại. Máu của các Thánh Tử Đạo đổ ra vào thời đó đã tăng cường đức tin cho giáo hội. Cùng thể thức đó, hỡi con, trước khi Vinh Quang Ta Hiển Trị, trước khi Vương Quốc Cha Ta đến trên thế gian, sẽ có một thời kỳ thử thách và bách hại khắc nghiệt khác. Máu của các vị tử đạo sẽ đổ ra một lần nữa để tăng cường và thanh luyện đức tin mới.
 
Đó là lý do tại sao Ta nài xin các con, hỡi con, hãy gia tăng đức tin và tình yêu cho Ta và trong Ta. Hãy sống đời sống tận hiến. Hãy thường xuyên canh tân Dấu Ấn như thế để chịu đựng những giờ khủng khiếp đang đến.
 
Đoạn tôi hỏi: "Lạy Chúa và Đấng Cứu Độ con, xin trả lời cho con, cảnh tượng kinh hoàng, ai sẽ sống sót tất cả những sự việc Ngài bảo rằng sẽ xảy ra?" Chúa trả lời:
 
"Hỡi con, hãy biết rằng trừ khi con đáp lại lời mời gọi của Ta làm cho Ý Ta được biết đến trên trái đất, Vương Quốc Vinh Quang con đòi hỏi sẽ khó mà đến được. Để đáp lại lời mời gọi của Ta, thế giới sẽ ghét bỏ con và bách hại con. Một số người trong các con sẽ bị tù, một số sẽ bị tra tấn dã man và một số sẽ bị giết vì Ta.
 
Tất cả những sự việc này sẽ xảy ra để Vinh Quang Ta sớm hiển trị. Điều tốt hơn cho tất cả các con, hỡi con, là nó xảy ra sớm, rồi Vương Quốc ta sẽ đến.
 
Ta hứa với tất cả các con, hỡi con, đổ đầy các con với Thần Khí Ta, Thần Khí của Sự Thật và Sức Mạnh. Vì thế mà Ta bảo con rằng Ta muốn tất cả các tông đồ của Ta trước khi sự rối loạn đầu tiên đến. Chúng sẽ càng đến sớm hơn một lần nữa khi sự rối loạn đạt đến cực điểm. Điều này sẽ được đánh dấu bằng sự hỗn loạn lớn lao trong Vatican và việc Đức Giáo Hoàng rời bỏ (hay lẫn trốn) [flee].
 
Hỡi con, Ta chỉ muốn các tông đồ của Ta, không phải các môn đệ của Ta đến. Nếu các con vâng theo lệnh này, các con sẽ mừng vui đến cùng."
 
Đoạn tôi hỏi Chúa: "Làm sao con biết được các tông Đồ?" Chúa trả lời:
Đó là những người khi Ta gọi thì họ theo Ta. Họ đã mất mác nhiều vì việc làm sùng kính này. Họ hy sinh đời sống của họ cho việc Tông Đồ này. Họ là những người mà Ta muốn, các môn đệ còn lại Ta không muốn. Những người lắng nghe và tin con, Ta sẽ chúc lành cho tất cả.
 
Hỡi con, con sẽ đến để đền tạ, không phải lễ hội. Ta sẽ cho phép con lập chuơng trình cho Ta để con có thể thành tựu nhiều cho Ta. Hãy nhớ đặt Mình Thánh Chúa suốt ngày và đêm. Ta còn thêm một vài điều để nói với con về việc này nhưng Ta sẽ chỉ nói với con nếu con có thể từ bỏ đời sống của con nhiều hơn. Bình an ở với con. Ta chúc lành cho con."

Lập tức thị kiến qua đi.

Máu Thánh Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13

Sùng Kính Máu Cực Cháu Báu Chúa Giêsu    1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,   

Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2    0,    1,    2,    3,    4,    5,   

Kính Máu Châu Báu Chúa và cảm nghiệm   1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9,    10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #5 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #4 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #3 (7/17/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 7 Năm B (2015) #2 (7/17/2015)
Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu; Bài Học 2 (7/16/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (13) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (12) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (10) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (9) (5/13/2015)
Chương Trình Đền Tạ Tháng 5 Năm B (2015) Máu Thánh Chúa Giêsu (8) (5/13/2015)
Tin/Bài khác
Bộ Sách Và Video 10 Quyển “tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi” (3/15/2015)
The Eucharistic Miracle Of Love By Rev. John Reynolds Ha Tran (3/9/2015)
Phép Lạ Tình Yêu , Cảm Nghiệm Thật Của Lm Gioan Hà Trần (3/9/2015)
Bài 16: Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chủa Giêsu: Giữ Thứ Sáu Tuần #3 (third Friday) Hàng Tháng (7/29/2014)
Cn 2510: Giờ Thánh Giệtsimani Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa (15) (7/26/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768